Рубрики
Начало » Коронавирус » Родителите да не плащат пълните такси за частните градини по време на извънредното положение

Родителите да не плащат пълните такси за частните градини по време на извънредното положение

Препоръка от Комисията за защита на потребителите и МОН

 

colored-pencils-1506589_640

 

Родителите на деца, записани в частни градини и ясли, да не плащат пълните такси за времето  на извънредното положение в страната. Това се препоръчва от Комисията за защита на потребителите и от Министерството на образованието.

Препоръката е поместена на сайта на Комисията за защита на потребителите:

 

 

ПРЕПОРЪКИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

във връзка с предварително заплатени суми за посещение на частни детски градини и частни детски ясли в условията на извънредно положение поради разпространението на COVID-19 в България и по повод постъпили сигнали и въпроси

 

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) и въведените мерки и действия по време на извънредното положение на територията на страната със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, са преустановени посещенията на децата в детски градини и детски ясли. Предвид на това частните детски градини и ясли не могат да изпълняват дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно не следва да изискват заплащането на цена за непредоставена услуга.

 

В случаите, в които потребителите не могат да използват услуга, за която са заплатили, би следвало да могат да се възползват от правото си да им бъде възстановена заплатената авансово сума.

 

В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне – възстановяване на платените суми, използване на платената цена за бъдещи периоди или др.

 

Обективен факт е, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли съществуват необходимоприсъщи разходи на институцията (наем на сграда, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение, поради което е възможно прихващане на част от вече заплатената сума.

 

Страните могат, след постигнато съгласие във връзка с посоченото, да го оформят с подписване на анекс към договора за предоставянето на услугата, като юридическото лице, респ. директорът на институцията биха могли да предоставят и съпътстващ документ (ваучер, разписка и др.).

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".