Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Възможност за кандидатстване в Американския колеж и след 8. и 9. клас (2015)

Възможност за кандидатстване в Американския колеж и след 8. и 9. клас (2015)

american college of sofia rozi

Американски колеж в София

Американският колеж в София обяви процедура за прием на ученици след 8 и 9 клас. Изпитът е на 30 май 2015 г., а регистрацията за изпита е до 9 май 2015 г. Колежът ще приеме до 5 ученици, които ще се запишат в 10. клас и до 5 ученици, които ще се запишат в 9. клас през 2015-2016 учебна година.

Инициативата е от няколко години и е шанс за ученици, които не са били приети след 7 клас в училището. Разбира се, тя е отворена и за всички желаещи да пробват силите си на изпит, който е съвсем различен от тези в България и дори от този за прием след 7 клас в Американския колеж.

Кой може да кандидатства?

Всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

– Предстои им да завършат 8. или 9. клас през учебната 2014-2015 година в български училища, намиращи се на територията на Р България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.

– За последната година от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5,00). Това се удостоверява с удостоверениe за завършен клас.

– За последната година на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5,00).

Всички подробности за процедурата по кандидатстването и приемния изпит можете да намерите на страницата Прием-Прием на български ученици след 8. и 9. клас.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. РЕГИСТРАЦИЯ – 01.12.2014 г. – 09.05.2015 г.

Регистрацията за приемния изпит се извършва онлайн на адрес:

http://erblearn.org/parents/admission/isee/registration

Регистрационната такса за изпита в размер на $100 се заплаща директно на организацията ERB, която провежда приемния изпит.

2. ПРИЕМЕН ИЗПИТ – 30.05.2015 г.

Кандидатите полагат стандартизирания тест ISEE (Independent School Entrance Exam) на английски език. Тестът се изготвя и оценява от организацията за външно независимо оценяване ERB (Educational Records Bureau)http://erblearn.org/. Полагането на теста се извършва в Американския колеж в София. Кандидатите ще се явят на ниво Upper Level на теста ISEЕ.

Стандартизираният тест ISEE показва общото академично ниво на кандидатите в определена възраст. Тестът не оценява конкретни знания по даден предмет. Състои се от няколко раздела:

а) Задачи, оценяващи академичния потенциал на кандидата и способността му да разбира информация;

б) Четене с разбиране и математически задачи;

в) Писане на съчинение по зададена тема за определено време. Съчиненията не се оценяват от организацията ISEE, а се предоставят на Американския колеж за информация.

Обща продължителност на изпита: 2 часа и 40 минути

3. ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ – 12.06.2015 г. – 16.06.2015 г.

Резултатите от приемния изпит се изпращат от организацията ERB по пощата на посочения от кандидатите адрес.

4. ИНТЕРВЮ С ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ – 17.06.2015 г. – 26.06.2015 г.

В зависимост от резултатите от приемния изпит избрани кандидати ще бъдат поканени за интервю.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ – 05.07.2015 г. – 19.07.2015 г.

Всички успешно класирали се кандидати се обучават при финансовите условия, определени за останалите ученици в Американския колеж. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който да отговаря на техните финансови нужди.

Организацията ERB и Американският колеж не организират подготвителни курсове и не упълномощават други организации или отделни личности да се занимават с тази дейност. Организацията ERB осигурява безплатни онлайн материали „What to Expect” („Какво да очакваме от изпита”), които запознават кандидатите с типа въпроси в отделните раздели, стратегиите за решаване на теста и правилата за оценяване. Тези материали могат да бъдат намерени ТУК.

За допълнителна информация:

Юлиана Копринкова, Асистент на Завеждащия Учебен отдел

тел.: 02/434 10 10 / вътр. 421

y.koprinkova@acs.bg

 

източник: АК

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.