Рубрики
Начало » Коронавирус » Министърът на образованието: „Ще приложим стратегия на невзаимодействие между паралелките“

Министърът на образованието: „Ще приложим стратегия на невзаимодействие между паралелките“

 

125 su klasna staya

 

„Заявили сме присъствено обучение през тази учебна година, но ние живеем в условията на непредвидимост, всичко може да се случи до 15 септември“, така започна интервюто на министъра на образованието Красимир Вълчев в студиото на БНТ.

 

Просветният министър обясни подробно на каква стратегия са се спрели в МОН в условията на коронавирус:  „невзаимодействие между паралелките в едно училище“. Това определено напомня на идеята за „защитените мехурчета“, която се реализира в другите държави, но там се намалява и броят на учениците в едно мехурче. Министърът призна, че вътре в паралелките няма как да ограничат контактите между деца, но ще се постараят да не взаимодействат с другите класове. Така ако има едно болно дете в дадена паралелка, ще се преминава към принудителна карантина само за съучениците му.

 

Днес или най-вероятно утре ще бъдат изпратени насоки до училищата. Определен брой училища ще бъдат центрове на дистанционно обучение.

 

Интервюто на министъра на образованието дава доста информация. Обяснява и защо са взели определени решения. Говори за баланса между правото на здраве и правото на образование. Споделя какви са трудностите, но търси и варианти. И нито веднъж не нападна родителите, които искат да имат право на избор. Притесненията им не бяха наречени страхове. Нямаше и дума за „сапун и топла вода“, които сякаш щяха да станат основен инструмент в борбата срещу коронавируса в българските училища, а Красимир Вълчев показа, че се търсят решения не дори от по-близка епоха,  а направо от 21 век.

 

Точно за такъв вид комуникация и информация призовавам и аз. Според мен, министърът на образованието трябва да си поеме водещата и активна роля в комуникирането на всички решения за старта на новата учебна година и да се прекратят хаотичните послания. Има много въпроси, притеснения, очаквания в обществото и е хубаво да се отговори по подходящ начин на тях. Няма значение кой каква позиция заема в дадена дискусия, важното е всяка страна да има усещане за взаимно уважение, а този, който взема решения, да обяснява на общността открито, с данни, с проучвания, информативно защо е взето конкретно решение.

 

Интервю на министъра на образованието за БНТ:

(извадих основните акценти, които касаят учебната година в училищата)

 

 

БНТ: Категорично присъствено ли ще започне учебната година?

 

Министър на образованието: Да, ние живеем в условия на непредвидимост, всичко може да се случи до 15 септември. Засега това сме заявили.

 

Непридвидимост ще има по-скоро по време на учебната година. Тъй като ще се наложи постоянно да превключваме. Много вероятно е да имаме отново сезонни грипни вируси, което ще принуди превключване на системата на обучение в електронна среда. Тогава взаимно ще се усилят двата вируса – коронавируса и сезонните. Ще бъде трудна година. Освен традиционните предизвикателства, които имаме, ще имаме и ново – да намерим формулата, баланса, да опазим здравето, да направим училището по-безопасна среда от една страна. От друга страна – да не прекъсне процеса на обучение. Най-доброто обучение е присъственото. Най-доброто взаимодействие е прякото взаимодействие с учителя. Разбира се, трябва да търси този баланс между правото на здраве и правото на образование. Ще имаме прагови стойности, при които ще превключваме. Говорих с министъра на здравеопазването. Другите страни общо взето са избрали сходни варианти. Някои имат 3 варианта. Ние ще имаме 2 варианта на превключване – един в реалната класна стая, втори – обучение в електронна.

 

БНТ: При какви сценарий ще се реализират тези варианти?

 

Министър: При увеличаване на броя на заболелите над определено число на 1000 или 10 000 души в определена област. Както и при сезонните грипове. Вероятно ще има по-понижени прагови стойности. Както знаете всяка година учениците излизаха в грипна ваканция. Тя вече няма да бъде ваканция, тъй като предложихме и се надявам до 10 септември да бъде прието изменението в Закона за предучилищно и училищно образование да се превключва на работа в електронна среда.

 

Както и ако има едно дете в класа, паралелката ще излиза в принудителна карантина и тогава ще се преминава на дистанционно обучение.

 

Ще приложим стратегия на невзаимодействие между паралелките. Нещо подобно на това в детксите градини. Не можем да кажем на децата вътре в групата или в класа да кажем „Стойте разредени!“, защото нямаме толкова големи класни стаи. Не можем половината деца да ги оставим извън класната стая. Не можем да намалим взаимодействието, особено в детските градини в групата, където децата се прегръщат и играят заедно на пода. Но избрахме стратегията и доста други страни са го направили – невзаимодействие между паралелките. Ще я приложим колкото и доколкото е възможно. Някъде, където има много малки училища, няма да бъде за всяка паралелка, а за група паралелки.

 

БНТ: Но категорично ще е присъствено? Питам Ви, защото има родители, на които им хареса дистанционната форма на обучение. Имаха и среща с Вас. Казват, че трябва да им се даде по тяхна преценка това да продължава.

