Рубрики
Начало » Коронавирус » Здравният талон на ученика може да се предостави на училището до 1 месец от старта на учебната година

Здравният талон на ученика може да се предостави на училището до 1 месец от старта на учебната година

 

125 su dvor

 

Информация от здравното министерство:

 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

 

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта.

 

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар – по служебен път.

 

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

 

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

 

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

 

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

 

здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".