Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » За първи път от няколко години Американският колеж не си вдига таксата (2012)

За първи път от няколко години Американският колеж не си вдига таксата (2012)

ak taksi

Изпитът в Американския колеж за следващата учебна година е на 17 март 2013 година, неделя. Това обявиха днес на сайта си от училището и дадоха старт на информационната си кампания.

На пръв поглед не виждам промени в сравнение с миналата година. Отново ще се приемат 160 души, 80 момичета и 80 момчета. Най-важната новина за всички родители обаче е, че няма промяна на таксата в сравнение с тази учебна година. Остава 5800 евро на година. Това се случва може би за първи път откакто училището си промени финансовата политика и таксата скочи на над 5500 евро за година. Оттогава тя се повишаваше всяка година с 100 евро.

При кандидатстването през тази учебна година балът при приетите момчета падна до 38,74%. При момичетата беше по-добре – 46,16%. Бройката на резервите беше 24 души.

Американският колеж е едно най-скъпите частни училища в България. Обикновено в другите (българските) частни училища таксите са с около 1000 евро по-ниски и се движат около 4000-4700 евро, а и в повечето случаи покриват почти всичко – занимания, храна, транспорт.

Таксата в Американския колеж обаче може да бъде намалена чрез финансова помощ или чрез стипендии. Ето скала за намаление чрез отпускане на финансова помощ за родителите на кандидат-колежаните.

ak taksa namalenie

Как да си намалите таксата в Американския колеж?

Подробности от сайта на училището:

Намаляване на учебната такса за български ученици, успешно положили приемния изпит

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени да се запишат в Американския колеж в София, могат да кандидатстват за намаляване на таксата за обучение. След като бъдат предоставени всички необходими документи, комисията за финансова помощ определя размера на таксата индивидуално за всяко семейство.

Всички успешно класирали се кандидати след 8. и 9. клас се обучават при финансовите условия, определени за останалите български ученици в Американския колеж. Семействата им могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който да отговаря на техните финансови нужди.

Финансовата помощ в Американския колеж се отпуска единствено на база на финансова нужда и се дава на семействата, които могат да я докажат. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса всяка година, през която синът или дъщеря им учи в Колежа.

На 90% от 50 кандидатствали за намаляване на учебната такса от новоприетия випуск през 2012 г. е предоставено такова. Намаляването на годишната учебна такса варира от 10% до 90%. Общо над €110 000 са отпуснати на семействата на нашите осмокласници.

Средствата за финансова помощ идват предимно от дарения на частни лица и фондации. Най-значителен е приносът на фондация Tianderrah със седалище в Ню Йорк, която дари €100,000 за отпускане на финансовата помощ през учебната 2009-10 година.

Пълни стипендии за български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас

Колежът предлага три пълни стипендии за новоприети ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас – Стипендиите „Полански“ и „Обербауер“. Тези стипендии се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж.

Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени за записване в Колежа, могат да кандидатстват за стипендиите „Полански“ и „Обербауер“. Комисията се ръководи от няколко критерии при отпускането им, като финансовата нужда е най-важният от тях.

Стипендиите „Полански“ и „Обербауер“ се финансират от фондация Tianderrah, със седалище в Ню Йорк.

Повече информация за финансовата помощ и стипендиите „Полански“ и „Обербауер“ можете да получите от офис „Връзки със завършили ученици, планиране и прием”.

Пълни стипендии „Полански” и „Обербауер”

Американският колеж в София ще отпусне две стипендии „Полански” – на едно момче и на едно момиче, както и една стипендия „Обербауер”. Стипендиите ще се отпуснат на ученици от 8. клас, приети през 2010 година. Стипендиите „Полански” и „Обербауер” са учредени през 2008 г. и покриват пълните учебни такси на ученици, които показват високо академично ниво през целия курс на обучение.

Стипендия „Полански“

Стипендията „Полански“ носи името на Н. Пр. Сол Полански, бивш посланик на САЩ в България (1987-1990). Г-н Полански изиграва важна роля за възстановяването на Колежа през 1992 г. Той продължава да работи с институции, ангажирани с политическото, икономическото и културното развитие на България. Понастоящем г-н Сол Полански е член на Борда на настоятелите на Американски колеж в София и на Американския университет в България.

