Рубрики
Начало » Интересно » Светоглед » Глобус » Моля, направете път на майките в социалните медии!

Моля, направете път на майките в социалните медии!

rozi

Как се използват социалните медии? Как блоговете и блогърите влияят на решенията за покупка? Отговор на тези въпроси се опитва да намери проучване на Burst Media, проведено през май 2012  г.

Анкетирани са 1453 американски онлайн потребители на възраст над 18 години, които са разделени в три групи – мъже, жени и майки (на възраст 25-54 години в домакинства с 3 и повече члена). Възрастово се делят на подгрупи – 18-34, 35-54, над 55 години. Проучването е публикувано в края на юни.

Два интересни извода си направих от това ново проучване за социалните медии:

Майките са изключително мощна група потребители, които отделят много онлайн-време за социални медии, четат много и блогове, вярно следват своите любими марки в социалните медии и обичат да комуникира като изказват мнение, пишат коментари и общуват с авторите на публикации или пък с екипа на дадена марка.

Блоговете имат огромно влияние върху своите читатели при решение за покупка на дадена стока или ползването на услуга. Най-силно влиянието оказва мнението на блогърите върху мъже на възраст между 18 и 34 години, след това върху жените на същата възраст, на трето място са жените от 35 до 54 години. 57% от анкетираните четат блогове. Най-много читатели има сред майките – 61,3%.

А сега да се прехвърлим върху проучването:

Специалистите по маркетинг в социалните медии използват все повече трикове, за да привлекат вниманието на потребителите и да ги насърчават да се ангажират с дадена марка чрез социалните мрежи. Включва се всичко –  вирусни видеоклипове, Фейсбук страници, блогове. Досега през 2012 г. са изразходвани около 4,8 милиарда щатски долара, за да се улови разпокъсаното внимание на потребителите и да се насочи към марките. Всъщност върху какво трябва да се насочат, ако се следват

основните моменти в проучването:

1. Кой колко често посещава социалните медии?
Жените са по-активни потребители на социалните медии отколкото мъжете.
Половината жени посещават социалните медии поне по няколко пъти на ден. Процентът при мъже е 34.
Най-чести посетители на социалните медии са майките – три пети от майките (58,6 %) го правят по няколко пъти на ден.

2. Кой следва сайтовете (със съдържание) в социалните медии?
Онлайн читателите следват техните любими сайтове (новинарски, спортни…) в социалните медии. Процентът е доста голям – 62% натискат бутоните „Харесвам” или „Следвам”  и стават фенове и последователи на сайтовете, които четат.

3. Кой следва търговските марки в социалните медии?
Почти половината от онлайн-потребители следват своите любими марки в социалните медии. 41,8% от тях обаче никога не го правят.

4. Влиянието на блогърите е огромно.
Блогърите влият изключително силно върху своята аудитория. Две трети от читателите им (65,5%) споделят, че са повлияни от блоговете, които четат. Те биха купили стока или биха ползвали услуга, която се споменава или промотира в любими блогове.

5. Рекламата в сайтовете все още има своята роля.
Една четвърт от потребителите споделят, че биха последвали дадена марка в социалните медии, ако видят нейна реклама в сайт. Процентът при майките е по-голям – 31,7%.

А сега преминаваме към по-подробни данни от изследването:

Първи извод – Жените са по-активни в социалните медии от мъжете.

Кой  колко посещава социалните медии?

Три четвърти (76,3%) от участниците в проучването посещават социални медии като Facebook, Twitter, LinkedIn и foursquare.
Две пети (41,7%) са „много активни“ потребителите на социални медии и ги посещават най-малко няколко пъти на ден.
Жените с голямо мнозинство заемат водеща роля в използването на социални медии: половината (49.0 процента) от анкетираните жени посещават социалните медии най-малко няколко пъти на ден. Само една трета (34,0 процента) от мъжете го правят толкова често.
Не е изненадващо, че по-младите са по-склонни да са често в социалните медии  отколкото по-възрастните.
Нещо интересно – жените на 35-54 години са по-често в социални медии отколкото мъжете и жените на възраст 18-34 години и мъжете на възраст 35-54.

Направете път за майките!
Майките са особено чести потребители на социални медии. Три пети от тях (58,6%) посещават социалните медии най-малко няколко пъти на ден.
14% казват, че са „свързани” по цял ден.

