Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Прием в Американския колеж след 8 и 9 клас (2014 г.)

Прием в Американския колеж след 8 и 9 клас (2014 г.)

american college tabela 1860

 

 

До 5 април 2014 година е регистрацията за изпита в Американския колеж за прием на български ученици след 8 и 9 клас. Изпитът е на 26 април 2014 г. Колежът ще приеме до 5 ученици, които ще се запишат в 10. клас и до 5 ученици, които ще се запишат в 9. клас през 2014-2015 учебна година.

Кой можете да кандидатства? (източник АК)

Всички ученици с българско гражданство и чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в България, които отговарят на следните условия:

– Предстои им да завършат 8. или 9. клас през учебната 2013-2014 година в български училища, намиращи се на територията на България. Ученици от училища на чужди държави не могат да кандидатстват по тази програма за прием.

– За всяка от последните две години от обучението си са постигнали среден успех не по-нисък от много добър (5,00). Това се удостоверява с удостоверение за завършен клас.

– За последните две години на обучението си имат среден успех по български език и литература не по-нисък от много добър (5,00).

Каква е процедурата за кандидатстване?

1. Регистрация – 1 декември 2013 г. – 5 април 2014 г. на адрес:http://erblearn.org/parents/admission/isee/registration.

Регистрационната такса за изпита в размер на $100 се заплаща директно на организацията ERB, която провежда приемния изпит.

2. Приемен изпит – 26 април 2014 г. 

Кандидатите полагат стандартизирания тест ISEE (Independent School Entrance Exam) на английски език. Тестът се изготвя и оценява от организацията за външно независимо оценяване ERB (Educational Records Bureau) http://erblearn.org/. Полагането на теста се извършва в Американския колеж в София.Кандидатите ще се явят на ниво Upper Level на теста ISEЕ.

Стандартизираният тест ISEE показва общото академично ниво на кандидатите в определена възраст. Тестът не оценява конкретни знания по даден предмет. Състои се от няколко раздела:

а) Задачи, оценяващи академичния потенциал на кандидата и способността му да разбира информация;
б) Четене с разбиране и математически задачи;
в) Писане на съчинение по зададена тема за определено време. Съчиненията не се оценяват от организацията ISEE, а се предоставят на Американския колеж за информация.

Обща продължителност на изпита: 2 часа и 40 минути.

3. Получаване на резултатите от приемния изпит – 05.05.2014 г. – 15.05.2014 г.

Резултатите от приемния изпит се изпращат от организацията ERB по пощата на посочения от кандидатите адрес.

4. Интервю с Президента на Американския колеж – 01.06.2014 г. – 15.06.2014 г.

В зависимост от резултатите от приемния изпит избрани кандидати ще бъдат поканени за интервю с Президента на Американския колеж.

5. Записване на приетите кандидати – 01.07.2014 г. – 15.07.2014 г.

Всички успешно класирали се кандидати се обучават при финансовите условия, определени за останалите ученици в Американския колеж. Те могат да кандидатстват за намаляване на учебната такса в размер, който да отговаря на техните финансови нужди.

Организацията ERB и Американският колеж не организират подготвителни курсове и не упълномощават други организации или отделни личности да се занимават с тази дейност. Организацията ERB осигурява безплатни онлайн материали „What to Expect” („Какво да очакваме от изпита”), които запознават кандидатите с типа въпроси в отделните раздели, стратегиите за решаване на теста и правилата за оценяване. Тези материали могат да бъдат намерени ТУК.

А ТУК е ръководството за изпита. Прегледах го и има идеи за есета, обяснения за математическите задачи, за четенето с разбиране и за другите раздели. Има и примери. Доста напомня на изпита в Американския колеж след 7 клас.

източник: сайт на АК

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.