Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Какви теми се падат на есето в Американския колеж?

Какви теми се падат на есето в Американския колеж?

american college of sofia rozi

Американски колеж в София

Американският колеж публикува на сайта си темите на есетата, които са се падали в последните четири години – 2009, 2010, 2011 и 2012 г. Обикновено след изпита единственото, което се поразчува из Интернет, е нещо около темата, по която са писали кандидат-колежаните.

Въпросите от теста са много и за кратко време и едва ли някой си спомня в детайли какво точно се е паднало.

На сайта на Американския колеж са поместили и важни насоки за есето.

Топ 10 факта за есето (съчинението):

1. Съчинението представлява текст по зададена на момента тема.

2. Темата не е свързана с материала по литература, изучаван в училище.

3. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението.

4. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности и езикова култура.

5. Реторичните способности са умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема.

6. Езиковата култура е свързана с оценка на правопис, пунктуация, стил.

7. Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система.

8. Максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20.

9. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки.

10. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър. (източник: сайта на Американския колеж)

Критерии за оценяване на съчинението:

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ЗАДАЧАТА:

– Правилно разбрани задача и проблем, с ясна позиция по тях.

– Компетентност по проблема: отговорът е разгърнат в подходящ контекст и предлага адекватни разсъждения.

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ:

– Логически конструирани параграфи.

– Теза, съответстваща на проблема.

– Целенасочена, убедителна и завършена аргументация.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

– Правопис

– Граматическа, лексикална и пунктуационна норма

– Стилово единство. (източник: сайта на Американския колеж)

В средата на януари имаше „Дни на отворените врати“ в Американския колеж. Изключително ценни ми бяха, за да се ориентирам за изпита и за училището. Дори догодина планирам да отида на няколко. Сега обаче няма да навлизам в подробности за тази инициатива (можете да прочетете публикацията ми „Какво видях, чух и разбрах в Деня на отворените врати в Американския колеж“), а по спомени и по нахвърлени записки ще ви разкажа какво съм запомнила за съчинението (есето), така както ни го обясни Мария Ангелова, заместник-директор на Колежа.

Мария Ангелова наблегна на 5 важни въпроса, на които трябва да обърне внимание всеки кандидатстващ:

1.    Какво ме питат? Тук е важното да се знае, че не се търси верен отговор. Не трябва и да се предполага какво искат да прочетат възрастните.

2.    Имам ли инструкция и какво ме питат?

3.    Как да структурирам текста?

4.    Какво искам да кажа? – това е най-важната част

5.    Да поставя ли заглавие?

За мен най-ценното беше, че Мария Ангелова анализираше дадените теми през различните години и даваше насоки.

„ВАЖНО! Задължително давайте примери от личния живот или какво сте чели, нещо лично. Така ще стане автентично!“ Това беше изключително ценен съвет, който научих от презентацията на заместник-директорката на Американския колеж.

2009:

Инструкции: Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди да започнете да пишете.

Представете си, че сте свидетел на случката.
Какво ще направите?
Обосновете избора си в съчинение.
Подкрепете позицията си с примери от личния си живот.
Озаглавете съчинението си.

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити.” (източник: сайта на Американския колеж)

Пипи Дългото чорапче беше героят на темата за 2009 година. Това, което запомних от съветите на Мария Ангелова, беше при тази тема има конкретна ситуация. Кандидатът трябва да направи своя избор. Повечето хора биха избягали, биха потърсили помощ. Пипи ги напердашва. В реалния живот обаче действаме по друг начин. Няма значение какъв избор ще направи човек – да избяга или да помогне, важното е как е обосновано.

Езиковата култура е важна и ако дете е изложило грамотно текст срещу насилието, ще получи висока оценка за езикова култура, но ниска оценка за изложението, защото не се е справило с обосновката. Не е разпознало какво го питат.

2010:

Инструкции:

1.      Прочетете внимателно въпроса.
2.      Отговорете на въпроса в съчинение.
3.      Озаглавете съчинението си.

