Рубрики
Начало » Коронавирус » РУО София-град с указания към училищата, ако искат да минат на онлайн обучение

РУО София-град с указания към училищата, ако искат да минат на онлайн обучение

 

percent-99376_640

 

РУО София-град написа указания какви данни да предоставят училищата, ако искат онлайн обучение.

Указания по изготвяне на предложения за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

 

Във връзка с постъпили предложения за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да бъдат мотивирани с конкретни аргументи, изразени в цифри и проценти.

 

Обръщам внимание на следното:

Аргументите трябва да дават ясна представа за състоянието на повереното Ви училище по отношение заразени/карантинирани ученици и педагогически и непедагогически персонал спрямо общия им брой.

  1. Брой ученици с положителна проба за COVID-19;
  2. Брой карантинирани ученици и паралелки;
  3. Брой педагогически персонал с положителна проба за COVID-19;
  4. Брой карантиниран педагогически персонал;
  5. Брой отсъстващи ученици по здравословни или лични причини;
  6. Брой отсъстващи лица от екипа с грипоподобни симптоми;
  7. Процент общо отсъстващи ученици спрямо броя ученици в училището;
  8. Процент общо отсъстващ педагогически персонал спрямо броя педагогически персонал в училището;
  9. Начална и крайна дата на предложеното обучение от разстояние в електронна среда (препоръчително е да е до една или две седмици).

 

Трябва да са изпълнени условията в заповедта на министъра на образованието и науката, като посочите и доказателство, че решението е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците.

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".