Рубрики
Начало » Хлапета » Вундеркинд » Измерете своята социална интелигентност

Измерете своята социална интелигентност

Успявате ли да разбирате емоциите на другите само по техния поглед?

 

trolley-bus-1043230_640

 

За мнозина социалната интелигентност е много по-важна от IQ резултатите. Социалната интелигентност у човека показва способността му да общува с другите, да води диалог с тях, да действа разумно в човешките взаимоотношения, да се свързва с околните и да калкулира отношенията си с тях, а така също да отчита тяхното въздействие върху себе си и своето върху тях. Човек с висок процент на социална интелигентност (SQ) е добър в комуникацията. Всъщност той не е нито по-лош, нито по-добър от някой с нисък процент на социална интелигентност, но разликата при тях е най-вече в нагласите, надеждите, интересите и желанията. Социалната интелигентност е от съществено значение при работата в екип и при комуникацията с други хора.

 

SQ тестът е подобен на IQ теста. Човек с нисък SQ е по-подходящ за работа, където няма много контакт с други хора, защото няма необходимото ниво на междуличностна комуникация и не притежава социални умения за успех в общуването. Човек с висок коефициент SQ се приема като социално квалифициран и може да работи добре в професии, където има пряк контакт и комуникация с други хора.

 

Днес ще ви представя един тест, разработен от проф. Саймън Барон-Коен от университета Камбридж. Тестът е качен на сайта на Харвард. През 2010 г. с него е направено изследване и е решаван колективно от различни екипи. Оказва се, че общата „социална“ интелигентност на даден тим е пет пъти по-важна за успеха на екипа отколкото средния коефициент на интелигентност на всички в отбора. Има и още два важни фактора, които са оказали влияние:

 

– колко еднакво членовете на екипа са допринесли за решаване на теста (екипи, където доминира само един човек, са имали по-ниски резултати в сравнение с екипи, където се е чувал гласът на всеки и всички са давали идеи);

 

– колко жени е имало в екипа (колкото повече жени, толкова по-успешно е бил решен тестът).

 

Средният резултат при възрастните е бил 26 т. от 36 т. При учениците – 28 т. от 36 т. Всичко много зависи и от моментното настроение на човека, от светлината, от екрана, от умората, емоциите, а и в голяма степен от нивото му по английски.

 

Тестът включва 37 снимки (първата е само за практика и не се отчита) на различни хора и по-скоро само на техните очи. Ще трябва да определите какво изразяват те и дали са щастливи, закачливи, доволни и т.н. Трябва да избирате един отговор от четири посочени. Забавно е, но наистина не е чак толкова лесно да се определи каква е емоцията. Но пък дава полезен опит след това да приложите наученото и в контакта си с реални хора и да разпознавате емоциите им. А и си е добра тренировка на думички по английски и служи за обогатяване на речника.

 

Средно, според изследователите, решаването на теста отнема 10 минути.

 

И още малко за теста или това, което е описано във въведението:

 

Тествайте се колко добре можете да прочетете емоциите на другите само като погледнете в очите им.

 

Способността да се четат емоциите на другите е свързана със „социална интелигентност„, която, от своя страна, е свързана с резултатите при решаване на задачи в даден екип.

 

Заповядайте теста:

http://kgajos.eecs.harvard.edu/mite/

Приятно решаване!

 

И още нещо интересно. Високият коефициент на интелигентност невинаги води до висок социален коефициент. Дори доста често твърде интелигентните хора са с нисък социален коефициент и не могат да общуват пълноценно с другите или не могат да преценяват добре взаимоотношенията си с околните. Понякога точно ниската социална интелигентност може да е причина, че твърде умните не могат да успеят в живота.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.