„Ако в момента, вместо да се явявате на изпит в Американския колеж, бихте могли да прекарате времето си с някого, който не е член на семейството ви и не ви е близък или роднина, кой би бил този човек и защо?” (източник: сайта на Американския колеж)

При темата от 2010 г. от АК са мислили, че ще получат много интересни отговори, но 90% са писали за гаджета и приятели. Това е ОК, но не са разбрали каква е закачката. Можели са да използват момента и да разкажат по-подробно за себе си. Например, ако са фенове на някого и да споделят защо, могат да включат Хари Потър, Лейди Гага и т.н. Така ще дадат малко повече съществена информация за себе си и какви са им интересите, към какво се стремят.

Тази тема дава възможност всеки да разкаже за себе си. Намерете това уникално нещо за себе си, посъветва г-жа Мария Ангелова.

2011:

Инструкции: Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:

1. Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.

2. В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. Защитете позицията си чрез личния си опит – преживяно, разказано, прочетено.

„Два пътя сред жълти дървета видях
да тръгна не можех по двата,
бях сам и зачуден застанах пред тях…” (Робърт Фрост)“ (източник: сайта на Американския колеж)

През 2011 година се падна откъс от Робърт Фрост. Кандидатите са се справили блестящо, коментираха от Американския колеж. На 100 % са разпознали идеята за избора. Госпожа Ангелова отново даде една „сламка“ – личният опит, нещо преживяно.

2012:

Инструкции:

1. Прочетете откъса от книгата „Алиса в страната на огледалния свят“ на Луис Карол.

“- Тебе наказвали ли са те някога? – попита Бялата царица.
– Само за провинения! – отвърна Алиса.
– И след наказанието си ставала винаги по-добра, знам! – извика тържествуваща Царицата.”
2. Помислете върху твърдението на Бялата царица. Нужни ли са наказанията? Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?

3. Задача: В отговор на поставените въпроси напишете съчинение, като формулирате подходящо заглавие.

Защитете гледната си точка с примери от личния си опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.“ (източник: сайта на Американския колеж)

През 2012 се падна Алиса. Има два важни въпроса – „Нужни ли са наказанията?“ и „Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?“.

Ако се отговори само на „Нужни ли са наказанията?“ – няма да е достатъчно. Тук вече има изискване за поставяне на заглавие. И отново в това есе е много важен личният опит.

Това, което запомних като стратегията как да се разпределя времето:

Как да се разпредели времето?

5 минути – четене на задачата на есето. Съветът е: Прочетете я 3-4 пъти!

20 минути писане.

Обикновено се пише около една страница голям формат. Не повече. 1/3 от първата страница е заето от въпроса, надолу се продължава с есето и малко на гърба на листа. Дължината не е важна, уточни г-жа Ангелова по време на презентацията си.

Другият ценен съвет беше – да не се пише на чернова, защото няма да има време за пренасяне на белова.

Кандидатът може само да си нахвърли мислите, опорните точки или да си направи план на чернова, но пак е губене на време.

Най-добре е направо да се пише на формуляра.

Чуват се предупреждения за времето – 15 мин-10-5.

Последните 5 минути се спира да се пише и се проверява текстът.

Макар и механично трябва да се сложи заключение на текста си. Дори може да е повторение на горната идея, но е важно да има заключение.

„Накрая си задайте въпросите“, посъветва г-жа Ангелова:

1.    Отговорих ли на всички въпроси?
2.    Става ли ясно на читателя какво е написано?
3.    Има ли цялостност – т.е. заключение?
4.    Има ли логичен завършек?

Това, което запомних за проверката на съчинението е, че има двама проверителя. Работят с копия. Ако има разлика от 4 т. – отива на арбитраж. Например, ако единият е дал 10 т., а вторият – 16, проверителят трябва да се вмести в тези параметри 10-16 т. (Май имаше и още една опция, но не успях да вникна в него).

Есето носи 20 %.

Как да тренираме?

Госпожа Ангелова посъветва да се пишат кратки текстове вкъщи.

