Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Европейско кенгуру – областен кръг (2018)

Европейско кенгуру – областен кръг (2018)

обн. 10.5.2018 

smg nadpis sgrada 2

 

Националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 02.06.2018 г. от 11.00 до 12.15 часа в Национална природо-математическа гимназия, съобщават от РУО София-град. Прочетете повече на http://www.danybon.com/obrazovanie/nacionalen-krug-ek-2018/

Участници в националния кръг:

източник: http://www.bulgarian-kangaroo.eu/

ТЕМИ И ОТГОВОРИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ на

Международното математическо състезание „Европейско кенгуру“ 17 март 2018 г.

 

1 клас -2018-тема и отговори

2 клас-2018-тема и отговори

3 клас-2018-тема и отговори

4 клас-2018-тема и отговори

5-6 клас-2018-тема и отговори

7-8 клас -2018 – тема и отговори

9-10 клас-2018 – тема и отговори

11-12 клас-2018 – тема и отговори

СОП до 6 клас -2018 – тема и отговори

СОП 7-9 клас -2018 – тема и отговори

СОП 10-12 клас -2018 – тема и отговори

Студенти-2018 – тема и отговори

3-4 клас френски-2018

5-6 клас френски-2018

7-8 клас френски-2018

9-10 клас френски-2018

11-12 клас френски-2018

Отговори френски

източник: http://www.bulgarian-kangaroo.eu/

 

Отговори и задачи от областния кръг на Европейското кенгуру

(файл за сваляне, източник: МОН)

 

Отговори 1-25 задача

(източник)

Задачите ще  се публикуват след месец от организаторите.

За зад. 24 на 5-6 клас

 

СЪОБЩЕНИE за участниците в Областния кръг на Международното математическо състезание „Европейско кенгуру”

 

27.4.2018 – Сдружение „Европейско кенгуру“ публикува списък на участниците в националния кръг.

източник: http://www.bulgarian-kangaroo.eu/

16.4.2018 г. – Сдружение „Европейско кенгуру“ публикува на сайта си задачите от областния кръг.

 

13.4.2018 г.

44 289 са били участниците тази година в областния кръг на „Европейското кенгуру“, става ясно от съобщение на Сдружение „Европейско кенгуру“. Има извадка по градове и по класове. Най-много са участниците от София – 14 378. Ако се гледа по класове, най-много явили се са 1-класниците – 9683. Цялата информация можете да намерите тук. (източник: http://www.bulgarian-kangaroo.eu/)

 

 

Можете да ми изпращате линкове (не файлове) с резултати от училищата или РУО на [email protected], ако са публикувани на официалните им сайтове.

По въпроси около състезанието, моля, обръщайте се към организаторите, МОН, РУО (за София), училищата-домакини и Сдружение „Европейско кенгуру“.

 

Акценти от съобщението на Сдружение „Европейско кенгуру“:

– Протоколите с резултатите на участниците и верните отговори на задачите, без тези на задача 26, следва да се обявят веднага след състезанието на 17.03. 2018 г. около 17:00 часа в училището, където са се явили учениците. Това е изискване на Регламента на състезанието, който можете да намерите на уебстраницата на Министерството на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/80

– Верните отговори, включително и на задачите с номер 26, ще бъдат качени на уебстраницата на Министерството, както и на уебстраницата на Сдружение „Европейско кенгуру” на 26 март 2018 г. Отговорите на учениците върху задача 26 се проверяват от Националната комисия.

– Както е посочено в Регламента, Международните правила за провеждане на състезанието изискват запазване на тайна на задачите до 17 април 2018 г. Това се налага, защото състезанието не е проведено все още във всички държави.

– За Националния кръг на състезанието, участниците в който (общо 400) ще бъдат определени от Националната комисия в зависимост от получените резултати. Това ще стане през м. май 2018 г.

източник: http://www.bulgarian-kangaroo.eu

 

Информация за националния кръг

 

8.4.2018 – Съобщение от Сдружение „Европейско кенгуру“

 

СЪОБЩЕНИE за участниците в Областния кръг на Международното математическо състезание „Европейско кенгуру”

 

 

По отделните теми се получиха следните максимални резултати:

1. клас – 100 точки; 2. клас – 96 точки; 3. клас -100 точки; 4. клас – 100 точки;
5-6. клас – 100 точки; 7-8. клас – 100 точки; 9-10. клас – 100 точки; 11-12. клас – 100 точки. Ето извадка от Регламента на състезанието, с който можете да се запознаете от уебстраницата на МОН

 

2. За Националния кръг се класират ученици I – IV клас, които са получили най-много точки на национално ниво или най-много 10 точки по-малко от максимално получения брой точки за страната в съответния I, II, III или IV клас.

За националния кръг се класират и ученици V–XII клас, които са в по-горния клас на съответната група и са получили най-много точки на национално ниво или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група за страната, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и са получили най-много точки на национално ниво или най-много 10 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група за страната.