Стипендия „Обербауер“

Стипендията „Обербауер“ носи името на Джоузеф Обербауер. Инженер и архитект, г-н Обербауер пристига от Австрия в София през 90-те години на 19. век. Той е един от главните архитекти, изготвили градоустройствения план на модерна София. Г-н Обербауер живее в България до смъртта си през 1930 г.

Стипендиите са учредени с щедрото дарение на фондация Tianderrah. Те са израз на стремежа да се подпомогне развитието на гражданското общество в България.

Критерии за определяне на пълните стипендии:

1. Одобрени документи за финансова помощ.

2. Резултати от съчинение – отговор на въпрос. Кандидатите ще бъдат поканени да напишат съчинението в Колежа.

3. Интервю с кандидатите, избрани по резултати от съчинението.

4. Общ резултат от приемния изпит.

А ето и цялото съобщение от Колежа за информационната кампания за приема за следващата учебна година:

Американски колеж в София, акредитиран от МОМН, MSA и IBO, е езикова гимназия с прием след завършен 7. клас.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ:

17 март 2013 г., неделя

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ:

15 ноември 2012 четвъртък, 16:00 ч.
8 декември 2012 г., събота, 11:30 ч.
15 януари 2013 г., вторник, 16:00 ч.
19 януари 2013 г., събота, 11:30 ч.

Програма за 15 ноември и 15 януари
16:00 – 16:30   Обиколка на Колежа. Обиколката започва от фоайето на Острандър Хол
16:30 – 16:45   Чай-пауза  – Сграда 5, ет. 2, Концертна зала
16:45 – 18:30   Информационна среща за формáта на приемния изпит – Сграда 5, ет. 2, Концертна зала

Програма за 8 декември и 19 януари
11:30 – 12:30   Обиколка на Колежа. Обиколката започва от фоайето на Острандър Хол
12:30 – 13:00   Чай-пауза  – Сграда 5, ет. 2, Концертна зала
13:00 – 14:30   Информационна среща за формáта на приемния изпит – Сграда 5, ет. 2, Концертна зала

За посещения на Колежа в дни, различни от горепосочените, както и за въпроси във връзка с дните на отворените врати, моля, свържете се с Офис “Връзки със завършили ученици, планиране и прием”, тел.: 02/434 10 08; 434 10 10.

ДАТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ В СТРАНАТА:

ПЛОВДИВ
28 ноември, 19:00 ч.
„Тримонциум Принцес Хотел”
Зала „Пълдин”

БУРГАС
5 декември, 19:00 ч.
Бургаски свободен университет
Конферентна зала 2

РЕГИСТРАЦИЯ:

13, 14, 15, 18, 19 и 20 февруари 2013 г.: 14:30 – 17:00 ч.
16 февруари 2013 г. (събота): 9:30 – 16:00 ч.

Необходими документи за регистрация:
– Оригинален ученически бележник, удостоверяващ че ученикът е в седми клас и има успех най-малко 5.00 от първия учебен срок;
– Обикновено ксерокопие на първата страница на ученическия бележник с данните за ученика и училището;
– Обикновено ксерокопие на страницата в ученическия бележник с оценките от първия учебен срок;
– Трите имена и ЕГН на кандидата, адрес и телeфон за контакт;
– Актуална снимка на кандидата.

Регистрацията се извършва от родител, настойник или упълномощено от кандидата лице.

Регистрацията няма да бъде извършена без да се представи оригинален ученически бележник.

Такса за полагане на изпита: 60 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Американският колеж приема кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от 5.00. Приемат се 160 ученици, 80 момичета и 80 момчета, които покажат най-добри резултати на приемния изпит.

ИЗПИТЪТ

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%. Изпитът е съобразен с очакваното учебно развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Колежът не организира курсове и никога не е упълномощавал организации или отделни личности да се занимават с тази дейност.

СЪЧИНЕНИЕТО

Съчинението представлява текст по зададена на момента тема, която не е свързана с материала по литература, изучаван в училище. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема)  и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

ТЕСТЪТ

Тестът включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

От Колежа са подготвили и интересна брошура от 11 страници с много полезна информация. Можете да я видите тук.

 

източник: http://www.acs.bg/

 

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.