Рубрики
Начало » Коронавирус » Мерките в частните и чуждестранните училища в България през новата учебна година

Мерките в частните и чуждестранните училища в България през новата учебна година

Как частните и чуждестранните училища в България ще започнат новата учебна година в условията на пандемия от коронавирус?

обн. 9.9.2020 г. – 20, 11 ч.

 

classroom-470680_640

 

Мерките в частните и чуждестранните училища в България през новата учебна година

 

В началото на август призовах частните и чуждестранните училища да споделят своите мерки за началото на новата учебна година в условията на коронавирус. Започнах да получавам и първите новини от частните училища у нас. Ще поместват информациите в тази статия, за да се получи като наръчник със споделен опит.

 

9.9.2020

Българско школо – онлайн консултации, ако дете остане у дома, но се чувства добре, вътрешни обувки из училище и много часове на открито

 

imageedit_7_3374024168

 

Българско школо публикува противоепидемичните си мерки в подробен наръчник.

 

В училището се прилага частичен вариант на стратегията на невзаимодействие между учениците от различни паралелки. Основната цел на тази стратегия е да се ограничи броя на децата, които биха били поставени под карантина в случай на болно дете или възрастен.

Най-голям приоритет е стратегията на ограничено взаимодействие между паралелки да се приложи в начален етап, и особено ПУК – 2 клас, тъй като при тях е най-нежелателно преминаването на обучение в електронна среда от разстояние.

 

Ето някои от мерките:

Отпада използването на кабинетна система. Всички учебни часове се провеждат в класната стая на съответния клас, която се намира в съответния блок.

Изключение правят часовете по музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и информационни технологии/компютърно моделиране.

Препоръчва се провеждане на максимален брой часове на открито.

Маските са задължителни за учениците в училищните автобуси и в закритите помещения на училището.

Маските за учениците се осигуряват от самите тях, респ. техните родители.

Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, срещу подпис от страна на детето. В края на месеца сумата за използваните маски се фактурира на съответното семейство.

 

Медицински филтър

Задължително е родителите да бъдат първият филтър за здравословното състояние на детето сутрин.

Медицински филтър при пристигане в училище: изразява се в измерване на температурата на всяко дете и учител, които пристигат в училище.

 

При констатиран здравословен проблем (от медицинско лице, учител или родител)

в случай че ученик бъде оставен по преценка на медицинското лице или родител у дома, но все пак се чувства добре и може да участва в учебен процес, то тогава той се включва в онлайн консултации с учителите според графика на всеки учител и работи самостоятелно върху материали осигурени от учителя в Google Classroom. Родителят информира писмено (може и по имейл) класния ръководител за периода на отсъствие на детето;

в случай че детето е болно и не е в състояние да участва дори в онлайн учебен процес, родителят ще трябва да осигури медицинска бележка от личния лекар, за да бъдат извинени отсъствията. След връщане на ученика на училище, се изготвя график за допълнителна работа по натрупаните пропуски.

Препоръчително е използване на вътрешни обувки от всички ученици и учители в рамките на учебния ден в сградата на училището.

Увеличава се броя на хигиенистите, които поддържат чистотата в училище в рамките на учебния ден.

Учебен комплекс “Българско школо” ще продължи да предлага възможности за включване на учениците в допълнителни дейности между 17:00 и 18:00 ч., като е важно родителите да си дават сметка, че включването на детето в допълнителна дейност предполага разширяване на средата на взаимодействие, респ. на броя деца, които подлежат на карантина в случай на заразено лице в училището.

Още мерки, които се въвеждат в Българско школо – прочетете тук.

 

Противоепидемични мерки в ЧСУ „Българско школо“ през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19

Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на Covid-19  в „Българско школо“

 

………..

 

Учебната година в Увекинд започна със спазване на дистанция 

 

Училището е поместило във Фейсбук снимки от официалното откриване на новата учебна година на своите 1-класници. Децата са седнали на столчета и са на голямо разстояние едно от друго. На социална дистанция са и родителите им.

