Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Николай Райков, доц. Веселин Ненков, проф. Грозьо Станилов и проф. Марга Георгиева с позиции относно писмото на математиците ни до МОН

Николай Райков, доц. Веселин Ненков, проф. Грозьо Станилов и проф. Марга Георгиева с позиции относно писмото на математиците ни до МОН

 

board-935455_640

 

 

Николай Райков (дългогодишен експерт по математика в МОН), доц. Веселин Ненков, проф. Грозьо Станилов и проф. Марга Георгиева изпратиха писмо до „Данибон“ относно казуса с математиците, които поместиха остро писмо до МОН и се оттеглиха от комисиите за национални състезания и олимпиади. Позициите са подробни и съдържат много предистория и различни други казуси, които са отразявани и засегнати в други медии и не са били обект на публикации в „Данибон“. До момента проследявам основно хронологията в посока напуснали математици – МОН. Бих искала да обърна внимание, че в сайта ми като страни по казуса никъде не са посочени конкретни имена, освен на напусналите.

 

Политиката на сайта „Данибон“ е уважение на българските математици и учени. Всички знаем, че има защо да бъдат уважавани. Не бих позволила да се урони техния престиж. Не бих и публикувала разкази в тази насока – нямам възможност нито за разследване дали нещо е така, нито мога да си позволя да бъда арбитър. Това е задача на МОН.

 

Позициите на Николай Райков, доц. Веселин Ненков, проф. Грозьо Станилов и проф. Марга Георгиева са много интересени. Съдържат много разкази, факти и предистория. За мен основният адресат отново е Министерството на образованието, което трябва да се запознае с различните гледни точки.

 

Един от поводите за писмото на Николай Райков, доц. Веселин Ненков, проф. Грозьо Станилов и проф. Марга Георгиева е статия в „Данибон“ – „Известни български математици изпратиха остро писмо до МОН и се оттеглиха от комисиите на състезанията“. В тази публикация е поместено като цитат отвореното писмо до МОН, което беше публикувано и в други медии и в което не се споменава никакво име.

 

Проф. Марга Георгиева заема различна позиция от математиците, които подадоха оставка, по отношение на научните постижения на конкретната личност. Тя подробно обяснява каква е разликата между компетенции в математиката и принос в науката за образованието. Сайтът „Данибон“ не е компетентен по тези въпроси и ще предам информацията с цитати.

 

„Класификаторът, определен с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2012 г., е категоричен. Той определя няколко научни области. Номер 1 в този класификатор е „Педагогически науки“, а номер 4 е „Природни науки, математика и информатика“. Споменатите учени от БАН могат да имат претенции единствено по № 4.“

 

Методиката на обучението по математика е всъщност подобласт на № 1 от класификатора, уточнява проф. Георгиева.

 

„Доктор (е) на педагогическите науки и е избиран за професор на два пъти от ВАК – веднъж за нуждите на БАН и веднъж за нуждите на СУ “Св. Кл. Охридски“, съобщава проф. Георгиева.

„Най-добрият специалист в България по методика на обучението по математика – подобласт на № 1 от класификатора. Той е водещ и признат учен на световно ниво по това направление. Сред първите в света е заедно с онези световни учени, които въведоха принципите на синергетиката в образованието.“

 

Проф. Георгиева продължава с информация за научните трудове:

 

„съавтор е на монография по динамична геометрия, издадена в Русия“,

„съавтор с двама учени от Македония е на монография за приложение на комплексните числа в образованието“,

„съавтор е с българина Веселин Ненков на две други монографии за приложение на кривите от втора степен в обучението по геометрия“,

„автор е на монография за българския опит в образованието по математика и подготовката на олимпийци, която има над 200 цитирания и е наградена от Съюза на учените за високи научни постижения“,

„Съавтор заедно с мен е и на най-новата монография „Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект“, която излезе през 2015 г. и вече има 4 издания поради огромния интерес.“

 

Зад същата позиция застава и доц. д-р Веселин Ненков:

 

Бойваленков и останалите работят в областта на чистата математика, а ние … – в областта на педагогиката.

 

Проф. дмн Грозьо Станилов, който е бил дългогодишен председател на секция „Геометрия“ към СМБ, задава въпроса защо сега.

 

Николай Райков, който в продължение на 20 години е бил ескперт по математика в МОН, разказва в позицията си подробности и лични впечатления.

 

Той е „известен със своята работливост, изпълнителност и принципност. Всеки експерт в МОН желае да работи с такъв човек, защото с него олимпиадите и състезанията се провеждат спокойно и точно, без грешки в задачите, с толерантност към ученици и учители. “

 

От години отразявам с възхищение успехите ни в математиката, убедена съм в силата на българската математическа школа. Предпочитам да виждам имената на всички наши математици и учени в положителна светлина. Сайтът „Данибон“ не е компетентен по въпросите, които се засягат от двете страни и не може да вземе позиция или да бъде арбитър в спорове. Надявам се на мъдрост, дипломатичност и бързи реакции от страна на МОН за справяне с казуса и чуване на всички гледни точки. По тази причина призовавам всички страни за диалог.

За Данибон

"Данибон" е сайт за знания, свързани с образованието, бизнеса, мениджмънта, комуникациите, възпитанието и хубавия живот. Създаден е през 2010 година от Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на сайта е: "Ценно е да знаеш".