Рубрики
Начало » Коронавирус » Цифровото зелено удостоверение – въпроси и отговори

Цифровото зелено удостоверение – въпроси и отговори

Информация от сайта на Европейската комисия

 

161542210_4103684269663324_2272318869957800682_o

 

Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е получило отрицателен резултат от теста или е преболедувало COVID-19. То ще бъде налично безплатно в електронен формат или на хартиен носител. Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението.

 

Комисията ще създаде портал с цел да се гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в ЕС, както и ще съдейства на държавите членки при техническото изпълнение на удостоверенията.

 

Държавите членки продължават да носят отговорност за решаването кои ограничения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат отменени за пътуващите, но ще трябва да прилагат тази отмяна по същия начин за пътниците, притежаващи цифрово зелено удостоверение.
Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви:

 

Цифровото зелено удостоверение предлага общоевропейско решение за гарантиране, че гражданите на ЕС се възползват от хармонизиран цифров инструмент в подкрепа на свободното движение в ЕС. Това е добро послание в подкрепа на възстановяването. Основните ни цели са да осигурим лесен за използване, недискриминационен и сигурен инструмент, който изцяло зачита защитата на данните. Продължаваме да работим за международно сближаване с други партньори.

 

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза:

 

Благодарение на цифровото зелено удостоверение ще постигнем европейски подход, за да се гарантира, че гражданите на ЕС и членовете на техните семейства могат да пътуват безопасно и при минимални ограничения това лято. Цифровото зелено удостоверение няма да бъде предварително условие за свободно движение и няма да води до дискриминиране по никакъв начин. Общоевропейският подход ще спомогне не само за постепенното възстановяване на свободното движение в рамките на ЕС, но и за избягване на фрагментирането. Той е също така възможност за оказване на влияние върху световните стандарти и за даване на пример, основан на нашите европейски ценности като защитата на данните.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИФРОВОТО ЗЕЛЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ?

 

2021.1330_BG_05.pdf_page-0001

 

2021.1330_BG_05.pdf_page-0002

2021.1330_BG_05.pdf_page-0003

 

 

Въпроси и отговори

С цифровото зелено удостоверение ще бъде улеснено безопасното и свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. Цифровото зелено удостоверение ще бъде доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е получило отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. То може да бъде използвано във всички държави членки на ЕС. Цифровото зелено удостоверение може да бъде въведено също така в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, както и в Швейцария. То ще бъде отворено също така и за инициативи, разработвани на световно равнище.

 1. Общи положения

Кои са основните елементи на предложението?

 • Системата за „цифрово зелено удостоверение“ обхваща три различни вида удостоверения за COVID-19: удостоверение за ваксинация, удостоверение за направен тест и удостоверение за преболедуване.
 • Те могат да бъдат издавани и използвани във всички държави — членки на ЕС, за улесняване на свободното движение. Всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства, както и граждани на държави извън ЕС, престояващи или пребиваващи в държавите членки, и имащи право да пътуват до други държави членки, ще отговарят на условията за получаването им безплатно.
 • Удостоверенията следва да включват само минимален набор от информация, необходима за потвърждаване и проверка на статуса, свързан с ваксинирането, тестването или преболедуването, на притежателя им.
 • Ваксинирането не е предварително условие за пътуване.Всички граждани на ЕС, без значение дали са ваксинирани или не, се ползват с основно право на свободно движение в ЕС. Същият принцип се прилага за правата на граждани на държави извън ЕС, престояващи или пребиваващи в държави — членки на ЕС, и имащи право да пътуват до други държави членки. Цифровото зелено удостоверение ще направи по-лесно упражняването на това право, също и чрез удостоверения за направен тест и за преболедуване.

Как цифровото зелено удостоверение ще улесни безопасното свободно движение?

Цифровото зелено удостоверение може да служи като доказателство за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел премахването на ограниченията пред свободното движение, въведени в дадена държава членка поради причини, свързани с общественото здраве, като изисквания за тест и поставяне под карантина.

Ако дадена държава членка приеме доказателство за ваксинация, за да премахне ограниченията за свободно движение, тя ще трябва да приеме доказателство за ваксинация, издадено от друга държава членка във връзка с ваксини, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия.

Държавите членки ще имат възможност да разширят това за пътниците, получили други ваксини.

