Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » 60 ценни съвета и стратегии за изпита в Американския колеж

60 ценни съвета и стратегии за изпита в Американския колеж

 

american college tabela

 

26 октомври 2013 година, събота, първият Ден на отворените врати в Американския колеж за учебната 2013/2014 година

 

Вече ви разказах за обиколката из училището и за акцентите от презентацията на президента на Колежа – д-р Пол Джонсън. Сега ще ви запозная със съветите и стратегиите за изпита, които чух в презентацията на Мария Ангелова, заместник-директор на Колежа.

За втори път присъствам на информационна среща в Колежа и всеки път изключително много съм впечатлена от презентацията на Мария Ангелова. Всяко изречение е изключително ценно и полезно. Наблюдавам и аудиторията, която и за миг не се разсейва и слуша внимателно. Според мен, ако кандидат чуе тези съвети и стратегии и после ги спазва при подготовката си и по време на изпита, това е почти взет изпит. Точно и ясно се посочва какво, как и защо трябва да се прави. Лично аз улових и нови важни моменти в презентацията в сравнение с тази, която чух през януари.

В тази публикация съм се опитала в рамките на 60 точки да събера всички съвети, стратегии, статистики и интересни информации, които чух в презентацията на Мария Ангелова.

 

Какво трябва да знаем за изпита в Американския колеж?

60 ценни съвета и стратегии от презентацията на Мария Ангелова:

1.    Изпитът се състои от 5 части – съчинение и тест от 4 раздела

2.    Времето за писане на съчинението е 30 минути.

3.    Тестът от четири раздела е 100 минути.

4.    Всеки раздел в теста е за 25 минути.

5.    В теста има два математически раздела, един с логически задачи и един с „четене с разбиране“.

6.    Изпитът не е върху никакъв материал, който се учи в училище.

7.    Този изпит е различен от тези за прием в гимназиите.

8.    На този изпит не се възпроизвежда заучен учебен материал.

9.    Никой не очаква да се справят кандидатите на 100% с изпита.

10.    Целта на изпита е да се види общото развитие на кандидата.

11.    Всеки има шанс да се справи.

12.    Нивото на кандидатите за Американския колеж е над средното. За допускане до изпита се изисква успех над 5.00.

13.    Съчинението е 30 минути и винаги има някакви насоки или инструкции.

14.    Преди започване на писане на съчинението кандидатът трябва да си зададе няколко въпроса:

–    Какво ме питат?
–    Поставя се въпрос или дилема?
–    Трябва ли да направя избор?
–    Имам ли инструкции, които да ми помогнат?
–    Как да структурирам съчинението си?
–    Какво искам да кажа?
–    Да поставя ли заглавие?

15.    Тема, която се е паднала през 2009 (обясненията за темите от 2009 г. до 2012 г. съм ги копирала от разказа си за миналогодишната информационна среща).

 

Инструкции: Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди да започнете да пишете.

Представете си, че сте свидетел на случката.
Какво ще направите?
Обосновете избора си в съчинение.
Подкрепете позицията си с примери от личния си живот.
Озаглавете съчинението си.

 

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити.” (източник: сайта на Американския колеж)

 

Пипи Дългото чорапче беше героят на темата за 2009 година. Това, което запомних от съветите на Мария Ангелова, беше при тази тема има конкретна ситуация. Кандидатът трябва да направи своя избор. Повечето хора биха избягали, биха потърсили помощ. Пипи ги напердашва. В реалния живот обаче действаме по друг начин. Няма значение какъв избор ще направи човек – да избяга или да помогне, важното е как е обосновано.

Езиковата култура е важна и ако дете е изложило грамотно текст срещу насилието, ще получи висока оценка за езикова култура, но ниска оценка за изложението, защото не се е справило с обосновката. Не е разпознало какво го питат.

 

16.    Тема от 2010 година:

 

Инструкции:

1.      Прочетете внимателно въпроса.
2.      Отговорете на въпроса в съчинение.
3.      Озаглавете съчинението си.