 

Увекинд е описало правилата, които ще се спазват през новата учебна година на специален сайт „Uwekind Reopening 2020″. Основните приници, които ще се следват, са:

 

Всеки клас ще се обучава в своята класна стая и на открито в специално обособена зона на двора.

Учебният процес е организиран така, че да прекарваме повече часове на открито, когато времето позволява това.

Учениците ще се придвижват в общите пространства (коридори, столова, двор) организирано и под ръководството на учител.

Междучасията и времето за почивка и хранене са разпределени така, че да се избягва контакт между класовете, както и струпване на деца на едно място.

Часовете по науките и по изкуствата ще се провеждат на открито или в класните стаи на съответните класове. Специализираните кабинети и лабораториите няма да се използват към настоящия момент.

Часовете по спорт ще се провеждат на открито, докато времето позволява това. В дъждовните и студени дни физкултурният салон и залата на “Спортна София” (за гимназията) ще се използват само от един клас като след всеки час ще се почиства.

Ще проветряваме класните стаи колкото може по-често, а когато е възможно, ще учим и на отворени прозорци.

Редуцирали сме количеството на вещите и предметите в класните стаи, за да отворим повече пространство.

 

Правилата са доста, но подбрах някои интересни.

 

Училищният автобус

 

Училищните автобуси се дезинфекцират всеки ден.

Всяко дете има определено постоянно място.

В училищните автобуси задължително се носят маски, затова родителите трябва да помогнат на детето си да я сложи още преди да се качи.

Училищните маршрути не се променят, придружителите и шофьорите също са едни и същи.

След слизане от автобуса, всяко дете дезинфекцира ръцете и обувките си на входа на училището.

Предпазните маски могат да бъдат свалени в класната стая.

 

Родители

 

Срещите с родителите ще се провеждат онлайн.

Не е разрешено струпването на групи от родители на улицата пред училището. (когато возят децата си)

Децата трябва да слизат от автомобилите на родителите си с маски и да ги носят до влизане класната стая.

 

Предпазни средства

На влизане в училище всички учители и ученици дезинфекцират ръцете си и обувките си.

Носенето на маски във всички общи закрити помещения е задължително.

Учениците носят маски в класните стаи само по желание.

Учителите, които работят с повече от един клас, носят предпазна маска или шлем и в класната стая.

По коридорите и по стълбищата всички трябва да се движат само от дясната страна, следвайки обозначенията.

Когато се изчаква пред тоалетната или в столовата, се спазва дистанция – за целта също има специални обозначения.

Училището ще се дезинфекцира всеки ден, общите помещения след всяко междучасие, а столовата след всяка смяна на обяд

 

В раницата си всяко дете трябва да има:

Две чисти маски за лице

Личен дезинфектант

Пакет дезинфекциращи мокри кърпи

Лична бутилка с вода, която не се съхранява в училище.

 

Закуски

Учениците от всички класове ще закусват в класната стая или на двора на определените за целта места.

 

Обяд

Учениците от всички класове ще обядват по график, който избягва засичането на отделните класове и при спазване на всички препоръки на МОН и МЗ. Всяко дете ще има определено място за хранене.

 

Първоначални действия при наличие на един или повече симптоми при някое дете

 

(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.)

Ученикът се отделя от групата и се настанява в специално определено помещение, докато не се прибере у дома.

Ако няма лична маска, му се предоставя такава, съобразена с възрастта му.

Незабавно се осъществява връзка със семейството.

Детето трябва да бъде взето от училище по най-бързия начин, като се съобразяват необходимите мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт).

На семейството се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт с трети лица и да се консултират по телефона с личния лекар.

След като ученикът е взет от училище, в най-кратък срок се извършва дезинфекция на всички помещения, в които детето е било.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

В случай на положителен резултат на PCR тест на ученик

Родителите информират директора на училището.

Директорът незабавно се свързва с РЗИ и предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт.

Училището информира родителите на контактните деца.

В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една, на няколко паралелки или на цялото училище.