При пътуване всеки притежател на цифрово зелено удостоверение ще се ползва със същите права като гражданите на посетената държава членка, които са ваксинирани, тествани или преболедували.

Ако държава членка продължава да изисква от притежателите на цифрово зелено удостоверение да останат под карантина или да се тестват, тя трябва да уведоми Комисията и всички останали държави членки, както и да представи причините за такива мерки.

Как ще се гарантира, че неваксинираните лица не са дискриминирани при упражняване на правото си на свободно движение?

За да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение в ЕС, както и че няма дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, Комисията предлага да се създаде не само оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, но също и удостоверения за направен тест за COVID-19 и удостоверения за лица, които за преболедували COVID-19. По този начин възможно най-много хора следва да могат да се възползват от цифрово зелено удостоверение, когато пътуват.

В предложението ясно се посочва, че цифровото зелено удостоверение има за цел да улесни свободното движение в рамките на ЕС. То няма да бъде предварително условие за свободно движение. Лицата, които не са ваксинирани, трябва да могат да продължат да упражняват правата си на свободно движение, като, когато е целесъобразно, това ще бъде предмет на ограничения като тестване или поставяне под карантина/самоизолация.

Същото се прилага за правата на граждани на държави извън ЕС, престояващи или пребиваващи в държавите членки, и имащи право да пътуват до други държави членки.

Въвеждането на цифровото зелено удостоверение означава ли, че държавите членки ще трябва повторно да въведат граничен контрол по вътрешните граници с цел проверка на удостоверенията?

Съвсем не. Целта на цифровото зелено удостоверение е да се улесни свободното движение в рамките на ЕС и да бъдат облекчени настоящите ограничения, а не да се ограничават правата на свободно движение и правото на пътуване.

Проверката на удостоверенията сама по себе си не може да оправдае временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, тъй като такъв контрол не е необходим, за да могат държавите членки да въведат цифровото зелено удостоверение.

Както показа опитът от първите месеци на пандемията, некоординираното и прибързано повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници не спира вируса, а вместо това причинява социални и икономически сътресения, като ние носим отговорност да ги избегнем, доколкото е възможно. Такъв контрол следва да остане мярка само в краен случай в съответствие със законодателството на ЕС.

 1. Цифрово зелено удостоверение – подробна информация

Каква информация ще включва цифровото зелено удостоверение?

Цифровото зелено удостоверение ще включва необходимата ключова информация като име, дата на раждане, издаваща държава членка и уникален идентификатор на удостоверението. Освен това:

 • за удостоверение за ваксинация: ваксинационен продукт и производител, брой дози и дата на ваксинацията;
 • за удостоверение за направен тест: вид тест, дата и час на тестване, център за провеждане на тестове и резултат;
 • за удостоверение за преболедуване: дата на положителния резултат от теста, орган, издаващ удостоверението, дата на издаване, дата на валидност.

Как ще изглежда форматът на цифровото зелено удостоверение?

Удостоверенията ще бъдат издавани в електронен формат, така че в зависимост от предпочитанията на притежателя да могат да бъдат показвани на смартфон или на хартиен носител. Удостоверенията ще включват оперативно съвместим машинно четим QR код, съдържащ необходими ключови данни като цифров подпис. QR кодът се използва за сигурна проверка на автентичността, целостта и валидността на удостоверението. За да бъде подобрено трансграничното приемане, информацията в удостоверението следва да бъде посочена на езика (езиците) на издаващата държава членка и на английски език.

Как функционира цифровото зелено удостоверение на територията на ЕС?

Цифровото зелено удостоверение съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране. При проверка на удостоверението се сканира QR кодът и се проверява подписът.

Всеки издаващ орган (напр. болница, център за провеждане на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен цифров ключ за подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.

Европейската комисия ще създаде портал. През този портал могат да бъдат проверявани всички подписи на удостоверения навсякъде в ЕС. Личните данни на притежателя на удостоверението не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис.

Европейската комисия също така ще предостави референтни приложения с отворен код, за да съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за сканиране и проверка на QR кодовете.

Кои ваксини ще бъдат приети?

Държавите членки следва да издават удостоверения за ваксинация без значение вида на ваксината срещу COVID-19.

Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия удостоверения за ваксинация, издадени в рамките на системата за „цифрово зелено удостоверение“. Това задължение обаче ще бъде ограничено до ваксините, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия. Държавите членки имат възможност да приемат удостоверения за ваксинация, издадени във връзка с други ваксини.

