Рубрики
Начало » Коронавирус » КТ „Подкрепа“: 82% от учителите искат редовен учебен процес

КТ „Подкрепа“: 82% от учителите искат редовен учебен процес

pencil-1209528_640

Проучване на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“:

От прессъобщението до медиите не става ясно сред колко души е проведено проучването, от какви училища са, от какви населени места, дали са само синдикални членове. Не е поместена информация как е проведено проучването и кой го е провел.

 

Какъв да бъде учебният процес от 15 септември? 

82% от учителите са избрали редовен учебен процес,

13% са за обучение в електронна среда. /аналогично както при извънредното положение/

6% са съгласни на хибридно обучение /редовни часове и обучение в електронна среда след тях/.

(данните са от прессъобщението и такива проценти са отбелязани там: Учителите за началото на учебната година, но не е отбелязано дали са имали възможност да посочват повече от един отговор, за да се получи над 100%).

Дали учителите биха се съгласили на хибриден формат, включващ редовен учебен процес и обучене в електронна среда?

55% – твърдо не

36 % – биха го направили, но ще им е много трудно.

Дали учителите приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение при редовен учебен процес?

81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение, при редовен учебен процес за своите деца, макар и да няма такава възможност в ЗПУО.

/Разбира се избор по здравословни причини е заложен и сега в хипотезата на нормативните документи/.

15% отговарят, че родителите трябва да избират, защото така е демократично.

Дали учителите смятат, че организирането на редовен учебен процес носи риск за здравето на учители и ученици?

67% от учителите смятат, че има известен риск

9% смятат, че рискът е голям и няма да започнат работа.

23% вярват, че училището е сигурна среда.

Ако няма допълнителни плащания с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от covid -19, как ще реагират?

89% категорично не приемат тази хипотеза

9% са съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.

Какво мислят за предложението на родителите учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда?

85% от учителите са готови да протестират със законови средства

12 % от учителите са съгласни да работят над нормата, без заплащане, да осигурят електронно обучение на своите ученици.

Какво мислят учителите за камера в класната стая?

58% от учителите не са съгласни да има камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, за да се обучават в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час , по време на редовния учебен процес.

41% са съгласни на този вариант.

Позиция на учителския синдикат:

Позицията на Синдикат „Образование“ за началото на учебната година е непроменена и е за организация на редовен учебен процес, с повишени мерки за сигурност. Рамката от правила, която изработва МОН, е на финалната права и всяко училище вече работи по аварийни планове, при заразен ученик или служител. Работи се за превенция на конфликтните точки, при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции, във връзка с заложените учебни и проектни дейности.

След започване на учебната година, динамиката на новата среда и усещанията за сигурност и опасност ще влияят на решенията.

 

 

Дискусията е тук.

 

ПП Възстановявах въпросите по информацията от прессъобщението. Току-що ми беше даден линк в Данибон към оригиналната анкета. Вижте я тук.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".