Извод 2 – Повечето онлайн-време се прекарва в сайтовете, а не в социалните медии

Въпреки бумът на социалните медии, 37.1% от анкетираните казват, че те прекарват всичкото или повечето от онлайн-времето си в четене на сайтове със съдържание (спортни, новинарски, образователни, развлекателни и др. сайтове).
Само 16,0% прекарват онлайн-времето си основно в социалните медии.
Една четвърт (23.9%) поделят онлайн-времето си по равно между социалните медии
и сайтовете със съдържание.
Най-значителна е разлика между мъжете, които казват, че прекарват цялото
или по-голямата част от времето си в четене на сайтове със съдържание спрямо тези, които са основно в социалнит медии – 42,8% спрямо 14,7%.
Сред майките разликата е много по-малка. 29,2% казват, че всичкото или повечето от онлайн времето си го прекарват в четене на сайтове, а 21,7% – в социалните медии.

Интересното е, че 58,0% от анкетираните с доход на домакинствата над 75 000 щатски долара прекарват по-голямата част от онлайн-времето си в четене на сайтове със съдържание.

Извод 3 – Много онлайн-читатели следват любимите си сайтовете (със съдържание) и в социалните медии

По-голямата част (62.0%) от интернет-потребителите често или от време на време натискат бутоните „харесва ми” и „следвам” и стават фенове и последователи на своите любими сайтове във  Facebook, Twitter и други социални медии. Процентът при жените 66.4%, а при мъжете –  56.9%. При майките той е най-голям: 70,6%.

Защо любими сайтове се следват и в социалните медии?
„Това е добър начин за следене на новото съдържание” – тази причина е важна за 44,0% от жените и 30,7% от мъжете.
Другите причини са:
„Споделяне на съдържание със семейството и приятелите” – 41.4% жени, 26,3% от мъжете.
„Споделяне на лични мнения или коментари” – 29,8% от жените, 29,0% от мъжете.
„Какво казват другите фенове или последователи за съдържанието” –  24.4% от  жени, 21,7% от мъжете.
„Взаимодействие с авторите на публикациите и сайтовете” – 22,5%  от жените, 19,2% от мъжете.

Интересното:
Майките много по-често посочват като важна причина възможността да общуват с авторите на публикации в сравнение с другите две групи – мъже и жени, които не са майки. Съответно:  29,3% срещу 19,2% (мъже) и 16,5%.

Извод 4 – В сравнение със сайтовете със съдържание, феновете на търговските марки в по-малка степен са склонни да ги последват и в социалните медии.

Половината (49,1%) от анкетираните казват, че те често или от време на време „харесват“ или следват любима марка във Facebook, Twitter и други социални медии. Разликата в сравнение с почитателите на сайтовете е забележима – с 12,9%  по-малко.
Две пети (41.8%) казват, че никога не следвайт марки в социалната сфера.

Има няколко добри новини за търговските марки:
58,1% от 18-34-годишните и също толкова от майките харесват или следват марки в социалните медии.

Защо интернет-потребителите следват марките в социалните медии?
„Подкрепа за марката“ – това е най-честата причина и е споделяна от 39,3% от анкетираните.
„Да се следят най-новите предложения на марката“ – това е важна причина за половината (50.1%) майки, които следват търговски марки в социалните медии. За 37.6% от жени, които не са майки, това също е от значение и само за 23.8% от мъжете.
Майките посочват и други причини:
– „Предлагане на лични мнения или коментари за марката, за да могат и другите да ги видят“.
– „Споделяне на информация със семейството и приятелите“.
– „Взаимодействие и подкрепа за екипа на марката“.

Изненадващо е, че за жените, които не са майки, най-често цитираната причина за подкрепа на дадена марка в социалните медии е свързана с достъп до специални оферти, купони и/или промоции. Това е важно за 46,7% от жените в сравнение с 40,1% от майките и 19.4% от мъжете.

Извод 5 – Блоговете и социалното споделяне оказват изключително влияние върху решението да се купи дадена стока или да се ползва дадена услуга.