Идентифицирането на контактните лица и мерките, които се предприемат в училището, се предписват от РЗИ.

Учениците и учителите, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

Всички помещения, в които детето е пребивавало в последните 48 часа, се дезинфекцират и след това могат да бъдат ползвани отново.

 

Условия за влизане под 14-дневна карантина

След извършена оценка на риска от страна на РЗИ и определени като близки контактни, под карантина се поставят:

Ученици от същата паралелка – като семействата им се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

Класният ръководител, ако случаят е в начален етап.

Учители и персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице).

Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице).

За незащитен се счита контакт, осъществен в период от два дни преди и до 14-дни след появата на оплаквания.

При установен асимптомен носител на COVID-19 контактът е от два дни преди до 14 дни след вземането на PCR тест.

Всички контактни, които са под карантина, трябва да провеждат самонаблюдение и при проява на симптоми да информират РЗИ или личния си лекар.

 

 

Всички мерки, които се вземат в Увекинд – прочетете тук.

 

 

8.9.2020

Американският колеж в София – задължителни маски в клас и план за 20% онлайн преподаване 

 

Американският колеж в София изпрати до своите ученици и семействата им подробна информация за мерките, които ще се вземат през новата учебна година. Няколко акцента правят впечатление: маските са задължителни и ще се носят и в класните стаи. Големите събития ще се провеждат онлайн. Ако проектът на МОН за 20% онлайн обучение бъде одобрен от Народното събрание, през учебната година колежът ще се възползва от тази възможност. Това ще е допълнителна мярка срещу COVID-19, тъй като ще може всеки ден от седмицата в училището да има един випуск по-малко.

 

Мерките са представени в 3 раздела: какви мерки взема училището, какви мерки трябва да спазват учениците и какви са задълженията на родителите.

 

 

Подробности прочетете тук.

 

31.8.2020

 

ЧОУ „Св. София“ с мерки за безопасно хранене в училищния стол

 

hrana sveta sofia

 

ЧОУ „Света София“ публикува на Фейсбук страницата си информация за мерките, които ще вземе за безопасно хранене в училищния стол през новата учебна година.

 

За възможно най-безопасно хранене в училищната ни столова през новата учебна година, ще въведем следните мерки:

✅ променят се началните часове за започване на обяда с цел намаляване на човекопотока
✅ след всяко хранене таблите и масите ще се дезинфекцират
✅ изградени са прегради между храната на шубера и децата
✅ целият персонал ще бъде оборудван с шлемове и ръкавици

 

В поредица от кратки публикации и снимки училището вече информира за мерките в училища транспорт и за закупените дезинфектанти и UV лампи.

 

29.8.2020

Немско училище София: Лични прибори за хранене и кетъринг за учениците от 2 клас нагоре

 

nemsko

 

Родителите от Немското училище София (Deutsche Schule Sofia) получиха писма за мерките, които ще се вземат през новата учебна година. Ще се носят маски из училището, но не и в класните стаи. Учениците ще общуват само в дадения клас или випуск. При карантина на един или повече класове, ще се преминава на онлайн обучение. От училището молят родителите да се убедят отсега, че децата им разполагат с необходимите условия.

В протокола на Немското училище София има интересен момент, който не бях срещала досега при други, касаещ храненето. Малките ученици ще се хранят в стола, но за тези от 2 клас нагоре ще се предостави кетъринг от фирма, ще се хранят в класните стаи и ще трябва да си носят лични прибори за хранене.

 

imageedit_1_7041085931

imageedit_3_2993066667

 

 

 

Благодаря за подадената информация!

 

28.8.2020

 

Френският лицей в София:

При нарушение на мерките – неприемане на ученика в училището и връщането му вкъщи;

Устройство за разпознаване на лица ще мери температурата;

Задължителни маски за големите ученици дори в класните стаи;

Децата от детската градина не могат да си носят играчки от вкъщи.

imageedit_3_2950881680

 

Френският лицей в София помести своето ръководство с мерки срещу коронавируса

 

Учебната година във Френския лицей в София стартира на 1 септември. Всички родители вече са получили ръководството на училището с мерките, които ще се спазват срещу коронавируса.

