Рубрики
Начало » Частно образование » Частни училища » Американски колеж » Теми на есето от изпита в Американския колеж през последните години

Теми на есето от изпита в Американския колеж през последните години

Какви бяха темите на есето на изпита в Американския колеж през последните години?

 

american college of sofia rozi

 

Есето е един от най-коментираните компоненти на изпита в Американския колеж. Винаги темите са много интересни.

 

Какви теми се паднаха на изпита в Американския колеж през последните години?

2015 година

Инструкции:
Напишете съчинение, като изпълните следните задачи:

 

1.     Разгледайте  внимателно  картинката по-долу. Открийте проблема, който авторът е заложил в нея. Формулирайте този проблем  като заглавие на вашето съчинение.

 

2. В съчинението обяснете:

За какво „говори“ картинката?

Каква гледна точка към проблема имате и виждате ли решение? Споделете вашата позиция и я защитете с убедителни разсъждения, като се опирате на личния си опит, резултат от преживяно, видяно, прочетено, споделено.

 

tema acs 2015
Заглавие:____________________________________________________

 

2014 година

 

izpit acs riba

 

Инструкция:

 

Разгледайте внимателно картинката. Помислете каква идея е заложил авторът в нея. Формулирайте я като заглавие на вашето съчинение. В него споделете вашата позиция и я защитете с разсъждения, като ги илюстрирате с примери от своя личен опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.

 

2013 година 

Напишете съчинение на тема:

Когато пътувам

Инструкции:

1. Не променяйте заглавието.

2. Помислете върху въпросите:
Пътувате ли и защо?
Какво е за вас пътуването?
Какво ви дава или отнема?

3. Формулирайте теза и я защитете с разсъждения и примери на базата на личния си опит – преживяно, разказано, наблюдавано.

2012 година

 

Инструкции:

1. Прочетете откъса от книгата „Алиса в страната на огледалния свят“ на Луис Карол.

“- Тебе наказвали ли са те някога? – попита Бялата царица.
– Само за провинения! – отвърна Алиса.
– И след наказанието си ставала винаги по-добра, знам! – извика тържествуваща Царицата.”

2. Помислете върху твърдението на Бялата царица. Нужни ли са наказанията? Става ли човек по-добър след изтърпяното наказание?

3. Задача: В отговор на поставените въпроси напишете съчинение, като формулирате подходящо заглавие. Защитете гледната си точка с примери от личния си опит – преживяно, прочетено, разказано, видяно.

2011 година

Инструкции: Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:

 

1. Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.

2. В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. Защитете позицията си чрез личния си опит – преживяно, разказано, прочетено.

 

„Два пътя сред жълти дървета видях
да тръгна не можех по двата,
бях сам и зачуден застанах пред тях…” (Робърт Фрост)

 

2010 година 

Инструкции:

 

1. Прочетете внимателно въпроса.
2. Отговорете на въпроса в съчинение.
3. Озаглавете съчинението си.

„Ако в момента, вместо да се явявате на изпит в Американския колеж, бихте могли да прекарате времето си с някого, който не е член на семейството ви и не ви е близък или роднина, кой би бил този човек и защо?”

2009 година

Инструкции:

Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди да започнете да пишете.

Представете си, че сте свидетел на случката.

Какво ще направите?

Обосновете избора си в съчинение.

Подкрепете позицията си с примери от личния си живот.

Озаглавете съчинението си.

 

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити.”

 

1992 година

 

Ако имате възможност да прекарате един ден с човек по ваш избор, реален или въображаем, кого бихте избрали и защо?

 

Коментари от заместник-директорката на Американския колеж Мария Ангелова за темите за есе, какво са писали кандидат-колежаните и как са се справили – можете да прочетете тук, а за 2014 година – тук.

 

източници: Американски колеж, Данибон

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.