Рубрики
Начало » Образование » Училища » Класове » Трима ученици са с по две пълни 6-ци на изпитите в 7 клас

Трима ученици са с по две пълни 6-ци на изпитите в 7 клас

 

125 su klasna staya

 

Трима седмокласници са с по две пълни шестици на изпитите, съобщиха от Министерството на образованието. Пълният брой от 100 точки имат 8 ученици на изпита по български и 349 ученици на изпита по математика.

 

Интересна статистика за изпитите в 7 клас през 2020 г.:

 

Брой ученици със 100 т. на БЕЛ: 8 души (през 2019: 16 души)

Брой ученици със 100 т. на МАТ: 349 души (през 2019: 141 души)

Брой ученици с 0 т. по БЕЛ: 208 души (през 2019: 107 души)

Брой ученици с 0 т. по МАТ: 150 души (през 2019: 109 души)

Брой ученици със 100 т. на двата изпита: 3 души (през 2019: 1 ученик)

Брой ученици с 0 т. на двата предмета: 20 души (през 2019: 12 души)

 

Брой явили се ученици на БЕЛ: 56 822

Брой явили се ученици на МАТ: 57 676

 

Среден резултат по БЕЛ за страната: 51,06 т. (за 2019 г.: 53,06 т.)

Среден резултат по МАТ за страната: 36,33 т. (за 2019 г.: 33,60 т.)

 

 

Информация от МОН:

 

„Вече стартира Националната програма за изграждане на училищна STEM среда. Ще бъдат отделени 20 млн. лева за STEM центрове – модерни кабинети по математика и природни науки“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция за националните външни оценявания за 7 клас.

Той посочи, че резултатите са сходни с тези от предишните години и допълни, че по-високият резултат по математика тази година не е достатъчен. Това налага увеличаване на часовете, както по математика, така и по природни науки. Според него, за да бъдат днешните деца пълноценни на пазара на труда, се изисква да имат комплексен набор от знания, умения и компетентности. Затова ще се акцентира не само върху български език и математика в училище, но и върху останалите дисциплини – особено природните и обществените науки.

Близо 3 пъти е нараснал броят на седмокласниците с максимален брой точки по математика. Средният резултат тази година е 36.33 точки, което в сравнение с предходната година показва покачване с около 3 точки. В изпитния тест през тази учебна година близо 1/3 от задачите с избираем отговор представят житейска ситуация. Почти всички ученици са работили върху тях (изключение правят само 1-1,5% от седмокласниците), което показва добра мотивация и осъзнаване на практическата приложимост на наученото.

По математика учениците успешно извършват действия с цели изрази и познават зависимостите в правоъгълния триъгълник, но срещат затруднения при превръщане на десетична дроб в обикновена.

Експертите отчитат, че по български език и литература учениците все по-уверено извличат информация от текст и добре се ориентират по отношение на теми и проблеми, автор и герои в изучаваните творби. Затруднения изпитват при разпознаване частите на речта и на частите на изречението. Учениците преразказват, като изграждат цялостен текст, но невинаги фактологически вярно, подробно и отчитайки конкретната дидактическа задача.

По региони не се наблюдава значително разместване в групата на най-високите и най-ниските резултати. Водеща област и по двата предмета е София-град. Традиционно сред първите по резултати по БЕЛ са учениците от област Смолян, следвани от областите Варна, Габрово и Русе. По математика на второ място са учениците от област Варна, следвани от Смолян, Бургас и Пловдив. Училищата с високи постижения в предходната година са напред в класацията и през тази.

Резултатите от националното външно оценяване показват, че на училищно равнище е необходима по-ефективна диагностика на индивидуалните пропуски и целенасочена работа за преодоляването им. Необходимо е увеличаване на въпросите и задачите свързани с практически ситуации и казуси за получаване на повече компетентности от учениците. Важно е още осигуряването на условия за максимално използване на присъственото обучение в училище, а обучението в електронна среда от разстояние да е само допълващо и компенсиращо в тази образователна степен.

На националното външно оценяване по български език и литература се явиха 56 822 ученици, а по математика 56 767. Средният резултат за страната по БЕЛ е 51.06 точки, но с 2 точки по-надолу от предходната година. По-ниските резултати се дължат на това, че по-малко ученици са работили върху въпросите с отворени отговори, които носят повече точки.

 

 

Данибон не предоставя консултантски услуги и нямам възможност да отговарям на такъв вид писма. Моля, обръщайте се към съответните образователни институции и експерти!

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".