 

Ръководството започва с това кой каква отговорност има. Направи ми впечатление, че се говори и как ще се реагира, ако не се спазва протоколът. В българските ръководства се забелязва плахост или липса на информация какво ще се прави, ако някой не спазва мерките. Френският лицей пише, че при всяко едно нарушение на протокола ще се налага на ученика задължително връщане вкъщи и неприемане в училището.На входовете на училището ще има устройство за разпознаване на лица, което ще мери температурата. Само големите ученици от 6 клас нагоре са задължени да носят маски, но ще бъдат с тях дори и в класните стаи. На децата от детската градина е забранено носенето на плюшени и други играчки от вкъщи.

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ В КОНТЕКСТА НА COVID-19, СЧИТАНО ОТ СЕПТЕМВРИ 2020

 

Тази организация се основава на прост и универсален принцип, който е този на отговорността::

–  Отговорност от страна на персонала, колективна и индивидуална,

– Отговорност от страна на семействата, които трябва да се уверяват в какво състояние изпращат детето си на училище (измерване на температура, задържане на детето вкъщи в случай на съмнение, здраве на ученика, спазване на санитарния протокол)

– Отговорност от страна на учениците, които трябва да съблюдават санитарния протокол и да не го пристъпват.

Всяко едно нарушение на протокола ще налага задължително връщане вкъщи и неговото неприемане в училище.

На входовете ще има монтирани устройство за разпознаване на лица с измерване на температурата.

 

Прилагани санитарни мерки

 

В училището са поставени диспенсери за дезинфекция в :

– Класните стаи на началното училище

– Специализираните кабинети (по езици, информатика, лаборатория, по изкуства, музика,
физическо възпитание, занималня, доджо, библиотека)

– Училищния стол

– Учебен отдел

– Коридорите в сградите

 

Ще има флакони с дезинфектант на всеки вход и служители на училището ще поставят разтвор:

на всички влизащи (ученици, служители, посетители)

 

Устройство за разпознаване на лица с измерване на температурата ще бъде монтирано на входовете на двора и детската градина. Това ще засили и сигурността на достъпа до учебното заведение.

 

В училището учителите ще ползват маски и шлемове.

 

Оборудване за служителите

Всеки служител ще бъде снабден с маска-шлем, който трябва да използва в затворените пространства (офиси, класни стаи).

При движение в затворени пространства (коридори, стълбища, училищен стол), носенето на маска за еднократна или многократна употреба ще бъде задължително.

 

Маските в детската градина са забранени. За ученици до 5 клас – не се препоръчва. За по-големите е задължително. Те ще бъдат с маски и в класните стаи.

 

За учениците от Детската градина

– Носенето на маска е забранено

- Забрана за носене на плюшени или други играчки от вкъщи

– Смяна на външните обувки при влизане в стаята.

 

За учениците от първи до пети клас

– Носенето на маска не се препоръчва, но ще бъдат на разположение маски, които да се дават на децата със симптоми, докато чакат напускането им на училище

 

За учениците от Колеж/Лицей

- Задължително носене на маска във всички затворени помещения (класни стаи, коридори,
стълбища, училищен стол )

 

Носенето на маски в училищните бусове е задължително.

 

За ВСИЧКИ ученици, които ползват училищния транспорт

– Задължително носене на маска в училищния транспорт

 

Всички мерки можете да прочетете тук:

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ В КОНТЕКСТА НА COVID-19, СЧИТАНО ОТ СЕПТЕМВРИ 2020

Организация за първия учебен ден

 

Благодаря за изпратената информация!

 

………..

