Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (2021)

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (2021)

 

125 su

 

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.

 

Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.

 

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на задължителната/общообразователната и допълнителната/свободноизбираемата подготовка.  Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.

 

За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 година (възрастова група I – ХII клас)

 

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда във всяко училище, в което има желаещи ученици да участват в състезанието.

 

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие. На 17.04.2021 г. ще се проведе състезание „Европейско кенгуру плюс”, което не се организира от МОН, а от Сдружение „Европейско кенгуру” с такса правоучастие по правила от уеб-страницата на сдружението.

 

 

Инфромация от РУО София-град:

 

Училище-координатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру е 107. ОУ „Хан Крум“, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

 

В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.

 

В срок до 12.03.2021 г. училищата, които провеждат Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до училището-координатор на имейл: kenguru2021.sofia@gmail.com поименен списък във формат Excel на учениците, заявили желание за участие в състезанието, като срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ и съответния идентификационен код. В същия срок се попълва справка-заявка за необходимите теми в следния формуляр: https://forms.gle/CL6oCTFNpmNA38cr8. Ако формулярът не е попълнен, темите няма да бъдат изпратени на съответното училище.

 

Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.

 

След приключване на състезанието бланките с попълнените отговори на учениците се предават с приемно-предавателен протокол на директора на училището-координатор по график, който ще бъде публикуван на сайта на 107. ОУ http://www.107ou.com до 7 дни преди провеждане на състезанието.

 

Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

(ЕК приложения и Поименен списък)

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".