Рубрики
Начало » Образование » Д-р Антоан Тонев е новият директор на СМГ

Д-р Антоан Тонев е новият директор на СМГ

 

Antoan_Tonev_dir-COLLAGE

 

Едно от най-желаните училища в страната – Софийската математическа гимназия, е вече с нов директор. На сайта на гимназията е посочено името му – д-р Антоан Тонев.

 

Д-р Антоан Тонев източник: сайт на СМГ

Д-р Антоан Тонев
източник: сайт на СМГ

 

До днес сутринта фигурираше името на бившия временно изпълняващ длъжността директор Ивайло Ушагелов, който застана начело на Националната природо-математическа гимназия.

 

По информация от Offnews, новият директор на СМГ е учител по история.

 

Името на новия директор не е от математическите среди. При търсене в Интернет по име и учител по история, търсачката ни насочва към директора на 17 СУ, но дали става дума за едно и също лице – към момента няма официална информация.

 

Антоан Тонев източник: сайт на 17 СУ

Антоан Тонев
източник: сайт на 17 СУ

 

На сайта на 17 СУ пише за Антоан Тонев:

 

Роден е през 1985 година в град София. През 2004 година завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като в бакалавърската степен специализацията му е по „Средновековна българска история“ (2008). През 2010 година завършва магистратурата „Средновековното общество: политика, идеология и култура“ в Историческия факултет на Софийския университет. От 2011 до 2015 година е редовен докторант към катедра „Стара история, тракология и средновековна история“ в Софийския университет. През 2015 година успешно защитава дисертационен труд на тема „Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност в Европа и Средиземноморието (IV – VII век)“ и получава ОНС „доктор“.

Автор е на редица публикации в български научни и научно-популярни списания, журнали и сборници, както и на няколко научни съобщения на международни научни форуми и конгреси. Член е на сдруженията „Медиевалия – сдружение за европейски средиземноморски средновековни изследвания“ и „Български паметници“.

Работи като учител по история в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ в периода 2008 – 2011 година. През 2012 година се завръща в НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и преподава по история и цивилизация и история на културата. През учебната 2015 – 2016 година преподава западноевропейската култура в 12 клас и заема поста помощник-директор по учебната дейност.

През месец юли 2016 година е избран чрез конкурс за директор на 17 Средно училище „Дамян Груев“. Надява се заедно с учениците, учителите и родителите да изпише нови славни страници в летописната книга на училището. Вярва, че училището трябва да е място, на което всеки ученик да се чувства отлично и се надява всеки от учениците в повереното му училище всеки ден да намира нови и нови предизвикателства, които да го оформят като личност и като активен гражданин.

От съвременните езици владее английски, руски и френски, а от класическите – предпочита да работи с латинския.

Мотото му е: „Alteri vivas oportet si vis tibi vivere“ (Tрябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си)!

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".