 

Две частни училища от Добрич ще предоставят различни форми на обучение през новата учебна година

 

 

Две частни училища от Добрич изненадаха приятно семействата от своята общност. ЧСУ „Леонардо да Винчи“ ще предложи присъствено, дистанционно и хибридно обучение през новата учебна година. Всяка класна стая на ЧОУ „Мария Монтесори“ ще разполага с лаптопи и безжични устройства/микрофони/слушалки за учителите, за да може дете, което учи онлайн, да чува добре от дома си. Вижте по-долу в статията подробности за мерките и възможностите, които предлагат двете частни училища в Добрич. Има ли и други частни училища в страната, които предлагат такива възможности? Пишете на danybon.pr@gmail.com.

 

27.8.2020 г.

 

Присъствено, дистанционно и хибридно обучение в ЧСУ „Леонардно да Винчи“ – Добрич

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

 

Мерки в Частно училище „Леонардо да Винчи“ – Добрич

Получих писмо от директора на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Добрич, в което се разказва какви мерки ще вземат през новата учебна година. Освен мерките за безопасна учебна среда, училището предлага присъствено, дистанционно и хибридно обучение.

 

 

Казвам се Нели Николаева и съм директор и съсобственик на първото частно училище и детска градина в гр. Добрич – „Леонардо да Винчи“. Следя с професионален интерес всяка дискусия и мнение във Вашия блог, както и участвам в редица международни форуми. Въз основа на направена от нас анкета в края на учебната година за удовлетвореността на учители, родители и деца от дистанционното обучение, както и от опита, който натрупахме, отваряйки детската градина, целодневно и училището за извънкласни и допълнителни часове, изработихме план за безопасно начало и работа през учебната 2020-2021 г. с възможност за дневна, дистанционна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение. За учениците от 5-12 клас дневната форма включва хибридна среда- задължителната подготовка е в училище, а ЗИП, ИУЧ, ФУЧ, проектни дейности са основно в електронна среда. От наш опит зная,че тази форма допада на ученици и родители. В допълнение така се намалява и „експозицията в рискова среда“ на колегите ми.

В заключение, предстои ни една интересна учебна година, в която всеки малко или много ще се наложи да излезе от зоната си на комфорт. Това е възможност и образователното ни министерство да се възползва от добри модели и да ги приложи по-смело. Дигитализацията и STEM не са само в скъпите кабинети, а в добрите и практични модели за работа.

Успешна нова учебна година! Благодаря за полезната информация и идеи на Данибон!

Линк към програмата

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

Частно училище „Леонардо да Винчи“ са разработили документ, в който описват какви мерки ще се вземат през новата учебна година.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

 

В училището имат и протокол как да се действа в случай на коронавирус, който можете да прочетете тук.

 

Изключително интересна е частта за видовете обучение, които ще предложат – присъствено, дистанционно и хибридно.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

 

 

Последната част от документа е посветен на спортните занимания в училището.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/DistanceLearning/2020-2021-_-_final.pdf

 

Целият документ можете да прочетете тук.

 

Благодаря за споделената информация!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

UV лампи, станции за дезинфекция, дезинфектанти – част от мерките в ЧОУ „Св. София“

 

sv sofia dezinfeczia

 

Нова информация от ЧОУ Св. София беше публикувана със снимка на тяхната Фейсбук страница.

 

Изработихме протоколи за дезинфекция и безопасност, за да пазим здравето на децата, учителите и семействата на всички членове на нашата общност.

Оборудвани сме с нови UV лампи в кабинетите, както и със средства за дезинфекция.

 

Преди дни от училището поместиха информация как ще се пътува в училищните автобуси.

24.8.2020

Информация от ЧОУ Св. София, Англо-американското училище и от Френския лицей.

 

Защитени мехурчета, маски, мерене на температурата, социална дистанция – част от мерките в Англо-американското училище

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

 

„Защитени мехурчета“, задължителни маски, мерене на температурата, стриктно спазване на социалната дистанция – това са част от мерките, които въвеждат в Англо-американското училище. Новата учебна година започва на 26 август, сряда.

 

Препоръчва се всеки ученик да си носи поне 2 маски от правилната материя, 1 дезинфектант и 1 шише с вода. Ако са от плат – маските трябва да се перат всяка вечер. Ако са медицински – да не се носят повторно.

