Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Европейско кенгуру 2013

Европейско кенгуру 2013

SMG

Математическото състезание „Европейско кенгуру“ е едно от най-уважаваните турнири. Резултатите от него се вземат предвид при кандидатстване след 4 клас в Софийската математическа гимназия. Интересното за тази година е, че се включват вече и първокласниците.

Моят подбор на топ 30 факта за Европейското кенгуру 2013:

1. Европейското кенгуру е математическо състезание за ученици от 1 до 12 клас.

2. Има два кръга – областен и национален.

3. Продължителността му е 75 минути (за двата кръга)

4. Областният кръг на състезанието ще се проведе на 23 март 2013 г. от 11.00 часа.

5. Състезанието ще се проведе в много европейски страни, както и в Канада, Мексико, Бразилия, Грузия и Казахстан.

6. Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 23.04.2013 г. качването на сайтове на  задачи и отговори за българското  издание на състезанието „Европейско кенгуру” е абсолютно забранено.

7. Участниците ще се състезават в седем възрастови групи.

8. За първи път през тази година  в състезанието ще участват и ученици от първи клас.

9. Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас;  І група – 2.клас;  ІІ група – 3. и 4. клас;   ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група- 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. клас.

10. Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без 1 и 2 клас).

11. Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.

12. Състезанието „Европейско кенгуру” се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученика, заявили желание за участие.

13. Брой задачи за различните групи (източник СМБ Русе):

0 група – I клас – 18 задачи

I група – ІI клас – 24 задачи;

II група – ІІI – ІV клас – 24 задачи;

III група – V – VІ клас –  30 задачи;

IV група – VІІ – VІII клас – 30 задачи;

V група – IX – X клас – 30 задачи;

VI група – XI – ХІІ клас –  30 задачи;

за ученици със СОП – специални теми;

14. Областният кръг на състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора.

15. Националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 01.06.2013 г.

16. Националното състезание включва:

5 теми с по 5 текстови задачи с избираем отговор, 1 задача със свободен отговор и 1 задача с описание на решението.

17. За всеки верен отговор от двата кръга при задачи с избираем и свободен отговор – 5 точки.

18. За задачите с описание на националния кръг – оценяване от 0 до 10 т.

19. За грешен и непосочен отговор не се отнемат точки.

20. Кой се класира за национален кръг?

Досега беше така:

– в горния клас – 90% от максималния брой точки.

– в долния клас – 85% от максималния брой точки.

Сега има промяна:

http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/olympiad/regulations/2012-2013_kenguru.pdf

За националния кръг се предлагат учениците, които са в по-горния клас на съответната група и на областния кръг са получили най-много точки или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и на областния кръг са получили най-много точки 3 или най-много 10 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в
съответния район. Протоколите с класирането и предложенията за националния кръг за участниците на френски език и за учениците със специални образователни потребности се изготвят по аналогичен начин. Протоколите се изпращат в Управителния съвет на Съюза на математиците в България в посочения по-горе срок, включително и на
магнитен носител.
• Окончателно решение за броя на участниците в националния кръг се взима от Националната комисия „Европейско кенгуру”, която прилага посочените по-горе граници спрямо най-високите резултати за страната във всяка възрастова група.
При необходимост Националната комисия променя тези граници в зависимост от конкретните случаи (промените касаят струпвания на голям брой ученици с един и същ резултат или при липса на достатъчно участници за националния кръг).

20. Задачи от предходни години

Задачи на английски и френски език от канадския вариант

21. Официален сайт на организаторите http://www.math-ksf.org/

22. Инициатор на „Европейското кенгуру“ е проф. Андре Деледик от Франция.

23. На 15 май 1991 група френски математици начело с проф. Андре Деледик и проф. Жан-Пиер Будин организират състезание. Скоро получава името „Френско кенгуру”.

24. Идеята е да се решават едни и същи задачи по едно и също време от максимален брой ученици в различни държави.

Заимстват инициативата от т.н. „Австралийско кенгуру” (обикновено се провежда в началото на август), водещо началото си от 80-те години на 20 век. Негов инициатор е австралийският математик Питър О’Халоран. Провежда се на английски език.

На „Френското кенгуру“ през 1991 година участват 120 000 ученика, а няколко години по-късно вече са над 1 милион. Постепенно инициативата се разпространява и в други държави.

25. През 1994 година се създава в Страсбург Асоциацията „Kangourou sans Frontieres” („Кенгуру без граници”).

26. Страните членки на Асоциацията получават правото да превеждат задачите на собствения си език. Темите се изготвят съвместно.

27. През 1994 година състезанието получава наградата „Даламбер” на Дружеството на френските математици за изключителен принос в популяризирането на математиката.

28. От 1995 г. състезанието се нарича „Европейско кенгуру”.

29. България (по-специално Съюзът на математиците в България) е член на Асоциацията от 1997 година.

30. През 2009 година броят на участниците вече е над 5 милиона от 47 държави. По последни данни от сайта на организаторите през 2013 година състезанието ще се проведе в 49 държави.

източник: Хлапета, РИО София, СМБ Русе, http://www.math-ksf.org/, Уикипедиа

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.