Рубрики
Начало » Коронавирус » Министърът на образованието: До момента около 500 ученици искат да учат електронно от дома си

Министърът на образованието: До момента около 500 ученици искат да учат електронно от дома си

Министърът очаква училищата на учениците, пожелали ОЕСР, да им oсигурят компенсаторно обучение.

book-1845356_640

 

Близо 500 заявления за преминаване към електронно обучение от разстояние са получени до момента, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от медиите. Около 280 от тях са по здравословни причини, при другите 220 ученици е по желание. Министърът очаква училищата на тези ученици да им oсигурят компенсаторно обучение. Смята, че малко от тях ще се включат в дистанционните центрове.

 

Миналата седмица в петък заместник министърът на образованието Таня Михайлова обяви, че вече могат да се подават заявления. До понеделник вече имаше близо 300 заявления, а още не беше ясен механизмът как ще се подават и къде.

 

РУО Русе помести информация на сайта си и така едва на 15 септември на повечето родители стана малко по-ясна процедурата:

 

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

 

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.

5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.

6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

 

На учениците, подали заявление и одобрени за ОЕСР, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

 

Поместена е и ДЕКЛАРАЦИЯ от РУО Русе, която е необходима при изявяване на желание.

 

Министърът на образованието съобщи на 14 септември, че се очаква да бъдат създадени 15 дистанционни центъра, в които учениците да учат дистанционно.

 

7 от училищата – центрове са на териториален принцип за ученици до 7 клас. 

8 от училищата са на профилен принцип за ученици от 8 до 12 клас.

 

Интересен беше тогава акцентът му:

 

Най-добре е всеки ученик, изявил желание за преминаване към дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние, да остане в собствения си клас и да му преподават неговите учители.

 

Днес министър Вълчев напомни, че очаква от училищата да осигурят компенсаторно обучение за учениците пожелали електронно обучение от разстояние, пише Офнюз.

 

Преди да бъдат изградени центровете за дистанционно учене обаче, тези деца ще учат от вкъщи по няколко начина – или ако училището може да им осигури виртуална връзка, чрез която да се включат в класната стая на съучениците си (без да участват, само да слушат), или асинхронно – като учителят им изпраща уроците и домашните по мейл или през чат.

 

Очаквам един или два от дистанционните центрове да заработят и малко деца да изберат тази алтернатива.

 

По-добрият случай е да останат в училище, да запазят връзката със собствените си учители, пък и учениците се включват в часовете“, каза Вълчев, цитиран от Офнюз и Дневник.

 

 

За компенсаторни часове за индивидуална работа с учител ще се дават допълнително по 15 лева на час на педагозите, допълват медиите.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".