Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » 40 факта за Американския колеж от информационната среща през октомври 2014

40 факта за Американския колеж от информационната среща през октомври 2014

acs president 0На 18 октомври 2014 г. се проведе първият Ден на отворените врати в Американския колеж. Аз присъствах само на информационната среща. Много ми харесаха посланията в словото на Президента на Колежа – д-р Пол Джонсън. Извадила съм някои акценти и цифри от изказването му, а така също и от презентациите на другите участници. Част от данните допълних и от информацията в новата брошура на Колежа, която беше раздадена по време на срещата.

1. Американският колеж е силно селективно училище и в него се влиза само след успешно издържан изпит.

2. 744 ученици учат през тази учебна година в Американския колеж, от които около 3% са чуждестранни граждани.

3. Средно по 17 ученици са в клас.

4. 15% от учениците в Колежа са от 31 града извън София.

5. Всички предмети се преподават на английски език с изключение на български език и литература и чужди езици.

6. Американският колеж предлага профилирано обучение. Английският език е първи профилиращ предмет за всички ученици, математиката – втори, а третият профилиращ предмет се избира между четири профила: химия, физика, хуманитарни науки и информатика.

7. В Американския колеж работят 89 високо квалифицирани преподаватели, 30% от които са чужденци, идващи основно от САЩ, Великобритания и Канада.

8. Преподавателите са на изключителна висота – много от тях са учени от БАН, доктори на науката или стипендианти на Фулбрайт.

9. Много от предметите се водят от native.

10. Средният резултат на изпита Тойфел за възпитаниците на Американския колеж е 107 т. За сравнение – престижните университети приемат с резултат 80-100 т.

11. Американският колеж няколко години вече е първи на матурата (ДЗИ) по български език и литература.

12. Библиотеката на Американския колеж има над 16 000 тома; има и компютри с достъп до множество онлайн енциклопедии.

13. В Американския колеж има четири компютърни и три научни лаборатории.

14. В Американския колеж има напълно оборудван театър с 435 места и концертна зала със 180 места.

15. В Американския колеж се насърчават и награждават постиженията.

16. В Колежа съществуват закуски с президента на училището веднъж на срок за всички ученици с над 5,90 успех.

17. Промотира се чувството за принадлежност към общността на Колежа.

18. Блоковата система в Американския колеж съществува от 2008 г. Има 8 групи – група на 8-класниците, група на 12-класниците и 6 лока, които се съревновават помежду си. Миналата седмица се проведе първият Block Day за тази учебна година.

19. Съществува и развита програма за съветване, която осигурява постоянна помощ от страна на възрастен извън класната стая.

20. Високият среден успех се цени много.

21. Възпитаниците на Американския колеж трябва да бъдат добри членове на екипа, да умеят да работят самостоятелно и в екип;

22. Възпитаниците на Американския колеж трябва да могат да делегират задачи и да носят отговорност.

23. Възпитаниците на Американския колеж трябва да споделят ценностите на училището и да ги уважават.

24. Извън класната стая учениците на Американския колеж са посланици на училището.

25. Възпитаниците на Американския колеж трябва да се съобразяват с кодекса на честта.

26. Възпитаниците на Американския колеж трябва да умеят да правят разлика между да помогнеш и да подскажеш.

27. Възпитаниците на Американския колеж се учат на критическо мислене.

28. В Американския колеж има богата програма от извънкласни дейности.

29. Всички възпитаници на Колежа могат да развият талантите си в училището.

30. В Американския колеж има офис на академичните съветници, които помагат на учениците при избора на университети.

31. Средно 97% от зрелостниците от Американския колеж кандидатстват във висши учебни заведения извън страната.

32. Завършилите Колежа продължават образованието си в най-добрите университети в цял свят.

33. Състезават се успешно с най-добрите ученици в цял свят.

34. За учебната 2014/15 година общо над 640 000 евро е отпуснатата финансова помощ на учениците в Колежа за покриване на таксата. Размерът на субсидията варира между 10 и 90%.

35. В Колежа се предлагат и три пълни петгодишни стипендии, които покриват разходите за целия период на обучение.

36. В Американския колеж има координатор информационни технологии в учебния процес и това е Ерик Ленц, който също присъстваше на информационната среща.

37. „Американският колеж учи своите ученици да работят на най-високо ниво, на което са способни, а така също и да очакват също това и от другите“, сподели Нели Колева от випуск 1998 г. на Американския колеж, която в момента е част от екипа на „Заедно в час“, където има 5 възпитаници на Колежа.

38. Изпитът за следващата година ще бъде 22 март 2015 г. Мария Ангелова, заместник-директор на Колежа, сподели, че резултатите от изпита вероятно ще излязат след пролетната ваканция, ако броят на кандидатите е като през тази година, а ако са по-малко – може и преди пролетната ваканция. Ще бъдат поканени да се запишат отново първите 100 момичета и първите 100 момчета. Минималната бройка за прием е 160 деца.

39. Американският колеж в София е езикова гимназия с прием след 7. клас, акредитирана в България от Министерството на образованието, младежта и науката, а в САЩ – от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA) и от Международната бакалауреатска организация (IBO).

40. Американският колеж в София е най-старата американска образователна институция извън пределите на САЩ. През 2010 година беше отбелязана 150-та годишнина.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.