Рубрики
Начало » Коронавирус » СМГ с правилник за обучението, възпитанието и труда през новата учебна година в условията на COVID-19

СМГ с правилник за обучението, възпитанието и труда през новата учебна година в условията на COVID-19

Родител: „Добре, че детето има компас и хронометър.“

 

smg nadpis durvo dvor

 

Софийската математическа гимназия публикува правилник за обучението, възпитанието и труда през новата учебна година в условията на COVID-19. Той следва насоките, дадени от МОН и здравното министерство.

 

Учениците влизат през два входа в училището си спрямо стаите, в които учат. Оформени са правила за движение в коридорите и по стълбищата:

 

Учениците се придвижват по стълбищата и по коридорите в сградата на СМГ, спазвайки указателните табели за посока на движение. В коридорите учениците се придвижват в посока от запад на изток през южната половина на коридорите, а от изток на запад през северната половина. По стълбищата учениците, които се качват се движат откъм парапета, а тези, които слизат откъм вътрешната стълбищна стена.

 

Има разпределение за ползване на санитарните помещения: Те се ползват също спрямо номера на класните стаи и всяка група може да ги ползва по график в рамките на 5 минути от междучасието, а през голямото междучасие по 7 минути. През останалото време на междучасията учениците от всяка паралелка стоят в класната си стая.

 

Ползването на училищните санитарни възли става при строго спазване на правилата за лична хигиена по време на учебните часове или в междучасията. В 15-минутните междучасия стаите с №№ 202, 203, 204, 205, 302, 303, 304, 305, 402, 403, 404 и 405 ползват санитарните помещения на съответния етаж през първите пет минути от междучасието; стаите с №№ 206, 207, 208, 209, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 408 и 409 – през вторите пет минути от междучасието; стаите 210, 212, 213, 214, 310, 312, 313, 314, 410, 412, 413 и 414 – през последните 5 минути от междучасието.

(2) В голямото междучасие тоалетните се ползват по същата схема, но с продължителност от 7 минути на група.

(3) През останалото време на междучасията учениците от всяка паралелка стоят в класната си стая.

 

Коментари от дискусията:

Мерките за ползване на тоалетните в СМГ се приемат двупосочно.

Майка шеговито написа: „Добре, че детето има компас и хронометър.“ 

При споделяне на поста за правилника видях, че се одобрява, че се вземат мерки и при ползване на тоалетните, защото там действително ще има струпване на хора: „Браво за организацията на посещенията в тоалетните.“

От дискусията става ясно, че не се харесва мярката: „През останалото време на междучасията учениците от всяка паралелка стоят в класната си стая.“. Така написана, се тълкува, че може да се ходи само до тоалетна в междучасието. В друг коментар обаче се прави друго тълкуване: „Могат да излизат на двора, т.е ще си се движат из коридорите и стълбищата. Идеята е да не се смесват класовете, за да не се наложи карантиниране на много класове наведнъж, но как ще стане това на практика не е ясно.“

 

Други родители се забавляваха:

 

Архитект разкри:

„В коридорите учениците се придвижват в посока от запад на изток през южната половина на коридорите, а от изток на запад през северната половина.“

Хаха, всъщност не ви трябват карта и компас. Написаното значи, че всеки път се движат отдясно.

 

Друг родител допълни, че всичко това е като задачка:

 

С други думи, движат се вдясно по коридора, написано е като задачка.

 

 

Учебните часове по всички учебни предмети с изключение на информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и физическо възпитание и спорт се осъществяват в класната стая на паралелката в рамките на всички учебни блокове с изключение на четвърти учебен блок, пише още в правилника. Ползването на кабинетите по биология, физика, химия, музика и изобразително изкуство и още 3 стаи се разрешава само през четвъртия учебен блок.  Разрешава се с цел провеждане на допълнителна подготовка, обучение за ученически олимпиади и състезания или занимания по интереси.

 

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, всекидневната и физкултурния салон.

 

Всички ученици, учители и служители на СМГ „Паисий Хилендарски“ са длъжни да мият ръцете си с течен сапун или дезинфектант и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито или занимания по физическо възпитание и спорт, при кихане и кашляне.

 

В компютърните кабинети, преди започване на работа, всеки преподавател и всеки ученик задължително дезинфекцират мишката, клавиатурата и работната маса. на която ще работят с дезинфектант на алкохолна основа под формата на спрей, който след това се избърсва с еднократна хигиенна кърпа (салфетка), която се изхвърля в коша за отпадъци.

 

Всички ученици, учители и служители на СМГ „Паисий Хилендарски“ трябва да елиминират вредни за здравето навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

 

Учениците трябва да се хранят в класните си стаи, като се грижат за поддържане на хигиената в тях.

 

Учениците нямат право да споделят общи храни и напитки.

 

Ето още акценти от правилника

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

 

Учителите са длъжни да уведомят медицинската сестра ако забележат ученик с грипоподобни симптоми.

 

Всеки ученик с грипоподобни симптоми трябва да бъде изолиран в кабинета на медицинските сестри до пристигането на неговите родители. Учениците над 14-годишна възраст могат сами да се приберат, но родителите задължително се уведомяват за това.

 

При необходимост отделни паралелки, класове, етапи или цялото училище могат да преминат към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място.

 

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

 

ОЕСР в СМГ „Паисий Хилендарски“ се осъществява посредством платформата Майкрософт тиймс (Microsoft teams) за всички паралелки и класове и по всички учебни предмети. Платформата Майкрософт тиймс може да бъде комбинирана и с други електронни платформи, в зависимост от спецификата на обучението по даден учебен предмет.

 

Осъществяването на обучението и комуникацията в електронна среда в СМГ „Паисий Хилендарски“ се базира на „Синхронно ОЕСР“, т.е. поставят се отсъствия и оценки на учениците.

 

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което учениците се завръщат обратно в училище.

 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

 

Трябва максимално да се ограничат контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на обучение в школи и при заниманията по интереси. При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища, учениците трябва да бъдат разредени и да се осигури нужната дистанция между учениците от различни паралелки, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

 

Дискусията се води тук.

 

Целият документ прочетете тук.

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".