Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Матурите в 4 клас (2018)

Матурите в 4 клас (2018)

 

55 su uchiliste sofia 5

 

63 883 ученици от 4 клас ще се явяват на матури тази година, съобщи МОН. Първата матура е на 10 май, четвъртък. Националните външни оценявания за 4 клас са общо четири.

 

МОН (8 май 2018):

 

С националното външно оценяване (НВО) по български език и литература на 10 май 2018 г. започва поредицата от изпити, които ежегодно се провеждат за всички ученици от четвърти клас през този месец.

В първия ден учениците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи. На 14 май ще се състои изпитът по математика, на 16 май е изпитът по „Човекът и обществото”, а на 17 май – по „Човекът и природата“. И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами. На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа, където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни нива – на училищно, на регионално и на национално.

С резултатите от националното външно оценяване по математика може да се кандидатства за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта им при балообразуването се определя от конкретното училище.

Тази година четвъртокласниците са 63 883.

 

….

 

30.4.2018

 

РУО София-град публикува на сайта си изисквания за провеждане на Националното външно оценяване в 4 клас.

 

Начало на изпитванията – 10:00 часа

Времетраене – 1 учебен час

Времетраене за учениците от специалните училища и ученици със СОП – 2 учебни часа

Форма – тест

БЕЛ, ЧО и ЧП – 16 задачи от затворен тип / 1 верен отговор от 3 възможни/ и 3 задачи от отворен тип
БЕЛ –диктовка и текст с 11 задачи към него.

 

Дати за провеждане на изпитите:

 

Български език и литература 10 май 2018 г., начало 10:00 ч.
Математика 14 май 2018 г., начало 10:00 ч.
Човекът и обществото 16 май 2018  г., начало 10:00 ч.
Човекът и природата 17 май 2018 г., начало 10:00 ч.

 

Ето още няколко акценти от документа:

 

 

НВО в IV клас:

– се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с ДОИ за учебното съдържание по математика, БЕЛ, ЧО и ЧП

*Изпитването на ученици със СОП, които НЕ МОГАТ да полагат писмен изпит се провежда устно от училищна комисия, след представяне на медицински документ от лекарска комисия.

Провежда се в държавните, общинските, частни училища и специалните училища – увреден слух, нарушено зрение и с девиантно поведение.

Участието на ученици със СОП, които не достигат ДОИ за учебното съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО

 

По време на изпитванията:

* не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа

* учителите, които преподават в IV клас или са родители на учениците от съответната паралелка не може да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици

 

РЕЗУЛТАТИТЕ се въвеждат в рамките на 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване.

Директорът определя график, по който училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

 

Целият документ вижте тук.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ – специалните статии за „малките матури“:

НВО български – 10 май 2018

НВО по математика – 14 май 2018

НВО „Човекът и обществото“ – 16 май 2018

НВО „Човекът и природата“ – 17 май 2018

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".