Кои тестове за COVID-19 ще бъдат приети?

С цел да се гарантира надеждността на резултата от теста, само резултатите от т. нар. NAAT тестове (включително RT-PCR тестове) и бързите тестове за антигени, включени в списъка, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета, следва да са допустими за удостоверение за направен тест, издаден въз основа на предложението за регламент.

Защо самостоятелното тестване няма да бъде включено?

Самостоятелното тестване не се провежда при контролирани условия и за момента се счита за по-малко надеждно. Удостоверенията следва да се издават от здравни органи, които обаче не могат да контролират тестове, които са направени, например, у дома, и поради това не могат да издават надеждни удостоверения за тях.

Ще има ли минимална валидност на удостоверенията?

Периодът на прилагане на удостоверенията зависи от научните доказателства и ще се определя от проверяващите органи в съответствие с техните национални правила. С появата на нови научни доказателства периодите, за които са приложими удостоверенията с цел отмяна на въведените изисквания, свързани с общественото здраве, могат да бъдат коригирани.

С предложението за регламент се гарантира, че удостоверенията, издадени от други държави членки, се приемат съгласно същите правила като тези, които се прилагат за удостоверенията, издадени в дадена държава. С регламента се въвеждат също така някои основни принципи, напр., максималният период на валидност на удостоверението за преболедуване се определя на 180 дни.

Тези принципи биха могли да бъдат коригирани от Комисията чрез делегирани актове с цел привеждане в съответствие с новите научни доказателства, когато са налични.

Какво ще се случи с хората, които вече са ваксинирани?

Хората, които са били ваксинирани преди въвеждането на цифровото зелено удостоверение, следва също да имат възможност да получат необходимото удостоверение за ваксинация. Ако са получили удостоверение за ваксинация, което не отговаря на стандартите за оперативна съвместимост, изисквани съгласно регламента, те могат да поискат ново такова.

Същевременно държавите членки могат да продължат да издават доказателства за ваксинация в други формати за други цели, по-специално за медицински цели.

Колко дълго време ще се прилага цифровото зелено удостоверение?

Удостоверенията са свързани с пандемията от COVID-19. Системата за цифрово зелено удостоверение ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на причинената от COVID-19 извънредна ситуация в областта на общественото здраве. По сходен начин, ако СЗО обяви нова извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причинена от COVID-19, от негов вариант или от подобна инфекциозна болест, системата може да бъде отново активирана.

Какви ще бъдат разходите за цифровите зелени удостоверения?

Удостоверенията ще бъдат безплатни за гражданите.

Държавите членки трябва да поемат разходите за изграждане на инфраструктурата на национално равнище. Ако е необходимо, Комисията ще предостави финансиране за подпомагане на държавите членки при изграждането на необходимата инфраструктура.

Комисията ще плати за създаването на портала на равнище ЕС, както и ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който да се използва от проверяващите лица, които сканират QR кода.

 1. Оперативна съвместимост — в рамките на ЕС и извън него

Как се гарантира оперативната съвместимост на цифровите зелени удостоверения?

Оперативната съвместимост се постига, като се гарантира, че различните видове цифрови зелени удостоверения (ваксинационен статус; резултати от теста; статус във връзка с преболедуването) са стандартизирани съгласно съвместно договорени политики, правила и спецификации. Това на практика означава, че всяко удостоверение, издадено в една държава членка, може да бъде проверено в друга държава членка. Държавите членки ще запазят гъвкавост при изготвянето на своите удостоверения, доколкото те спазват тези общи стандарти.

Държавите членки с помощта на Комисията одобриха проект на рамка за доверие с цел да се гарантират навременното прилагане на цифровите зелени удостоверения, тяхната оперативна съвместимост и пълното съответствие със законодателството за защита на личните данни. Тя се основава на насоки относно основните елементи на оперативната съвместимост, които бяха приети на 27 януари и актуализирани на 12 март.

На практика Комисията ще създаде портал, чрез който могат да бъдат обменяни подписи на удостоверения между националните директории, така че да могат да бъдат проверявани в целия ЕС. Комисията също така ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за сканиране и проверка на QR кодовете.

Цифровото зелено удостоверение ще бъде ли съвместимо с други системи, разработени на международно равнище?