 

3. До Националния кръг се допускат и ученици с по-ниски резултати, явили се на френски език, както и ученици със СОП, ако резултатите в тези групи не попадат в описаните по-горе граници. За постигане на представителност на всички региони от страната по решение на Националната комисия до Националния кръг могат да бъдат допуснати и ученици с по-ниски резултати. Началниците на РУО се уведомяват за допуснатите от съответната област ученици за участие в Националния кръг до 10.05.2018 г.

 

Съгласно Регламента до Националния кръг ще бъдат допуснати ученици:

от 2. клас с 86 и повече точки; от 1., 3., 4., 5., 7., 9. и 11. клас с 90 и повече точки; от 6., 8., 10. и 12. клас с 95 и повече точки; с по-ниски резултати, но най-добре представили се върху темите на френски език и върху темите за ученици със СОП.

Ще бъдат допуснати и ученици с по-ниски резултати, предложени от експертите по математика в РУО на МОН за осигуряване на представителност на състезанието. Всяка област ще бъде представена от поне трима ученици. Това означава, че предложения ще бъдат направени само от експертите за областите, в които няма трима ученици с резултати в посочените по-горе граници.

 

Нова информация

 

21.3.2018 – Контакти с организаторите в Добрич

 

20.3.2018 – 19,08 ч. Информация от Сдружение „Европейско кенгуру“

19,05 – Информация от Сдружение „Европейско кенгуру“ за зад. 24 на 5-6 клас

 

17.3.2018 – 20 ч. – Отговори на задачи от 1 до 25 – източник: http://www.107ou.com/ 

…….

 

Основна информация

Областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17 март 2018 г. от 11 до 12,30 ч., информират от РУО София-град. Срокът за изпращане на информация колко ученици от училище ще участват е много кратък – 12 февруари 2018 г., алармира родител, който писа до „Данибон“.

 

Регламент на състезанието_Европейско кенгуру 2017-2018

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда в два кръга – областен и национален. Учениците от I до XII клас участват в двата кръга без такса правоучастие.

 

Областният кръг включва 16 отделни теми за:

 

I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас, XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.

 

Форматът на областния кръг е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на допълнителната/свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуалните бланки, като всяка от тях се оценява независимо от двама оценители. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен
отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 

Информация от сайта http://www.bulgarian-kangaroo.eu/

 

На 17 март 2018 г. ще се проведе Областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“.

Тази година Областният и Националният кръг на състезанието се провеждат от МОН. Участието е безплатно без такса. Всеки, който иска да премери сили с връстниците си, трябва да се обърне към директора на своето училище, за да се запише за участие. В момента всяко РУО на МОН събира информация от директорите на училищата в съответния регион за желаещите да се включат в състезанието. На базата на подадената информация в РУО ще се изготвят списъци на училищата-гнезда, в които ще се проведе състезанието.

Препоръчваме ви да следите сайта на РУО на МОН във вашия град, за да сте информирани и да не пропуснете сроковете. Следете и сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“, където ще се публикува информация за хода на подготовката на състезанието и други важни съпътстващи го дейности. Обръщайте се за съдействие и на електронния ни адрес в случай на необходимост.

 

 

От РУО София-град поместват съобщение на сайта си за „Европейското състезание“:

 

В срок до 12.02.2018 г. следва да попълните формуляра, изпратен на официалните електронни пощи на училището за броя на учениците от повереното Ви училище, които желаят да вземат участие в областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

 

Информацията за състезанието беше изпратена до „Данибон“ от родител, който следи математическите надпревари и информира читателите на сайта. В писмото му този път се обръща внимание на краткия срок:

 

Леко ме озадачи дадената крайна дата за записване, а именно 12.02.2018 г., освен ако не е грешка… Не за друго, а писмото е от сряда (7 февруари), а както е даден срокът – това е понеделник… На мен ли така ми се струва или времето е твърде кратко…

 

В регламена на състезанието е посочено:

 

Началниците на РУО определят в срок до 27.02.2018 г.:
– училища домакини за провеждане на областния кръг в съответната област;
– областна комисия за организиране и провеждане на областния кръг в съответната област, проверка и оценка на писмените работи.

 

Задачи за подготовка от предишни години:

.Клас 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
2 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
3-4 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
5-6 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
7-8 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
9-10 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
11-12 клас <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>
.Отговори <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>> <<свали>>

 

 

Как е протекло състезанието през 2017 г., вижте тук.

 

Как да съчетаете „Европейското кенгуру“ с изпита за Американския колеж?

Изпитът за Американския колеж е на 18 март. Всяка година „Европейското кенгуру“ и изпитът за Колежа са в един и същи уикенд. Много силни математици от 7 клас се чудят коя е добрата стратегия. Преди години и аз бях изправена пред тази дилема дали синът ми да ходи на „Европейското кенгуру“. Той държеше да участва. Съветът, който получих беше, че за силен математик това няма да е проблем. Наистина е така, но от позицията на опита ми вече смятам, че ако целта ви е влизане в Американския колеж, по-добрата стратегия е почивка в събота и фокусиране върху изпита, който все пак е важен за бъдещето на детето.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".