Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (2020)

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (2020)

В един кръг на 19.03.2020 г. от 12:00 до 13:30 ч.

 

125 su esen

 

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда на 19 март 2020 г. от 12:00 до 13:30 ч., пише в регламента, публикуван на страницата на МОН. То е за ученици от 1 до 12 клас.

 

Вече е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие.

 

Има 16 отделни теми за:
I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас,VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас на френски език, XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X-XII клас за ученици със СОП.

 

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

 

Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на задължителната/общообразователната и допълнителната/свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.

 

За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 

Времето за работа е 90 минути.

 

Още информация за състезанието можете да намерите в РЕГЛАМЕНТА.

 

На 30.05.2020 г. ще се проведе състезание „Европейско кенгуру плюс”, което не се организира от МОН, а от Сдружение „Европейско кенгуру” с такса правоучастие по правила от уеб-страницата на сдружението.

 

РУО София-град съобщава:

На 19.03.2020 г. от 12.00 до 13.30 ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

За участието си в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието. В срок до 09.03.2020 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на желаещите ученици в друго училище, като осигурят един квестор и уведомят училището координатор в кое училище домакин ще се явят учениците.

Училища координатори на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ са, както следва:

- НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, email: ek@npmg.org – за училищата от райони Кремиковци, Нови Искър, Оборище и Лозенец;

- 107. ОУ „Хан Крум“, email: ou107@abv.bg – за училищата от райони Илинден, Искър, Красна поляна, Средец, Надежда и Люлин;

- 104. ОУ „Захари Стоянов“, email: keng_104@abv.bg – за училищата от райони Връбница, Триадица, Сердика, Подуяне и Панчарево;

- 51. СУ „Елисавета Багряна“, email: office@51school.bg – за училищата от райони Банкя, Витоша, Красно село, Овча Купел и Възраждане;

- 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, email: еmdimitrova@119su.bg – за училищата от райони Изгрев, Младост, Студентски и Слатина.

За участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е необходимо в срок до 12.03.2020 г. да се изпратят на посочения имейл на училището координатор:

Файл на Excel с попълнените таблици с имената на учениците от повереното Ви училище, които желаят да участват в състезанието (по приложения образец).
Справка заявка за необходимите теми (по приложения образец)

След 12.03.2020 г. заявки няма да се приемат.

В срок до 16 часа на 19.03.2020 г. следва да се предадат на председателя за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ от определеното Ви училище координатор:

1. Бланките с попълнените отговори на участвалите ученици, които се предават на директора на училището координатор с приемно-предавателен протокол.

2. Списък на учениците (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора), подали декларация за информираност и съгласие за съгласия за публикуване на:

2.1. резултатите на ученика и личните му данни;

2.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

3. Списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора)..

Следва да се запознаете с Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2019/2020 г. (Приложение 1)

Моля да информирате учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".