Първо да се започне с 5-10 минути, а после да се увеличава на 15 мин. Тогава 20-те минути на изпита ще се сторят много време на кандидата. За 2 месеца развиват това умение.

Най-важното е ученикът да се научи да има позиция.

Родителят може да дава цитати, крилати фрази, картинки с дилеми (например, компютърна мишка и молив) като постави въпрос как ги тълкува. Детето трябва да напише своето тълкование кратко. Примери за тренировка: Въображението е по-важно от знанието? (Айнщайн), Не всичко, което блести, е злато (Шекспир).Кандидатът трябва да изкаже мнение и да направи обосновка.

Препоръката на Американския колеж е да се тренира 2-3 пъти в седмицата.

ВАЖНО! Колкото по-автентично е, толкова по-добре – отново ценен съвет от Колежа.

Съчинението показва колко кандидатите са чели и какъв жизнен опит имат.

Журито знае, че това е нетипична ситуация и иска да види как се справя детето в нея.

Миналата година на есето резултатите на приетите ученици са били:

момчета – съчинение – 18 %- 4,50%
момичета – съчинение – 17,50% – 6,50%

18% е изключително висок резултат. Само 2-3 години се е случвало такова нещо. Ако има нисък резултат 4,50% – значи ученикът е имал висок резултат на теста.

Няма праг за дисквалификация – т.е. теоретично може да се мине и с 0 % на раздел, но досега са нямали такъв случай.

Не знам вие как се чувствате, но дори и сега, когато ви разказах всичко това, ме „сърбят ръцете“ да седна и да пиша по тези теми. Голямо предизвикателство са! Иска ми се да пробвам. Напомнят ми на темите за писмения изпит за Факултета по журналистика и масова комуникация. Там също винаги се падат нестандартни теми. Например, когато аз кандидатствах, темата беше „Футбол, футбол“. Сещате се може би, че е било в славната за българския футбол 1994 година. Предишни години се коментираше, че се е падала тема „Невада“ – имаше едно телевизионно шоу с това име, но, доколкото съм чувала, доста добре са се оценявали и съчиненията за щата Невада. Целта беше да се провери дали бъдещите журналисти могат да пишат по всякаква зададена тема. В Американския колеж, струва ми се, залагат на това кандидатът да може да изложи своя позиция, да я защити и да сподели собствен опит. Наскоро писах за чудатите въпроси, които се падат на МВА кандидатите за Харвард. Например: „Какъв ви е любимият шоколад?“. А така? Кой е верният отговор? Е, няма такъв! Важното е да изкажеш мнение, да си го защитиш и да споделиш опит, чрез който ще подскажеш на изпитващите какъв човек си. Мисля, че логиката е подобна и в Американския колеж. Все повече си давам сметка от всичко, което чета за този изпит и за последващите важни стъпки за кандидатстване в престижни университети и за МВА, е да можеш да се откроиш като личност сред останалите кандидати. Преди съм се чудела защо този изпит в Американския колеж е по-различен от всичко, което ни се случва в българската образователна система. Сега си давам сметка, че той е една стъпка, която води към следващата стъпка и всичко се гради на общ модел как да се стигне от точка А до точка В и точка С, т.е. от влизането в Колежа – до завършването му и отправянето ти към университет. Това, разбира се, са мои тълкувания, които ми хрумнаха докато слушах презентациите в Деня на отворените врати в Американския колеж. Бих искала да ви посъветвам, ако ходите догодина, задължително да вземете детето си. Мисля, че децата най-добре ще схванат за какво става въпрос. Те са вътре в нещата и бързо ще им се подредят в главите тези съвети и стратегии, които препоръчват от Колежа.

Днес от Американския колеж напомниха на Фейсбук страницата, че записванията за регистрация за изпита започват след 2 дни:

13, 14, 15, 18, 19 и 20 февруари 2013 г.: 14:30 – 17:00 ч.
16 февруари 2013 г. (събота): 9:30 – 16:00 ч.

източник: сайта на Американския колеж, презентацията на г-жа Мария Ангелова в Деня на Отворените врати,  Фейсбук страницата,

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.