Рубрики
Начало » Коронавирус » Алгоритъм как училищата да преминат на онлайн обучение

Алгоритъм как училищата да преминат на онлайн обучение

Не се очаква централно решение за всички училища

steps-388914_640

 

 

Гимназия => прогимназия => 4 клас => 3 клас – това е обсъжданата идея за преминаване на онлайн обучение в едно училище, разглеждана на Отрасловия съвет. За 1 и 2 клас* се смята, че не е добре да преминават дистанционно. Ще се действа локално – всеки град или всяко училище да решават сами. Ако имат много отсъстващи ученици и учители, е добре да действат. Няма да има централно решение от МОН. Ако има учители, които не искат да преподават присъствено, могат да излязат в отпуск.

 

Директорът на 119 СУ Диян Стаматов помести информация за обсъжданията на провелия се Отраслов съвет.

 

 

ПРЕМИНАВАНЕТО на един етап в дистанционно обучение за кратък период (2 или 3 седмици) , може да се извърши след решението на педагогическия съвет на училището, след проведено анкетно проучване сред родителите на учениците от класовете и позиция на обществения съвет.

Училището може да си избере най-лесното проучване.

Дори и да няма мнозинство, при наличие на голям брой отсъствия на ученици и/или учители е добре да бъдат предприети стъпки от училищното ръководство.

Изпращане на искане до РУО и МОН за съгласувано разрешение.

Отговорът пристига до ден!

Не се очаква централно решение за всички училища.

В тази ситуация ЛОКАЛНОТО решение е най-доброто за града, за училището, за етапа.

Най-добре е училището да си вземе свое решение, ако прецени колегията, че е необходимо.

Най-напред гимназиален етап.

След това прогимназиален етап.

Най-накрая 4-и клас,

след него 3-и клас.

За 2 и 1 клас не е добре се предприемат такива действие поради ниската степен на лична подготовка на учениците.*

Биха могли да редувате етапите за две или три седмици и отново да се връщат в присъствен учебен процес.

Би могло да останат за по-дълго в присъствено обучение 8 клас, 12 клас, 7 клас. По преценка на училището.

Ако има колеги с повишена тревожност и не желаят да работят – просто могат да си вземат отпуск (платена или неплатена)…

МОН подготвят кратки насоки.

Изказани слова по време на проведения Отраслов съвет на 3 ноември. 2020 година.

 

 

* НУКК и Националното музикално училище „Любомир Пипков“ са включили в онлайн обучението 1 и 2 клас.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".