 

Мининстър: Не бих казал, че им харесва. Те също казаха, че най-доброто обучение е присъственото. За това имаме единно мнение. По-скоро са притеснени. Притеснени са било, защото децата са болни или те имат хронични заболявания. Затова в тези насоки, които ще пуснем днес или утре, вероятно днес ще ги утвърдя, а утре ще ги получат училищата, имаме списък с хронични заболявания, при които децата могат да изберат да останат вкъщи и ще имат няколко алтернативи. Все още ги уточняваме, тъй като една от тях минава и през промяна в Закона. Ще имаме възможност за дистанционна форма, а не обучение в електронна среда.

 

Определен брой училища ще бъдат центрове на дистанционно обучение. Също така ще има възможност за по-пълноценна индивидуална и самостоятелна форма. Нещо, което и в момента го има, но допълнено с допълнителни консултации, включване на обучение в електронна среда. Както ще имат и възможност при запазване на дневната форма в същия клас да се включат, ако имат техническа възможност, да се включат в обучението в реалната класна стая. Но трябва да е ясно и това го казвам на тези родители. Един учител не може да осъществява обучение в две среди едновременно.

 

БНТ: Учителите не подкрепят много дистанционното обучение. По-скоро са негативно настроени.

 

Министър: Имаме две проучвания. Едното за учителите, едното за родителите. Наши, социологически, смея да твърдя представителни. Общо взето сходни са резултатите. При родителите 16% предпочитат обучение вкъщи. 82-83% предпочитат обучение в реалната класна стая. Другите не са изразили мнение.

 

Но трябва да е ясно, че не е толкова лесно това, което чух от един учител – тези, които не искаме да работят в реалната класна стая да работят с учениците, които не искат да присъстват. Да, но те не могат да се срещнат. Не могат да се разбият паралелките. Или ако само учителят по физика отсъства. Трябва да се намери учител по физика. Не може толкова лесно да се направят минипаралелки за всеки един клас, за всяко едно училище. Затова си има регламентирани форми. Това са дистанционната форма, индивидуалната, самостоятелната. Факт е, че до момента дистанционната форма не беше разработена в замисъла, който е в закона.

 

БНТ: Нормално ли ще се провеждат часовете по пеене, физическо, например, тъй като има данни, че това разпространението на коронавирус е по-лесен при такава физическа активност.

 

Министър: В паралелките нормално ще се провеждат. Ще се ограничава смесването между паралелките.

 

Ако имаме болно дете, ще приемаме, че неговата епидемична среда, среда на взаимодействие, е съответната паралелка. Така ще имаме и клъстърно разпространение само до паралелката. 

 

Разбира се, има затруднение и те са свързани с кабинетите, с кабинетната система.

 

БНТ: Технически оборудвани ли са всички училища за дистанционно обучение?

 

Министър: Моето мнения е, че няма образователна система по света, която да е напълно готова, да е напълно оборудвана дори 5-6 месеца след началото на пандемията. Имаме отпуснати допълнителни средства по един от инструментите на Европейския съюз, но това ще се забави. По него ще закупим компютри, вероятно ще закупим пречистватели на въздуха, но свързано е с процедури, а както по отношение на утвърждаването на средства, така и по отношение на закупуването на съответните материали. Няма нито едно училище, което да е технически оборудвано.

 

Традиционните образователни системи са настроени, изградени да осигурят равен достъп при присъствено обучение. Всяко дете има условно физически достъп до училище на 20 километра до класна стая с учител. Но не можем да гарантираме, че всяко едно дете ще има персонално крайно устройство или интернет свързаност. 

 

БНТ: Как гледате на предложенията, идеите за задължително носене на маски? Говорим за ученици над 12-годишна възраст.

 

Министър: Правилата, които ние ще дадем на училищата, съдържат две части – едните са задължителни, другите – незадължителни, избираеми, там са по-скоро организационни. При задължителните са носенето на маски не в класната стая. Но в общите помещения, където се смесват деца от различни паралелки в съответствие на тази стратегия, която избрахме на невзаимодействие между паралелките, ще бъде задължително носенето на маски. Всъщност в момента е задължително във всички затворени помещения. Т.е. ние правим компромис от общото правило, съобразвайки се с това, че децата прекарват много часове в класната стая. Трябва да осъществяват ефективен образователен процес, при който маските пречат в известна степен.  

 

Цялото интервю вижте тук.

 

В петък младият учител по математика и образователен експерт Петър Велков, който е активен по темата как ще започне новата учебна година, сподели как е преминала срещата в МОН, която нарече „брутална“. Той каза: „единственият търсещ решения и конструктивен диалог, подхождащ с уважение, беше министър Вълчев…“. Днес изслушах внимателно интервюто на просветния министър и също смятам, че в него има много информация и обяснява защо са взети определени решения, а други не могат да бъдат на този етап осъществени, но явно се мисли по въпроса как да се откликне на молбата на родителите децата им с хронични заболявания да учат от дома онлайн. Не усетих никакви внушения с емоционални послания, а точно каквото очаквам от МОН – информация, чуваемост, обяснения защо се взема дадено решение и има търсене на варианти как да се реализира по-добре и обучението в електронна среда. И в други интервюта съм чувала интересни визионерски гледни точки на министъра и за мен беше изненада, че не ги доразви. Имах очаквания, че ще го направи.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".