Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Учениците от Американския колеж вече ще получават стипендии за успех от държавата

Учениците от Американския колеж вече ще получават стипендии за успех от държавата

 

acs snyag

 

Учениците от Американския колеж в София вече ще получават стипендии за успех, които се отпускат от държавата за отличниците. Това стана възможно след промените, които бяха гласувани, че стипендии от държавния бюджет ще се дават и за възпитаниците от частните училища.

 

Американският колеж в София е разписал процедура за кандидатстване за стипендия за успех и са посочени изискванията за получаването. Срокът за подаването на заявление е 23 януари 2019 г. Определен е и размерът за първия срок – 21 лева на месец.

 

Стипендии се отпускат на ученици, които са:

- Записани в българската програма на Американския колеж в София.
– Български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на Конфедерация Швейцария, както и чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната.

Право на месечна стипендия:

- Право на месечна стипендия имат учениците с претеглен срочен среден успех
между 5.90 и 6.00 и са включени в Почетния списък на Президента.

- Допълнително, право на месечна стипендия могат да имат учениците с претеглен
срочен среден успех между 5.50 и 5.89 и без нито една оценка по-ниска от 5.00,
включени в Почетния списък на колежа, по низходящ ред на успеха им и до
изчерпване на получените средства по т. 3.

- Право на месечна стипендия имат ученици, чието поведение е в съответствие с
Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от Правилника за дейността на Американския
колеж в София.

- Право на месечна стипендия имат ученици, които покриват изискванията на
програмата “Творчество, действие, служба в полза на обществото” за минимум
75 изпълнени часа за учебна година.

Новината за получаването на стипендии от колежаните беше оповестена на сайта на Американския колеж.

 

 

Скъпи ученици,

Бих искал да споделя с вас една важна възможност за получаване на стипендия, вече достъпна и за учениците от колежа. По силата на неотдавна приет от правителството закон учениците, справящи се добре в академичен план и обучаващи се в български училища, имат право да получават стипендии за академични постижения. Стипендиите се осигуряват от българския държавен бюджет и се определят всяка година от Закона за годишния бюджет на България. Тези средства се разпределят пропорционално сред българските училища въз основа на броя на отговарящите на условията ученици. Някои от условията са: учениците да са граждани на България, ЕС или Швейцарската конфедерация, да са дългосрочно или постоянно пребиваващи в България и да са включени в българската академична програма на колежа. Процедурите за кандидатстване и изискванията за получаване на такива стипендии въз основа на академични постижения са публикувани в настоящия раздел на уебсайта на колежа.

Моля, обърнете внимание, че всички ученици от колежа, които отговарят на установените критерии, ще получат съобщение от Учебен отдел в началото на януари и ще бъдат поканени да попълнят заявление за получаване на стипендия. Крайният срок за подаване на това заявление ще бъде 23 януари. Всички кандидатури, получени до крайния срок, ще бъдат прегледани от Комитета по стипендиите на колежа, в който участват членовете на Надзорната комисия на Декана (DFAC) и други членове от администрацията. Одобрените ученици ще бъдат уведомени директно и ще имат възможност да договорят график за отпускане на средствата.

Още веднъж за мен е удоволствие да ви съобщя тази възможност за получаване на стипендии за успех. Ако имате въпроси по тази програма, моля, насочете ги към Учебен отдел или офиса на Декана на учениците.

С най-добри пожелания,

Д-р Ричард Юинг
Президент
Американски колеж в София

 

 

Заповед (PDF)

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в Американския колеж в София (PDF)

 

източник: сайта на АК

 

Благодаря за подадената информация от родител на колежанин!

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".