Рубрики
Начало » Коронавирус » Критерии за присъствено или онлайн обучение в училищата при разпространение на коронавирус

Критерии за присъствено или онлайн обучение в училищата при разпространение на коронавирус

 

kriterii

 

Министерството на здравеопазването публикува критериите за формата на обучение в учебните заведения при различни нива на разпространение на коронавирус.

 

Критериите за формата на обучение в учебните заведения при разпространение на коронавирус (свали)

(разгледай снимка – голям формат)

 

Тип на разпространението   14-дневна заболяемост на 100 000 население в населеното място   Седмичен ръст (прилага се в комбинация с типа на разпространение и/или с 14-дневната заболяемост)   Засегнати групи   % отсъстващи ученици от училище, поради заболяване, сравнимо с COVID-19 Решение
Няма случаи в населеното място         И няма И няма Училищата провеждат присъствена форма на обучение.
           
           
Спорадично разпространение в населеното място – един или повече случаи (внесени/местни). Няма установено устойчиво предаване на инфекцията. и/или < 20 и/или < 10 И няма И няма или отсъстват единични ученици Училищата провеждат присъствена форма на обучение.
Прилага се стратегията за невзаимодействие на паралелките. Спазват се задължителните и препоръчителни здравни мерки по отношение на хигиена на ръце, физическа дистация, дезинфекция, носене на защитни маски.
Въвежда се ежедневно поименно отчитане на отсъстващите ученици по паралелки и учители по причини с насоченост към отсъствия по медицински причини, свързани с поява на симптоми за COVID-19.
При наличие на заразен ученик/учител и след оценка на риска паралелката/паралелки преминават на дистанционна форма на обучение.
                   
             
Спорадично разпространение в населеното място – един или повече случаи (внесени/местни). Няма установено устойчиво предаване на инфекцията. и/или 20-59.9 и/или < 10 И няма И Няма или отсъстват единични ученици Училищата провеждат присъствена форма на обучение.
Прилага се стратегията за невзаимодействие на паралелките. Спазват се задължителните и препоръчителни здравни мерки по отношение на хигиена на ръце, физическа дистация, дезинфекция, носене на защитни маски.
Въвежда се ежедневно поименно отчитане на отсъстващите ученици по паралелки и учители по причини с насоченост към отсъствия по медицински причини, свързани с поява на симптоми за COVID-19.
При наличие на заразен ученик/учител и след оценка на риска паралелката/паралелки преминават на дистанционна форма на обучение.
  10-19
                   
                   
Огнищно разпространение – случаи в огнища, ограничено
географско разпространение, по-голямата част от регистрираните
случаи могат да бъдат свързани с добре характеризирани
огнища/вериги на разпространение. Няма устойчиво предаване на инфекцията.
и/или 20-59.9 и 20-49 и – Семейни огнища; И/ИЛИ – Трудови колективи; И/ИЛИ – Детски/ученически колективи И Отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици ИЛИ Отсъствие на и над 15% от учениците в училището Училищата провеждат присъствена форма на обучение.
Прилага се стратегията за невзаимодействие на паралелките. Спазват се задължителните и препоръчителни здравни мерки по отношение на хигиена на ръце, физическа дистация, дезинфекция, носене на защитни маски.
При установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или в две и повече паралелки, училището информира РЗИ своевременно.
При отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици или при отсъствие на и над 15% от учениците в учебното заведение по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 е необходимо да се проведат изследвания сред заболелите ученици за наличие на SARS-CoV-2. При положителни резултати се поставят под карантина засегнатите паралелки.
Провежда се наблюдение на развитието на епидемичната обстановка и при влошаване – училището преминава в дистанционна форма на обучение.
>50
                   
                   
Огнищно разпространение – случаи в огнища, ограничено
географско разпространение, по-голямата част от регистрираните
случаи могат да бъдат свързани с добре характеризирани
огнища/вериги на разпространение. Няма устойчиво предаване на инфекцията.
и/или 60-119.9 и 20-49 и – Семейни огнища; И/ИЛИ – Трудови колективи; И/ИЛИ – Детски/ученически колективи И Отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици ИЛИ Отсъствие на и над 15% от учениците в училището Училищата провеждат присъствена форма на обучение.
Прилага се стратегията за невзаимодействие на паралелките. Спазват се задължителните и препоръчителни здравни мерки по отношение на хигиена на ръце, физическа дистация, дезинфекция, носене на защитни маски. При установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или в две и повече паралелки, училището информира РЗИ своевременно. При отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици, паралелката преминава на неприсъствено обучение.
При отсъствие на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 преминаване на училището на неприсъствена форма на обучение.
>50
           
           
Повсеместно разпространение – големи огнища, които се сливат; много регистрирани случаи/oгнища НЕ могат да бъдат свързани с добре характеризирани предишни огнища/вериги на предаване. Устойчиво предаване на инфекцията в населеното място. Увеличават се хоспитализациите, увеличават се смъртните случаи. и/или >120 и Независимо от отчетения ПОЛОЖИТЕЛЕН седмичен ръст и – Засегната е основно активната (24-59 г.) възраст; ИЛИ – Засегната е основно детската възраст; ИЛИ – Засегнати са различни възрастови групи; И Отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици ИЛИ Отсъствие на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 Училищата провеждат присъствена форма на обучение. Прилага се стратегията за невзаимодействие на паралелките. Спазват се задължителните и препоръчителни здравни мерки по отношение на хигиена на ръце, физическа дистация, дезинфекция, носене на защитни маски. При наличие на заразен ученик/учител и след оценка на риска паралелката/паралелки преминават на дистанционна форма на обучение. При установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или в две и повече паралелки, училището информира РЗИ своевременно. При отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици, паралелката преминава на неприсъствено обучение. При отсъствие на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 преминаване на училището на неприсъствена форма на обучение. При влошаване на епидемичната обстановка в населеното място, по препоръка на РЗИ или областния оперативен щаб, училищата в населеното място преминават в неприсъствено обучение, независимо от броя на отсъстващите ученици.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".