 

В автобусите ще се пътува по един на седалка. Ще се прави изключение за двама един до друг само, ако са от едно и също семейство. Още преди качване в буса маските трябва да са сложени.

 

При слизане от автобуса на входа на училището ще има служители, които мерят температурата. След това ще подават дезинфектанти на учениците. Има различни входове за влизане на различните класове.

 

Ползва се схемата на „защитените мехурчета“. Учениците могат да общуват само с други от своето мехурче, но пак се спазва дистанция.

 

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

 

Носенето на маски е задължително вътре в сградата и когато има хора наблизо навън. В коридорите се спазва дистанция от 2 метра и има стрелки в коя посока човек трябва да се движи. През учебната година ще се стои колкото може повече навън. Учениците ще могат да се хранят на двора.

 

Всички дейности в просторното училище ще са с максимална дистанция. Няма да има извънкласни дейности след учебните занятия.

 

Родителите и шофьорите, които возят учениците, няма да се допускат в сградата. Времето за обяд ще е различно за всички класове.

 

Споделянето тази година е забрането, а така също и прегръдките и всякаква близост, която нарушава социалната дистанция.

 

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

https://www.aas-sofia.org/the-aas-reopening-plan

 

Важното правило е всеки да се научи да е стои на разстояние – поне една своя ръка и една на другия човек.

 

От Англо-американското училище са направили подробни инструкции във видеоклип, който е дълъг 13 минути. В него са записани 3 учители от различни степени на училищното образование, които точно обясняват мерките. Участват и ученици, с които се демонстрира как ще се изпълняват изискванията.

 

Англо-американското училище е най-скъпото училище в България. Помещаваше в разкошна сграда в полите на Витоша.

 

Изгледайте видеото тук – много е полезно.

 

ЧОУ „Св. София“ обяви как ще се пътува в училищните автобуси

 

sveta sofia bus s kartinki

 

Частно основно училище „Света София“ обяви как ще ползват училищните автобуси през новата учебна година.

 

И през новата учебна година ще осигуряваме на нашите ученици удобен и безопасен транспорт до училище, като това ще става при максимално спазване на противоепидемичните мерки.

 

✅ Учениците ще пътуват с маски

✅ В автобусите ще има дезинфектант за ръце

✅ При всяко излизане от автобуса, той ще бъде дезинфектиран

✅ Променяме и организацията на излизане от училище, за да избегнем струпване на децата.

 

 

Присъствено обучение във Френския лицей

 

Френският лицей в София помести кратко съобщение за старта на новата учебна година:

 

Уважаеми родители,

Учебната година стартира, както бе предвидено, ПРИСЪСТВЕНО на 2 септември 2020 г , в случай, че няма промяна по отношение на мерките, взети от компетентните органи.

Условията и часовете за първия учебен ден ще Ви бъдат уточнени до 28/08.

Благодарим Ви за разбирането.

 

Френският лицей не е частно училище, но е с такси, които не са ниски за стандартите на страната ни. То е едно от най-желаните чуждестранни училища в София. Следва разпоредбите на френската образователна система.

 

 

11.8.2020 г.

 

Получих писмо от Частно основно училище „Мария Монтесори“ в Добрич. Те са оформили вече своите мерки.

 

 

montessori dobrich

 

Това ми хареса много:

Ако дете отсъства от училище, но се чувства добре, ще може да участва ОНЛАЙН в учебния процес. Всяка класна стая ще разполага с лаптопи и безжични устройства/микрофони/слушалки за учителите, за да може детето, което е онлайн в клас, да чува добре от дома си.

 

Противоепидимичните мерки на ЧОУ „Мария Монтесори“ – Добрич:

montesori dobrich

 

 

„Щастливи сме, че можем да бъдем полезни. Мерките са разработени, изхождайки от позицията на родителите“, написа до Данибон заместник-директорът на ЧОУ „Мария Монтесори“ – Добрич Петя Петрова.

