Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Важни дати за 7-класниците при кандидатстването в гимназиите (2020)

Важни дати за 7-класниците при кандидатстването в гимназиите (2020)

 

119 SOU 3

 

Излязоха резултатите от изпитите в 7 клас (2020)

 

На сайта на МОН https://priem.mon.bg, където се очакват резултатите от изпитите в 7 клас, е поместен календар с важните дати за кандидатстване в гимназиите.

 

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27 – 29 май 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зaли за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт
  • 22 юни 2020 г.
  • 23 юни 2020 г.
  • 24 – 25 юни 2020 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 28 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

 

 

Данибон не предоставя консултантски услуги и нямам възможност да отговарям на такъв вид писма. Моля, обръщайте се към съответните образователни институции и експерти!

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".