Рубрики
Начало » Коронавирус » Докладът на доц. Кунчев от 11 ноември с предложения до здравния министър

Докладът на доц. Кунчев от 11 ноември с предложения до здравния министър

 

corona-5174671_640

 

На 11 ноември главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е изпратил доклад до здравния министър проф. Костадин Ангелов. В него има предложения за допълнителни временни противоепидемични мерки до 30 ноември. Тази вечер излезе и заповедта на здравния министър с новите мерки.

 

Докладът на доц. Кунчев съдържа интересни данни, които ни ориентират за ситуацията в страната.

 

Доклад 11.11.2020

Акценти от доклада:

 

Данните за заразените от COVID-19 лица през последните дни показват неконтролируемо нарастване.

 

Само за една седмица броят на потвърдените случаи в страната е нарастнал с 81%. А от началото на новата седмица са регистрирани вече 11 747 заболели, като рекорден брой заразени – 4 054 е докладван днес, пише доц. Кунчев.

 

Към 05.11.2020 г. 14-дневната заболяемост за страната достигна 446,51 на 100 000 население.

 

26 от 28 области в страната са с отчетена заболяемост за двуседмичен период от над 120 на 100 000 население, което е ясен показател на обширното териториално разпространение на заболяването в България.

 

 

На територията на Европейския съюз се наблюдава нарастване на инфекциите с коронавирус. В Швеция например при сравнение на последните два 14-дневни периоди е 96,7%.

 

България спрямо останалите държави членки се нарежда на 17-то място по заболяемост и на 7-мо място по смъртност за последния двуседмичен период. Това сравнително благоприятно положение може да бъде бързо загубено, ако не се приложат допълнителни ограничителни мерки.

 

По отношение на съотношението починали/новорегистрирани случаи България се нарежда на пето място сред държавите от Европейския съюз и изпреварва Белгия, Великобритания, Италия, Франция което е ясен индикатор за затрудненията на българската здравна система навременно да хоспитализира и лекува лица с тежко клинично състояние.

 

В резултат на масовото разпространение на COVID-19 редица държави от Европейския съюз предприеха драстични ограничителни мерки, целящи овладяване на епидемичната ситуация и намаляване на загубите по отношение на човешки живот и години в здраве. Испания, Франция, Чехия и Полша обявиха извънредно положение. Строга карантина е въведена в множество държави като Белгия, Гърция, Австрия,
Нидерландия, Португалия, Ирландия и др.

 

Доц. Кунчев предлага допълнителни ограничителни и противоепидемични мерки до края на извънредната епидемична обстановка:

 

1. Удължаване действието на всички разпоредени до момента мерки до края на извънредната епидемична обстановка.

 

2. Ограничаване работното време на всички заведения за хранене и развлечения, предлагащи храна до 22 часа. Допуска се осъществяването на доставки на храна до домовете без ограничения във времето.

 

3. Преустановяване на всички културни, образователни и развлекателни мероприятия.

 

4. Ограничаване на присъствената работа в офиси до максимум 50 % от служителите.

 

5. Преустановяване на присъствените учебни занятия, в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, професионални квалификации, изпити, дуална система на обучение за учениците от 5-12 клас във всички учебни заведения в регионите със заболяемост над 120 на 100 хил. души население, съобразно Критериите за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в учебните заведения. Решението за формата на осигуряване на непрекъснатост на образователения процес се взема от министъра на
образованието и науката.

 

6. Преустановяване на всички групови извънкласни дейности и занимания, олимпиади и състезания в присъствена среда на учениците от пети до дванадесети клас. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от първи и четвърти клас, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

 

7. Препоръка за преустановяване на присъствените занятия и занимания във висшите учебни заведения с изключение на упражненията по клиничните дисциплини във висшите медицински университети при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

 

8. Въвеждане на часови ограничения за посещение в магазини и други търговски обекти на лица на и над 65 г. в периода от 8,00 до 10,00 ч. В същото време в посочените обекти не се допускат лица под 65 г.

 

Целият доклад на доц. Кунчев можете да прочетете тук.

 

Какво от предложенията влезе в заповедта на здравния министър – вижте тук.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".