 

 

Очакваме от МОН и отговорните институции да създадат Здравен протокол, към който ще се придържат всички образователни институции.

Междувременно, нашето училище, с подкрепата на Обществен съвет, е готово с индикативни мерки за сигурност за предстоящата, предизвикателна за всички ни, учебна година.

Ето някои от основните моменти, заложени в предвидените мерки:

* Всички деца и родители влизат и пребивават на територията на сградата с маски.

* Всички учители и администрация ще носят предпазни средства – маски или шлемове.

* Планира се много от уроците да се провеждат на открито – всеки път, когато времето го позволява. /Подготвя се обособено място сред природата, където децата ще могат да учат и играят спокойно./

* Учениците от начален и прогимназиален етап ще влизат и излизат през два различни входа. Двата потока – на учениците от начален и прогимназиален етап НЕ се смесват.

* Пред всеки вход, в класните стаи и санитарните помещения ще има необходимите средства за дезинфекция, съгласно Здравния протокол.

* Пред входовете на начален и прогимназиален етап има обособени места, през 2 метра, на които да изчакват деца/родители, за да минат преглед. Същата организация се спазва и при взимане на учениците след приключване на учебните занятия.

* Преглед се извършва и на двата входа – от медицинско лице /за прогимназиален етап/ и учител /за начален етап/, който е предварително инструктиран от медицинското лице и ръководството. Двете лица, които ще преглеждат децата сутрин ще бъдат с необходимите предпазни средства.

* Прегледите сутрин налагат препоръчителен график, с който родителите ще бъдат запознати, за да се избегне струпване.

* При подозрения, че децата не са в добро физическо здраве, молим родителите да ги оставят у дома до изясняване на ситуацията. В такъв случай родителите следва да се свържат с медицинското лице на училището или класния ръководител.

* При преглед пред входа на начален или прогимназиален етап медицинското лице може да прецени детето да се върне у дома, като преди това задължително се свърже с родител. В зависимост от случая следва един от двата възможни варианта:

1. В случай, че ученик бъде оставен по преценка на родител или медицинското лице у дома, но все пак се чувства добре, може да участва в учебния процес и няма да представи медицинска бележка за отсъствие от доктор – то детето може да влезе в платформата Zoom, за да кара часовете си онлайн. /Всяка сутрин – в класовете, в които има липсващо дете, ще има линк във ФБ групата на класа, през който ученикът ще може да се присъедини към присъствените часове./

2. В случай, че детето е болно, не може дори онлайн да присъства в часовете, да взема участие, да пише домашни – ще очакваме извинителна бележка, за да извиним отсъствията.

* В случай, че дете съобщи симптоми или оплаквания на медицинското лице то последното задължително ще се свързва с родителя, за да се избегнат недоразумения и да се изясни ситуацията.

* В случай, че детето прояви симптоми през деня – ще се свързваме веднага с родител и ще се спазва указаното в Здравния протокол от институциите.

* Онлайн обучението става през платформа Zoom. Всяка класна стая ще разполага с лаптопи и безжични устройства/микрофони/слушалки за учителите, за да може детето, което е онлайн в клас да чува добре от дома си.

* За храненето ще има допълнително уточнение, като при всички положения учениците ще се хранят в ресторант, който ще се ползва само от училището.

* Консултации, родителски срещи и лични срещи с преподаватели или ръководство ще се осъществяват предимно онлайн.

Препоръчваме минимум две седмици – всички, които ще бъдем на територията на училището на 15 септември да спазваме още по-стриктно противоепидемичните мерки, за да можем да стартираме годината успешно и спокойно.

 

 

5.8.2020 г.

Как частните училища в България ще започнат новата учебна година в условията на пандемия от коронавирус?

 

Частното образование е основна тема в сайта „Данибон“. За много родители с деца в частни училища е важно как тези образователни институции се подготвят за новата учебна година в условията на пандемия от коронавирус. Очакванията са, че частните училища трябва да направят много повече от това, което се обявява като мерки от представителите на МОН в медийното пространство, а и много от тези мерки изобщо не касаят частните училища. Също така очакванията са, че частните училища трябва да имат много по-голяма свобода за вземане на самостоятелни решения.

