Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Регистрацията за изпита в Американския колеж започна

Регистрацията за изпита в Американския колеж започна

 

acs oct 2018 1

 

От 8 февруари до 26 февруари е регистрацията за изпита в Американския колеж в София. Регистрацията се извършва онлайн. Таксата за явяване на изпита е 60 лева.

 

За кандидати:

 

– три имена, ЕГН, пол, имейл адрес, училище, в което учи кандидатът към момента на кандидатстване в колежа, и населено място на училището

– актуална цветна снимка на кандидата с размери 3,5 см. х 4,5 см.

– копие на страницата от бележника с личните данни на кандидата; върху снимката на кандидата и върху подписа на директора трябва да има ясни печати на училището, в което учи кандидатът към момента на кандидатстване в колежа

– копие на страницата от бележника с оценките за първи срок на 7. клас, удостоверяващ среден успех за първи срок не по-нисък от много добър 5.00

 

За училищата с електронни дневници: справка за успех и хорариум учебни часове за първия срок на 7. клас. Справката е съгласно изискванията на Наредба № 8/2016 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 4 към чл. 31. Справката трябва да е издадена от училището на кандидата.

ВАЖНО: Ако справката е само от една страница, моля, прикачете файла два пъти.

 

За родители/настойници: три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл за контакт.

 

Регистрацията се извършва тук: https://acs.bg/bg/bulgarian-students-application/.

 

От Американския колеж поместват инструкция.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ

1. Подаване на документи. След подаване на заявлението ще получите автоматичен имейл, че документите Ви са получени. Само в случай, че в рамките на деня нямате такъв имейл за потвърждение, моля, обадете се на телефон 02 434 1008. Проверете и папката за нежелана поща (spam, junk) на имейла си.

2. Разглеждане на документите. След като документите Ви са разгледани, във възможно най-кратък срок ще получите втори имейл от нас с информация за плащане или необходими корекции по подадените документи.

3. Заплащане на такса за приемния изпит. Заплащането става по банков път и може да се извърши само след получено потвърждение от колежа, че документите отговарят на изискванията за регистрация. Фактура за направеното плащане можете да получите в Бизнес офиса на колежа.

4. Получаване на имейл с регистрационен номер на кандидата и информация за изпита.

 

Подробни указания – вижте тук.

 

При подаване на документите се отбелязва, че кандидатът е информиран, че всяко неспазване на инструкциите може да доведе до дисквалификация и анулиране на работата.

 

„Неспазване на инструкциите“ от кандидата включва, но не се изчерпва с:

 

  • гледане в писмената работа на друг кандидат;
  • говорене по време на изпита;
  • работа върху друга част от теста освен определената;
  • започване на работа върху раздел преди определеното за него време;
  • продължаване на работа върху раздел след изтичане на определеното за него време;
  • преписване от предварително подготвени материали;
  • използване на калкулатор, линия, речник и пр.;
  • поведение, което нарушава реда в залата.

 

 

Изпитът е насрочен за 21 март 2021 г.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".