Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12 клас (2016)

Държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12 клас (2016)

обн. 18 май 2016 – 16 ч.

Матура по БЕЛ 2016

Въпроси и отговори ДЗИ БЕЛ 2016

 

Зрелостниците ще пишат върху „Гераците“ от Елин Пелин

 

125 sou vms

 

Държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12 клас (2017) >>

В тази статия ще добавям новата информация

 

Нова информация

 

Въпроси и отговори ДЗИ БЕЛ 2016

 

18.5.2016 – Сайтът на МОН вече се отваря нормално и могат да се изтегли тестът по Български език и литература.

15,55 ч. – БНР:

Зрелостниците можеха да пишат или интерпретативно съчинение, или есе по темата „Разрушената хармония“ върху откъс от повестта „Гераците“ на Елин Пелин“.

 

Добре е скалата за оценяване да бъде утвърдена, след като бъдат оценени изпитните работи, но решението за това е на министъра на образованието. Това е коментар на експерта от Министерството Милена Иванова пред „Хоризонт“.
По този начин виждаме какви са резултатите на зрелостниците. Всяка година скалата е 23 точки за тройка. Всяка година процентът двойки е около пет. Няма движение в процента двойки. От тази гледна точка няма проблем скалата да бъде утвърдена и преди това. Но решението, кога да бъде утвърдена скалата и каква да бъде тя, взема министърът.

 

18.5.2016 – 9 ч. – Зрелостниците ще пишат върху „Гераците“ от Елин Пелин

 

Интерпретативно съчинение или есе върху повестта „Гераците“ от Елин Пелин е 41-ят въпрос за държавния зрелостен изпит по български език и литература, съобщи Милена Иванова – главен експерт в МОН.

18.5.2016 – 8 ч. – МОН:

 

източник: МОН

източник: МОН

 

В 5.25 ч. днес в МОН репортерката Милена Кирова от Българската национална телевизия натисна клавиша на компютъра и така генерира варианта за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Името й бе изтеглено от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

След сглобяването на теста в МОН, той ще бъде изпратен до директорите на всички училища, в които се провежда матурата. Чрез специален код те ще могат да го разсекретят , разпечатат и раздадат на всеки зрелостник.

 

Вариантът ще съдържа тест с 40 въпроса и 41-и въпрос – тема от посочено произведение от изучаван български автор, по която те ще пишат аргументативен текст – есе или интерпретативно съчинение.

Заявления за явяване на изпита по български език и литература са подали 52 089 зрелостници. Матурата се провежда в 4000 зали в 625 училища, а квесторите са над 10 000.

Изпитът ще продължи 4 часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

След 15.00 ч. днес на сайта на министерството ще бъде публикуван тестът с ключ за отговорите.

 

Основна информация

 

Матурата по български език и литература в 12 клас е на 18 май 2016 г. Това е първият задължителен държавен зрелостен изпит на 12-класниците.

 

Началото е в 8 часа.

 

Продължава 4 астрономически часа – от 8.00 до 12.00 часа. За учениците със специални образователни потребности (СОП) са предвидени допълнителни 2 астрономически часа.

 

Матурата по българески език е писмена и анонимна.

 

Формат

 

Тест – въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор и създаване на текст.

 

Оценяване

 

Оценява се с максимум 100 точки.

 

На ДЗИ по БЕЛ зрелостниците имат възможност да избират в какъв жанр да създадат аргументативния текст – интерпретативно съчинение или есе.

МОН:

По традиция изпитният материал по БЕЛ ще се генерира рано сутринта в деня на изпита – 18 май 2016 г. Темата или 41 въпрос ще бъде обявен по Българското национално радио в 9.00 часа.

 

 

По първоначални данни на матурата се явяват 52 089 зрелостници, съобщиха от МОН.

 

МОН:

 

Окончателното допускане на зрелостниците до ДЗИ ще стане след успешното приключване на XII клас. Всеки зрелостник получава служебна бележка за допускане с разпределение по училища, сгради и зали до 17.05.2016 г. включително.

 

Резултатите: 

 

Обявяването на резултатите от ДЗИ ще е до 10.06.2016 г. на официалния сайт на МОН и в  регионалните инспекторати по образованието.

 

Оценките:

 

Оценките са окончателни, с точност до 0,01, записват се в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно (като средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки – от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП).

Другите матури

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по учебен  предмет по избор. Ще се проведе на 20 май.

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор, които ще се проведат по график от 26 май до 31 май 2016 г.

Обща информация за всички матури

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г. в две сесии – май-юни и август-септември. През месец май тази година ще се проведе 17-та поредна сесия.

Задължителните ДЗИ са два:

- по български език и литература

- по учебен предмет по избор от предметите:

математика, чужд език (английски, испански, италиански, немски, руски, френски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни.

Провеждат се в 4 астрономически часа от 8.00 до 12.00 часа (за учениците със СОП са предвидени допълнителни 2 астрономически часа.

Форматът е тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор и създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика).

МОН:

Форматът на ДЗИ се определя с учебно-изпитните програми по съответния предмет. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми.

Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

МОН:

Традиционно най-голям брой са желаещите да положат ДЗИ по биология и здравно образование – 16 674 зрелостници, следват ги желаещите да положат ДЗИ по география и икономика – 12 179 зрелостници. На трето място отново се нарежда английският език с подадени 11 586 заявления. По останалите предмети се запазва съотношението, както в предходните години.

Най-малък брой подадени заявления има за полагане на ДЗИ по италиански език – 99 зрелостници. 568 зрелостници са пожелали да положат допълнителни ДЗИ. 200 зрелостници са със СОП, като от тях тази година 7 ще работят на брайл.

Проверката и оценяването на всички изпитни работи по традиция ще се извърши на едно място – в София, от 14 национални комисии (по всеки учебен предмет), които се назначават със заповед на министъра на образованието и науката. Комисиите включват 594 учители и представители на висши училища, като предложенията за учители се подават от директорите на училища след съгласуване с експертите в РИО, а предложенията за преподаватели от висшите училища – от ректорите на съответните училища.

МОН:

По традиция скалата за превръщане на резултатите в оценки ще се утвърди след проверката на всички изпитни работи в зависимост от обобщените резултати в точки на випуска.

Резултатите от всички държавни изпити се обявяват до 10 юни 2016 г. на официалния сайт на МОН и в  регионалните инспекторати по образованието.

40 български университета приемат оценките от ДЗИ вместо оценка от кандидатстудентски изпит, 7 висши училища, поради спецификата на изпитите (изкуства, спорт и т.н.), не използват оценка от ДЗИ вместо оценка от приемен изпит, при останалитевисши училища за отделни специалности оценките от ДЗИ участват с различна тежест при балообразуването.

Важни документи

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".