 

„Ако в момента, вместо да се явявате на изпит в Американския колеж, бихте могли да прекарате времето си с някого, който не е член на семейството ви и не ви е близък или роднина, кой би бил този човек и защо?” (източник: сайта на Американския колеж)

 

При темата от 2010 г. от АК са мислили, че ще получат много интересни отговори, но 90% са писали за гаджета и приятели. Това е ОК, но не са разбрали каква е закачката. Можели са да използват момента и да разкажат по-подробно за себе си. Например, ако са фенове на някого и да споделят защо, могат да включат Хари Потър, Лейди Гага и т.н. Така ще дадат малко повече съществена информация за себе си и какви са им интересите, към какво се стремят.

 

Тази тема дава възможност всеки да разкаже за себе си. Намерете това уникално нещо за себе си, посъветва г-жа Мария Ангелова.

 

17.    Тема от 2011 година:

 

Инструкции: Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:

1. Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.

2. В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. Защитете позицията си чрез личния си опит – преживяно, разказано, прочетено.

 

„Два пътя сред жълти дървета видях
да тръгна не можех по двата,
бях сам и зачуден застанах пред тях…” (Робърт Фрост)“ (източник: сайта на Американския колеж)

 

През 2011 година се падна откъс от Робърт Фрост. Кандидатите са се справили блестящо, коментираха от Американския колеж. На 100 % са разпознали идеята за избора. Госпожа Ангелова отново даде една „сламка“ – личният опит, нещо преживяно.

 

18.    Тема от 2012 година:

 

Инструкции:

1. Прочетете откъса от книгата „Алиса в страната на огледалния свят“ на Луис Карол.

“- Тебе наказвали ли са те някога? – попита Бялата царица.
– Само за провинения! – отвърна Алиса.
– И след наказанието си ставала винаги по-добра, знам! – извика тържествуваща Царицата.”
2. Помислете върху твърдението на Бялата царица. Нужни ли са наказанията? Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?

3. Задача: В отговор на поставените въпроси напишете съчинение, като формулирате подходящо заглавие.

Защитете гледната си точка с примери от личния си опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.“ (източник: сайта на Американския колеж)

През 2012 се падна Алиса. Има два важни въпроса – „Нужни ли са наказанията?“ и „Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?“.

Ако се отговори само на „Нужни ли са наказанията?“ – няма да е достатъчно. Тук вече има изискване за поставяне на заглавие. И отново в това есе е много важен личният опит.

 

19.    Тема от 2013 година:

 

Напишете съчинение на тема:

Когато пътувам

Инструкции:
1. Не променяйте заглавието.
2. Помислете върху въпросите:
Пътувате ли и защо?
Какво е за вас пътуването?
Какво ви дава или отнема?
3. Формулирайте теза и я защитете с разсъждения и примери на базата на личния си опит – преживяно, разказано, наблюдавано.
Тук тезата е свободна. Важно условие е кандидатът да се върне към своя опит.

 

20.    Кое съчинение е добро?

Кандидатът може сам да си провери работата с няколко засичащи въпроса:
–    Отговорих ли на всички въпроси от инструкцията?
–    Стана ли ясно на читателя защо мисля така?
–    Текстът ми има ли цялост?
–    Текстът ми има ли логически завършек?

 

21.    Критерии за оценяване на съчинението:

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ЗАДАЧАТА:
– Правилно разбрани задача и проблем, с ясна позиция по тях.
– Компетентност по проблема: отговорът е разгърнат в подходящ контекст и предлага адекватни разсъждения.

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ:
– Логически конструирани параграфи.
– Теза, съответстваща на проблема.
– Целенасочена, убедителна и завършена аргументация.

 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
– Правопис
– Граматическа, лексикална и пунктуационна норма
– Стилово единство. (източник: сайта на Американския колеж)

 

22. Стратегия за писане на съчинение в рамките на 30 минути:

– 5 минути запознаване с темата, инструкциите, правене на схема или план;
Не се пише чернова, защото няма да стигне времето да се препише на беловата!
– 20 минути писане на съчинението.
– Последните 5 минути – изчетете всичко, редактирайте.
Механично поставете заключение – дори и да е повторение на увода. Задължително трябва да има завършек.

 

23. Съчинението се проверява от двама проверителя.

24. Всеки проверител може да даде до 20 т.

25. Максималният сбор от оценките на двамата проверителя е 40 т.

26. При разлика от 4 точки в оценките на двамата проверителя, работата отива на арбитър.