Повече от половината (57.0%) от анкетираните казват, че четат блогове.
Майките са малко по-активни блог-читатели в сравнение с другите жени (които не са майки) и мъжете.
61,3% от майките четат често блогове, 55,0% от жените и 56,1% от мъжете.
Изследването показва, че блоговете влияят изключително силно върху решението за покупка.
Две трети (65.5 процент) от анкетираните, които посещават или четат блогове, казват, че техните решения за дадена покупка са повлияни, ако блогърът е споменал или популяризирал марката в рамките на съдържанието на блога си.
Броят нараства драстично при категорията на възраст 18-34 години. Четири пети от анкетираните мъже и жени на тази възраст посочват, че блогърите много или в голяма степен им влияят да купят даден продукт или да ползват дадена услуга. При мъжете на тази възраст процентът е дори по-висок отколкото при жените:
– 81,2 % от мъжете на възраст 18-34 години се влияят от блогъри при покупка на стока или услуга,
– 79,8 % от жените на възраст 18-34 години се влияят от блогъри при покупка на стока или услуга.
Жените на средна възраст (35-54 г.) са по-склонни да купят нещо или да ползват услуга, повлияни от блогърите, в сравнение с мъжете. Но и при жените, и при мъжете на 35-54 г. процентът на влияние отново е доста висок.
– 65,8 % за жените на възраст 35-54 години се влияят от блогъри при покупка на стока или услуга,
– 52,9 % при мъжете на възраст 35-54 години се влияят от блогъри при покупка на стока или услуга.
Най-голямо е различието сред анкетираните мъже и жени на възраст над 55 години.
– 43.6% от жените казват, че техните решения за покупка са повлияни от блогърите.
– 28.8% от мъжете се влият от блогове при покупка на стока или ползване на услуга.
И нещо, което не е изненадващо.
Три четвърти (74.4%) от майките, които следват блогове казват, че споменаването или популяризиране на марката в рамките на контекста на блога, влияе на техните решения за покупка.

Приятелите от социалните медии също влияят

Почти половината (46.2%) от всички анкетирани казват, че препоръките, направени от приятели и последователи в социалните медии влияят в голяма или в известна степен по отношение на предпочитанията на дадена марка или пък на решението за купуване.
Това влияние от приятели или последователи в социалните медии при решение за покупка важи при 60.0% от анкетираните на възраст 35-44 години. При 18-34-годишните процентът е 50,1%, при 45-54-годишните – 29,9%, при тези над 55 години – отново 29,9%.

Извод 6 – Рекламите в сайтовете все още имат ефект

Кой би последвал дадена марка в социалните медии, ако види нейна реклама в сайт?
Една четвърт (25.4%) от всички анкетирани (при майките процентът е по-висок – 31,7%) в голяма или в известна степен биха последвали даден продукт или услуга във Фейсбук, Twitter и/или други социални медии, ако видят онлайн реклама на сайт със съдържание.
Младите отново изпреварват по-възрастните. Те биха последвали дадена марка, ако видят рекламата й на даден сайт.
32.3% – от 18-34-годишни младежи,
23.4% от анкетираните на възраст 35-54,
13.8% – над 55-годишните биха последвали дадена марка в социалните медии, ако видят рекламата й на сайт.

И вместо финал:

Как да се поучим от изследването?

Ако имате сайт, блог – споделяйте съдържанието в социалните медии. Вашето ново съдържание е причина номер едно да имате фенове и последователи в социалните медии. Споделянето на ваши публикации, ще допринесе за ангажираност, ще насърчи споделянето, а и ще донесе по-голям трафик към сайта ви.

Ако сте рекламодател, трябва да знаете, че социалните медии предлагат огромни възможности. Доказано най-успешни са усилията, които са фокусни върху това вашите клиенти да научават за вашите последни промоции, стимули/купони. Тези рекламодатели, които залагат и на социалните медии като Фейсбук, Туитър, Pinterest, могат да доразширят всяка своя кампания със статуси, туитове, pins. Важно е да си изградят и комуникационна стратегия за социалните медии – коя е целевата група, какви са целите, как да се общува с феновете и последователите, колко често да се публикува, какъв език да се използва, какво съдържание да се разпространява.

Накрая – ако се занимавате с медиа-планиране, обърнете специално внимание на блоговете и обмислете възможности за спонсорство. Две трети (65,5%) от анкетираните, които следват блогове, казват, че споменаването на марки в блога, влияе върху решенията им за покупка.

източник: http://burstmedia.com/

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.