Рубрики
Начало » Коронавирус » Омбудсманът пита МОН има ли екшън план срещу COVID-19 за новата учебна година

Омбудсманът пита МОН има ли екшън план срещу COVID-19 за новата учебна година

 

1 sou sofia

 

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до образователния министър Красимир Вълчев, в което обобщава въпросите на разтревожени родители, които се обръщат към нея за съдействие, за да получат информация за предстоящата учебна 2020/2021 година, предвид разпространението на коронавируса. Доц. Ковачева търси и очаква отговори дали е подготвена образователната ни система за бърза реакция в извънредни ситуации.

 

Омбудсманът акцентира върху факта, че родителите се интересуват:

 

Каква е готовността на училищата в страната да посрещнат учениците?

Какви мерки за безопасност са набелязани и за реакция в случай на диагностициране на заразен с COVID-19 в дадено учебно заведение?

Диана Ковачева настоява и за отговор какво е свършено през последните месеци, така че децата, които нямаха достъп до проведеното електронно обучение през новата учебна година, да не са отново дигитално изключени.

 

Ето част от въпросите, на които родители търсят отговорите, а омбудсманът обобщено ги поставя на вниманието на образователното министерство:

 

Кои са предизвикателствата, които се идентифицират при стартирането на новата учебна 2020/2021 година и какви мерки са предприети за безопасност на учениците и работещите в училищата при провеждане на присъствена форма на обучение?   

Изготвен ли е анализ на училищните политики на база на проведеното електронно дистанционно обучение и очертани ли са слабостите и постиженията в тази връзка?

Изведени ли са добрите практики и какви действия се предприемат те да бъдат мултиплицирани в българските училища?

Има ли единни стандарти по отношение на осигуряването на присъствието на учениците и провеждането на учебния процес при електронно дистанционно обучение?

Какви мерки са предприети за гарантиране на равния достъп на учениците до качествено образование и за участието на всички ученици и учители в страната в онлайн обучение в случай, че се премине към него?

Осигурено ли е техническо оборудване, интернет достъп и електронни устройства за нуждите на провеждане на електронно дистанционно обучение за учителите и учениците?

В случай на необходимост от преминаване към обучение в електронна среда, имат ли готовност учебните заведения да преминат бързо към него при осигуряване участието на всички ученици?

Има ли риск да останат училища без достъп до интернет и до електронни устройства за дистанционно обучение на своите учители и ученици? Министерство на образованието и науката наясно ли е кои са конкретните училища?

Предвижда ли Министерство на образованието и науката в училищата да бъдат разписани действия и изготвени планове, свързани с организацията на работа, така че ръководствата да могат бързо и адекватно да реагират при установяване на случай/и на заразени с COVID-19?

Обмисля ли се въвеждането на задължителни стандарти за действия при ръст на заболели ученици или педагогически и непедагогически персонал в училищата?

Каква ще бъде ролята на Регионалните управления на образованието в тези процеси?

източник: https://www.ombudsman.bg/news/5380

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".