27. Арбитърът може да поставени оценка само в рамките на двете оценки на проверяващите. Ако единият е дал 10 т., а другият – 16 т., арбитърът може да даде между 10 и 16 т. или пък 10 и 16 т.

28. Оценката на арбитъра се удвоява за крайния резултат.

29. Резултатът от съчинението се преобразува чрез формула в проценти.

30. Съчинението носи 20% от целия изпит.

31. Съчинението не винаги е от съществено значение за общия резултат, но може много да помогне.

32. Краснописът няма значение (макар че все пак трябва да е четивно – бел. авт.)

33. Проверителите на съчинението работят с копия и нямат достъп до оригинала. Копията са ясни и всичко се вижда добре.

34. Тестът е вторият компонент от изпита.

35. Никой няма очаквания на теста да бъдат посочени всички верни отговори.

36. С теста се гледа до каква степен кандидатът се ориентира в стресова ситуация.

37. На теста всички въпроси са с еднаква тежест.

38. Целта, която трябва да има всеки кандидат, е да отговори на възможно повече въпроси.

39. Стратегия за решаване на теста:

– Първо се отговаря на елементарните въпроси;
– Второ – отговаря се на въпросите, които изискват време;
– Трето – отговаря се на въпроси, които нищо не говорят на кандидата.

40. Не си губете времето със задачи, които изискват прекалено много време!
Пример: Колко триъгълника виждате на чертежа? Отговорът е 93 триъгълника.
Всеки може да реши такава задача, ако има необходимото време. Но в случая няма смисъл да го прави, защото ще загуби много време за другите задачи. А целта е да се решат повече задачи, защото всичките са с еднаква тежест.
Добрите математици обаче, които бързо успеят да решат даден тест (например, за 15 минути) и имат предостатъчно време, може да се тестват и с такива задачки. И без това нямат право да преминат на другите части от изпита.

41. Има само един верен отговор. Не си губете времето да задавате въпроси на квестора и да обяснявате, че има два отговора! Квесторите нямат право да гледат в листа ви, а и по принцип отговорът е винаги само един. Ще загубите ценно време.

42. Ако имате непопълнени отговори на затворени въпроси, най-добре е ако ви остане време да попълните на случаен принцип нерешените задачи. Шансът да са ви верни е 20%. Това е специална техника за решаване на такива тестове. Дори да не го направите, другите ще го сторят. Ако са обаче от отворен тип въпросите – няма смисъл да вписвате някакъв отговор, който няма да е верен.

43. Какво се прави при сбъркан отговор?
Пише се с моливи. При сгрешен отговор – първо се изтрива вече посочения и чак тогава се нанася новият отговор.
Ако има два посочени отговора, приема се, че не е даден верен отговор.

44. Важно е кандидатите да не се отказват до последно на изпита. Тези, които работят до край и не се отказват,  те имат успех.

Първият раздел от теста, който може да им се падне, може да е труден и да ги обърка. Може да виждат, че всички други пишат, но не трябва да се притесняват. Най-вероятно другите работят по други раздели. А и това, че работят, не означава, че са по-подготвени.

45. При някои въпроси може да се наблюдава интересен феномен – прочита се въпроса, не е ясен отговорът и кандидатът не знае верния отговор, но посочва един въз основа на интуиция. Защо е посочил този въпрос – самият той не може да каже, но точно тези въпроси замерват общото развитие на кандидата.

46. Именно по тази причина от Американския колеж препоръчват да не се ходи на целенасочена предварителна подготовка, защото учениците започват да правят асоциации „това е като онова, което правихме някъде“ и това ги разсейва и не могат да се концентрират върху изпита. Нагласата, че върху нещо вече е работено, пречи изключително много.

47. Изпитът изисква всестранна подготовка, която показва общото развитие на кандидата до момента  – ходене на математически състезания и олимпиади, решаване на много и различни математически задачи, решаване на IQ и Менса тестове, тестове „четене с разбиране“, писане, четене на книги. Това не означава, че се отричат всякакъв вид допълнителни занимания – например, няма как да се каже на добрите математици, които се занимават допълнително с математика и се готвят за състезания, да не го правят. Всяко допълнително знание е ценно.

