Рубрики
Начало » Гост блогър » Споделено от Радост: Идея за средно образование след 10 клас в елитни училища във Великобритания и САЩ със стипендия

Споделено от Радост: Идея за средно образование след 10 клас в елитни училища във Великобритания и САЩ със стипендия

radost amerika

Новата статия на Радост е по-скоро съвет и информация за една възможност за учениците, които сега са завършили 9 клас в езиковите училища у нас с преподаване на английски език, в това число и от Американския колеж.

В 10 клас се провежда един конкурс (на три етапа) за стипендии за едно- и двугодишно обучение в най-добрите средни училища в САЩ и Великобритания.

Тук съорганизатор е Българската асоциация по четене. На техния сайт има кратка информация (вижте тук, а тук е декларацията за тази година). Има и линкове към страниците на партниращите организации в Америка и Великобритания – ASSIST, САЩ (American Secondary Schools for International Students and Teachers, www.assist-inc.org) и HMC, Великобритания (HMC Projects in Central & Eastern Europe, http://hmc.org.uk/projects). На техните страници са и сайтовете на училищата-членове, в които изпращат одобрените ученици.

Кои са училищата?

Училища-членове във Великобритания

Училищата-членове в САЩ

Таксите в училищата са доста високи, но предоставят финансова помощ или стипендии за талантливи ученици.

Стипендията печелят деца, знаещи английски и имащи някакъв талант или успехи. Между 10 и 15 българчета заминават по тази програма годишно. Родителите трябва да поемат малка част (вижте точно какво тук е декларацията).

Първият етап на конкурса е съвсем в началото на 10ти клас, третият етап е през март месец в 10 клас. Той представлява интервю с комисия от чуждестранните организации.

Ето съобщението от сайта на Българската асоциация по четене:

„Едногодишна образователна програма в САЩ и Великобритания за ученици от 10 клас на езиковите гимназии в страната (на база на ежегоден конкурс в няколко етапа и интервю с представители на организациите, предоставящи стипендии на финалистите; информацията и графика за провеждането на конкурса се изпраща ежегодно директно до училищата).

Финансиран от: ASSIST, САЩ (American Secondary Schools for International Students and Teachers, www.assist-inc.org) и HMC, Великобритания (HMC Projects in Central & Eastern Europe, http://hmc.org.uk/projects).“

Важна информация от декларацията за изминалия конкурс 2012/2013:

„Кандидастването за стипендия е с висока конкуренция. Програмите търсят за потенциални участници ученици, които освен високи академични постижения, имат и занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, спорт, младежки и/или доброволчески дейности).

Поканват се ученици и от други училища като се прилага следната процедура:

ЛОГИСТИКА

1. Кандидатите, които отговарят на условията попълват декларация за участие и я изпращат на посочения в нея адрес и в посочения срок (12 ноември).

2. Кандидатите пишат есе в София. Регистрираните кандидати получават информация за времето и часа на писане на есе в София (Заб. Тази година това ще стане на 19 ноември в Академия „Телерик”). Карта

3. Кандидатите с най-добри резултати се поканват в София за стандартизиран тест по английски език и второ есе, като се посочва информация за времето и мястото на теста. Те получават и в електронен вариант комплекта документи за кандидатстване. Същият се попълва и изпраща на посочен адрес и до посочен срок преди провеждането на теста.

4. Кандидатите с най-добри резултати се поканват след стандартизирания тест за интервю с представители на HMС и ASSIST.

5. Финалистите се обявяват обикновено в началото на март.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Всички финалисти получават стипендия от съответната програма (ASSIST USA, HMC UK), която покрива: такса за обучение, транспортни разходи до училището (за ASSIST), малка стипендия за лични разходи, храна и квартира /в пансион или семейство/, 3-дневна ориентация в САЩ/Великобритания и ½ дневна ориентация в София.

Финалистите за стипендия Дейвис получават стипендия на база информацията във Формуляра за финансова помощ.

Семейството на ученика трябва да заплати:

– Транспортни разходи за пътуването до София за съответните етапи на конкурса.

– Такса за кандидатстване в размер на 50 лв., ако ученикът е поканен за стандартизирания тест по английски език.

– Ако ученикът е избран за финалист и приеме стипендията, то семейството плаща такса в размер на $3,750 (на ASSIST) и £ 1.350 (на HMC).

– Финалистите за Дейвис подават Формуляр за Финансова помощ.

– Такса за виза за САЩ.“

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в конкурса на

Българска асоциация по четене

за програма „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания”

2013/2014 учебна година

Аз, долуподписаният/долуподписаната
…………………………………………………………………………………………..
(трите имена, изписани с печатни букви)

ученик/ученичка в
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

(моля напишете изцяло името на училището и града)

За контакт: e-mail:……………………………….. телефон:………………………..

желая да участвам в конкурса за следните програми:

_ ASSIST, US _ HMC, UK _ Davis scholarship, US

(моля номерирайте в реда на предпочитанията)

Потвърждавам, че:

– в момента съм ученик/чка в 10 клас;

– имам среден успех от 9 клас 6.00;

– съм български гражданин;

– не съм живял/а и учил/а в англоезична страна за повече от 1 месец през последните 6 години;

– към 1 септември 2013 ще бъда на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца. (изискване само за програма HMC, Великобритания).

Разбирам, че при невярно посочена информация от моя страна, ще бъда дисквалифициран/а от участие в конкурса за програмата “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” през учебната 2013/2014 година.
……………………………… ………………………………………..
(подпис) (дата)

Заб. За регистрация за участие Декларацията, заедно с Уверение за успеха от 9 клас да бъдат получени в офиса на БАЧ до 12 ноември 2012, на адрес: БАЧ, ПК 205, София 1000. Получените документи след тази дата няма да бъдат разглеждани. При нужда за контакт : е-mail: bulra@osi.bg.“

 

 

За Радост

Автор в рубриката "Споделено от Радост". Споделя с читателите на "Данибон" своя информация, опит и впечатления за Американския колеж в София и за кандидатстването в чужди университети. Вярва в доброто и смята, че хората трябва да споделят ценната информация, която знаят, за да са полезни на другите.