Комисията работи, за да се гарантира, че удостоверенията са съвместими със системите в трети държави извън ЕС. Предложението е отворено и за световни инициативи и взема предвид продължаващите усилия на специализираните агенции на Организацията на обединените нации като Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) за създаване на спецификации и насоки за използването на цифрови технологии за документиране на ваксинационния статус. Третите държави следва да бъдат насърчавани да признаят цифровото зелено удостоверение при премахването на ограниченията върху неналожителните пътувания. Цифровите зелени удостоверения на ЕС могат да послужат за пример за други удостоверения, които в момента се разработват по света.

Регламентът ще бъде включен в Споразумението за ЕИП, което ще позволи на държавите от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) да прилагат системата на ЕС за „цифрови зелени удостоверения“. По отношение на Швейцария Комисията ще може да реши да приема швейцарски удостоверения, издадени в съответствие с проекта за регламент за цифрово зелено удостоверение, въз основа на реципрочност.

Днешното предложение ще позволи на Комисията да издава решение за признаване на удостоверения, издадени от трети държави за граждани на ЕС и за членовете на техните семейства, когато тези удостоверения отговарят на стандарти за качество и са оперативно съвместими с рамката на ЕС за доверие.

 1. Лични данни

Как ще се обработват личните данни?

Предвид това, че личните данни, които се съдържат в удостоверенията, включват чувствителни медицински данни, ще бъде осигурено много високо ниво на защита на данните.

Удостоверенията ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на проверката ще бъдат проверявани само валидността и автентичността на удостоверението, като се проверява кой го е издал и подписал. Всички данни за здравословното състояние остават отговорност на държавата членка, която е издала дадено цифрово зелено удостоверение.

Системата за „цифрово зелено удостоверение“ няма да изисква създаването и поддържането на база данни за здравни удостоверения на равнище на ЕС.

 1. Гражданин на държава извън ЕС

Цифровото зелено удостоверение ще включва ли граждани на държави извън ЕС?

Отговорът е „да“. Цифровото зелено удостоверение следва да се издава на членове на семействата на граждани на ЕС независимо от тяхната националност. Комисията прие също така допълнително предложение, за да се гарантира, че цифровото зелено удостоверение се издава също и на граждани на държави извън ЕС, които пребивават в държавите членки или в асоциираните към Шенген държави, и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки. Поради правни причини са необходими отделни предложения за обхващане на граждани на държави извън ЕС, като за целите на удостоверенията няма разлика в третирането на граждани на ЕС и на отговарящи на условията граждани на държави извън ЕС.

Цифровите зелени удостоверения могат да се издават и на граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана/Светия престол или на лица, пребиваващи в тях, по-специално когато тези лица са ваксинирани от държава членка.

С днешните предложения ще бъде ли улеснено също така пътуването до ЕС от трети държави?

В момента неналожителните пътувания до ЕС от трети държави са ограничени с изключение на ограничен брой държави. Гражданин на държава извън ЕС който може да пътува до ЕС, може да получи цифрово зелено удостоверение. Гражданинът на държава извън ЕС може да поиска цифрово зелено удостоверение от държавата членка, до която пътува, като предостави цялата необходима информация, включително надеждно доказателство за ваксинация. Впоследствие държавата членка ще трябва да прецени дали е било предоставено надеждно доказателство и да реши дали да издаде цифрово зелено удостоверение.

В средносрочен план когато Комисията е удовлетворена, че дадена трета държава издава удостоверение в съответствие с международни стандарти и системи, които са оперативно съвместими със системата на ЕС, Комисията може да издаде решение относно „адекватното ниво“ чрез изпълнението на акт, основан на предложения днес регламент. След това такива удостоверения от трети държави могат да бъдат приети при същите условия като цифровите зелени удостоверения.

И в двата случая правилата за приемане на доказателство за ваксинация ще бъдат същите като за гражданите на ЕС: следва да бъдат приемани ваксини, получили валидно в ЕС разрешение за търговия, но държавите членки могат да решат да приемат други ваксини в допълнение.

За повече информация

Съобщение за медиите – цифрово зелено удостоверение

Цифрово зелено удостоверение – информационен документ

Цифрово зелено удостоверение – видеоклип

Предложение за регламент за цифрово зелено удостоверение

Предложение за регламент за цифрово зелено удостоверение за граждани на трети държави, престояващи или пребиваващи законно в държавите членки

 

 

източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_1187

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".