48. Тестът включва – един математически раздел с лесни задачи по математика; втори раздел с по-трудни задачи по математика; трети раздел – логически задачи тип МЕНСА, IQ тестове; четвърти раздел – четене с разбиране (откъси от художествени или научни тестове).

49. За съчинението няма изискване да е с 5 параграфа – т.е. популярния модел за писане на есе.

50. Не е правена статистика дали само с двете математики и едната логика може да се минат 50% и кандидатът да си гарантира приема.

51. Няма изискване за минимален процент на даден раздел. Дори може и с 0% на някой раздел да се влезе, ако има други силни раздели,  но досега са нямали такива случаи.

52. Статистика за 2013 г.

Момчета
Тест: 61,66% – 34,33%
Съчинение: 16% – 5,50%
Общо: 73,16% – 45,23%

Момичета
Тест: 51,47% – 29,25%
Съчинение: 19% – 7,50%
Общо: 67,14% – 42,13%

53. Тренировка за писане на съчинение

Най-добре вкъщи. Дават се крилати фрази, цитати, дилеми. В рамките на 5-10 минути да се напише кратко съчинение. Да се тренира 2-3 пъти на седмица. Постепенно да се увеличи времето на 10-15 минути. Накрая да се увеличи писането до 15-20 минути. Важното е да разпознаят проблема и да изразят лично мнение.

54. Тренировка за теста

Участие във всякакви математически състезания и олимпиади.
Решаване на математически задачи от сборници.
Решаване на IQ тестове.
Четене на тестове за тестовете „четене с разбиране“.
Четене на книги.

55. Таксата

В Американския колеж моделът на образование е като в престижните чужди училища по света. Образованието е скъпо, но това не означава, че семейството трябва да покрива цялата такса. В България не сме свикнали с този модел. Много български семейства подценяват възможността за финансова подкрепа от Колежа. Мария Ангелова спомена, че за 22 години практика, никога ученик не си е тръгнал от училището по финансови причини. Миналата година са раздали 400 000 евро финансова помощ. На въпрос от аудиторията „При двама родители с по 1000 лева заплата, каква финансова помощ би се отпуснала?“  Мария Ангелова посочи, че се вземат предвид доста фактори и не е така еднозначно решението – колко са другите кандидати, къде живее семейството, дали са разведени и т.н. Представянето на изпита не влияе и дори поканените резерви могат да поискат финансова помощ.

56. Ако кандидатите тази година са долу-горе колкото през миналата (399 души), най-вероятно резултатите ще излязат преди Априлската ваканция. Тази година изпитът е на 23 март (миналата година обаче беше седмица по-рано – бел. авт.). Ще се даде възможност за записване до юни, за да се видят резултатите и от приема за елитните гимназии. Учениците и семействата трябва да премислят добре кое училище да изберат.

57. За изпита е добре кандидатите да си носят шоколад и вода. Преди изпита трябва да минат през тоалетната. Не е добре по време на изпита да излизат, защото няма да им се удължи времето.

58. Изпитът започва около 10 ч., но кандидатите се викат доста по-рано. Преди изпита има регистрация.

59. Първо се пише есето в рамките на 30 минути и след това се събира. Няма почивка и директно им се раздават тестовите книжки.

60. Спира се веднага да се работи при команда „3,2, 1, СПРИ!“
Всички кандидати трябва да са при еднакви условия. Никой няма право да продължи да пише, защото ще бъде дисквалифициран. За части от секундата могат да се попълнят поне 4-5 отговора в теста със затворените въпроси и това веднага поставя кандидата в по-изгодни условия спрямо другите. Затова изключително важно е да се спре да се работи. В последните години учениците са се научили да спазват това условие и вече няма дисквалифицирани. Дисквалифицира се и ако се погледне в друг раздел на теста. Никой няма право да го прави.

На информационната среща раздадоха извадка от теста от 2013 г.
На гърба е записано:

„Стоп! Стоп! Стоп!

 

Ако приключите работа по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само от този раздел. Не обръщайте на други раздели!“

В началото има и друга важна инструкция – да не се пише върху тестовата книжка.

 

източник: из презентацията на Мария Ангелова, зам.-директор на Американския колеж, по време на информационната среща в училището на 26 октомври 2013 г.

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.