Семействата, насочили се към частно образование, се вълнуват от редица въпроси:

 

Какви мерки вземат частните училища (или по-скоро конкретно дадено училище, в което учи детето им)?

Как ще се учи (присъствено, дистанционно, хибридно)?

Ще имат ли право родителите да избират децата им да не са присъствено, ако имат притеснения или рисковете в семейството са по-големи?

Ще имат ли право и сили частните училища да предложат и други форми на обучение (хибридно, дистанционно), ако на централно ниво се реши годината да е присъствена?

Всички ученици ли ще са поканени да учат едновременно?

Ще се оформят ли постоянни групи („защитени мехури“ подобно на моделите в Дания и в други държави)?

Помислено ли е за децата от малките класове и за тези, които няма кой да гледа у дома, ако се учи дистанционно?

Как ще протича обучението по време, когато има деца под карантина?

Кой ще поеме тестовете на учители, персонал и ученици, ако има зараза в училището?

Как ще се ползва училищният транспорт?

Как ще се хранят учениците? Ще се позволи ли храна от дома?

Ще има ли междучасия?

Как ще протичат часовете по физкултура и музика?

Кои часове ще са присъствени и кои онлайн, ако има вариант за хибридно обучение?

Как ще се осигури безопасна среда за ученици, учители, персонал, семейства на всички от общността?

 

(Ако родителите имат и други въпроси, да ми пишат на имейл: danybon.pr@gmail.com)

 

Към момента само един собственик на частно училище (Izzi Science for Kids) сподели какви мерки са взели досега.

 

Собственик на частно училище в София

„И в България някои училища следваме тези ограничения. Заедно с много изисквания относно хигиена на децата: обувките, ръцете; шлемове за учителите, ултравиолетови лампи, спиртни дезинфектанти, дистанционни термометри, летни отворени класни стаи… и всички учители в рискова група преподават онлайн.

В интерес на истината ако разпоредбите за материална база по отношение на размер на класната стая се четат съзнателно, за всяко дете трябва да се предвиди учебна площ в размер на 2 кв. м … никъде не пише дали в нея влиза и пространството на учителя пред дъската и мястото, на което са поставени шкафчетата за лични вещи… очевидно е въпрос на отношение към учителите и децата.

В стая от 45-50 кв. м с 16 присъстващи деца, има място и за дистанция и за 2 метра пред учителя, и за отворени прозорци, и за място за лични вещи.“

 

В две статии съм споделила световен опит. Едната е обобщаваща и има информация за Дания, Южна Корея, Израел, Австрия, Нидерландия. В другата се разказва за елитно частно училище в САЩ, в което учи синът на американския президент. Училището стартира на 8 септември, т.е. седмица преди началото на учебната година  у нас, но вече има разработени два варианта за обучение през новата учебна година. Ще се стремят към хибридно обучение. Училището изобщо не се вслуша в призивите на американския президент всички ученици да се връщат в класните стаи. Вместо да следва политически решения, съветва се със здравни експерти и общува редовно с родителите.

Ако и други собственици, директори, учители в частни училища желаят да споделят как ще се учи при тях през новата учебна година, могат да ми изпращат писма на danybon.pr@gmail.com. Ще поместя информацията в сайта. Ако имате опит от летни училища, моля, споделете опит и наблюдения.  Интересувам се и как ще се учи в чуждестранните училища в България. Ако някое училище вече е публикувало на сайта си такава информация как ще започне новата учебна година, можете да ми изпращате линкове. Ако родителите от частни училища се вълнуват от още въпроси, също могат да ми пишат на посочения мейл.

В тази статия ще допълвам новините от училищата, за които научавам. Така ще направим общ наръчник за мерките в различни частни училища. Вариант е новините за противоепидемичните мерки в различни училища да бъдат поместени и като статии в рубриката „Представи се“.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".