Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Изпитът в Американския колеж ще е на 22 март 2020 г.

Изпитът в Американския колеж ще е на 22 март 2020 г.

 

acs 24 april 2018 12 fontan

 

Изпитът на Американския колеж ще е на 22 март 2020 г., неделя. Датата вече е обявена на сайта на училището.

 

Какво представлява изпитът?

 

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%. Изпитът е съобразен с очакваното учебно развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Колежът не организира курсове и никога не е упълномощавал организации или отделни личности да се занимават с тази дейност.

 

Съчинението представлява текст по зададена на момента тема, която не е свързана с материала по литература, изучаван в училище. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

 

Тестът включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите се нанасят в отделен формуляр.Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

 

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

 

Кой може да кандидатства?

 

Американският колеж приема кандидати, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от 5.00.

 

Американският колеж приема 180 кандидати, класирани на базата на техните резултати от приемния изпит. След публикуване на резултатите първите 110 момчета и 110 момичета биват поканени за записване. Останалите класирани кандидати формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, в случай че в края на срока на записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид техният резултат на изпита независимо от техния пол.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Дни на отворените врати в Американския колеж 2019/2020

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".