Рубрики
Начало » Коронавирус » 4 модела на обучение през новата учебна година в условията на коронавирус

4 модела на обучение през новата учебна година в условията на коронавирус

Предложение на учени педагози от Пловдивския университет

smg may 2018

 

Четири модела на обучение през новата учебна година в условията на коронавирус са разработили учени от Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те обхващат четири групи ученици – в началното образование, в прогимназията, в гимназията и за деца при със специални потребности. Съчетава се присъствено с онлайн обучение. Изведените модели, базирани на мащабно проучване, могат да се използват, ако епидемичната обстановка отново наложи преустановяване на занятията в класните стаи и прехвърлянето им в електронна среда.

 

Важни условия за безопасно и успешно започване на учебната година:

 

– дезинфекция на сградите;

– намаляване на децата до 15 в стая;

– график с комбиниране на учебни часове присъствено и онлайн.

Баланс между присъствено и онлайн обучение:

 

До 10% онлайн обучение за учениците в началното образование;

До 20-30% за гимназистите.

Рискове и притеснения при учителите:

 

27% от учителите в училищата у нас са в рискови групи.

50% се притесняват от зараза в градския транспорт.

 

Опитът от чужбина показва:

 

– Поетапно връщане в училищата;

– Най-рано ще започне учебната година за учениците от начален курс, за децата със СОП и за последните класове.

 

Ето какви модели предлагат учените за начално образование, за прогимназия и за гимназия.

 

Начално образование

До 10% онлайн обучение

При присъствено обучение – до 10 деца в клас

 

Дистанционното обучение е най-трудно при началното образование. Учениците все още са малки и не е добре дълго да стоят пред монитора. В същото време нямат формирани знания и умения за учебния процес. Много важна е ролята на учителя и затова присъствената форма на обучение е от изключително значение за тях.

 

Обучението от разстояние в електронна среда не е подходящ модел за начален етап, но ако се наложи, учените препоръчват да се следват няколко важни насоки:

 

– учениците да виждат учителя, дори и на монитора;

– да чуват гласа му;

– да виждат и чуват съучениците всеки ден.

 

Началният учител да изгражда постоянно:

 

– умения за комуникация;

– за самостоятелна работа;

– за работа в екип и група;

– за решаване на проблеми;

– за работа с полезна и значима информация от разнообразни източници;

– за критично и конструктивно мислене;

– за работа с информационни технологии.

 

Препоръчва се обучение с видеоконферентни срещи.

 

Образователните телевизионни предавания не могат да заместят учителя.

 

Асинхронното дистанционно обучение (изпращане на материали на хартиен носител за обучение и връщане на решени задачи) категорично  не е подходящ за малките ученици. Така се прехвърля ролята на учителя върху родителите.

Учебен час в електронна среда при ученици в началното образование:

 

15 минути учебен час за подготвителен клас, 1 и 2 клас

20 минути учебен час за 3. и 4. – 20 минути

 

15 минути междучасия, в които да се възлагат дейности за двигателна активност.

 

Между 9 и 12.30 ч. – най-удачното време онлайн обучение.

Комбинация с присъствено обучение

 

Препоръчаният график е за групи до 10 ученика, като минимум 2/3 е присъствено. Балансът може да се постигне с различни комбинации между подготовка в клас и онлайн от къщи – 3:2 или 4:1 дни седмично, друг вариант е редуване на седмици в съотношение 1:1, 2:1 и 3:1. Добре е да се определи ден за проектно-базирана индивидуална или групова работа.

Прогимназия

2 дни в училище

3 дни от разстояние

 

Критични са два класа: 5 и 7 клас

 

5-класниците преминават към обучение с много учители.

7-класниците имат важна подготовка за Националните външни оценявания.

 

Учениците вече ползват електронни устройства за учене и забавление, почти постоянно са във виртуална среда и почти всеки ученик разполага с устройство.

 

Учителите трябва да ползват по-атрактивно представяне на учебното съдържание за задържане на интереса.

 

Най-подходящи модели за прогимназиалния етап са редуване на присъствено обучение с учене от разстояние в електронна среда по различен график.

 

Учебни часове при онлайн обучение

 

30 минути онлайн учебен час

15 минути междучасие

 

Могат да бъдат сутрин или следобед (първа или втора смяна).

 

Присъствено обучение 

 

До 15 ученици в клас при присъствено обучение.

 

Редуване на присъствено и онлайн обучение:

 

Редуването на присъствено с дистанционно обучение да става в съотношение 2:3 дни или с редуване на седмици, като вариантите са 1:1, 2:1, 2:2.

 

Обучението от разстояние да е предимно за нови знания с видеовръзка.

Присъственото обучение да е за упражнения.

Да има дни за проектно базирано обучение.

Гимназия

Редуват се седмиците от 1:1 до 3:1 за присъствено и онлайн обучение

 

В гимназията е лесно преминаването към онлайн обучение. Всички са постоянно във виртуална среда и имат поне мобилен телефон. Единственият проблем е, че на учениците им липсват социалните контакти и дори и да мразят училището, предпочитат да ходят, защото иначе им е „скучно“.

 

Учителите в гимназията трябва да провеждат уебинари, да подбират и да създават електронни ресурси.

 

Учебен час в онлайн обучението

 

30 минути да е учебният час в гимназията

15 минути – междучасията

 

Обучението може да се провежда сутрин и следобед (във времето на обичайните смени).

 

15 души в група при присъственото обучение

 

Редуването на присъственото с онлайн обучението да е само на седмици: 1:1, 2:1, 2:2, 3:1.

 

Дистанционното обучение да е за нови знания с видеовръзка

Присъственото обучение – за затвърждаване.

 

В професионалните гимназии – онлайн за нови уроци, присъствено за практика.

 

Да има дни за проектно-базирана работа.

 

Проучването

 

Проучването е проведено чрез интервюта на 10 266 души, сред които 585 учители, 126 директори и заместник-директори, 6951 родители и 2604 ученици. Представено е на Отрасловия съвет в МОН. Цитирано е в пловдивската медия „Марица“.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Ангел Кунчев обясни какви са рисковете от присъствена учебна година

Министърът на образованието: „Взехме решение учебната година да започне присъствено!“

С какви мерки срещу коронавируса ще започне новата учебна година?

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".