Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Изпит по български език и литература след 7 клас (2016)

Изпит по български език и литература след 7 клас (2016)

обн. 20.5.2016 

Национално външно оценяване по БЕЛ и изпит за кандидатстване след 7 клас

Тест, отговори, критерии за оценка – изпит БЕЛ 7 клас – вариант от 19.05.2016

 

източник: МОН

Национално външно оценяване и изпит по български език и литература в 7 клас (2017) >>

 

В тази статия ще добавям новата информация

 

Нова информация

 

Тест, отговори, критерии за оценка – изпит БЕЛ 7 клас – вариант от 19.05.2016

Има поправка в отговора на 14 въпрос. Верният отговор е „била се съхранила“, а не както беше посочено на 18 май – „се е съхранила“.

 

Тест, отговори, критерии за оценка – изпит БЕЛ 7 клас – вариант от 18.05.2016

 

18.5.2016 – 18,50 ч.  – В писмо до „Данибон“ Тамара Петрова изрази своята позиция по отношение на въпрос и посочения верен отговор в изпита по български език за 7 клас:

 

Бих искала да споделя дълбокото си убеждение, че в матурата по БЕЛ за седми клас има грешни отговори. Определено не съм съгласна с посочения за верен отговор на въпрос 4! Според мен И ЧЕТИРИТЕ възможни отговора на въпрос 4 са неправилни.

Припомням въпроса и отговорите:

4. Как може да се тълкува употребеният в текста израз „Като има хляб, всичко има.“?

А) Обикновена храна, хлябът е свързан и с духовността.
Б) Хлябът присъства във всички езически и християнски обреди.
В) Човек не може да се нахрани пълноценно само с хляб.
Г) Хлябът, приготвен в домашни условия, притежава „душа“.

Като верен отговор МОН е посочило отг.А.

Само че къде виждате връзката на тази поговорка с духовността? Според мен значението, което се влага в тези думи, е че е достатъчно да има хляб на трапезата, за да бъде тя пълна. Когато цитираме стари поговорки, трябва да вземаме предвид и  контекста, в който те се употребяват, както и историческата им обусловеност. В периоди на масов глад и недоимък народът ни наистина се е задоволявал и с парче хляб на трапезата си; очевидно оттам е възникнал и този израз.

Категорично не съм съгласна неизвестните съставители на теста да си присвояват правото да тълкуват народните поговорки, приписвайки им значение, което те очевидно нямат! Според мен МОН трябва да приеме за грешни и четирите възможни отговора и да елиминира тази задача при калкулиране на резултатите от теста!

 

16.5.2016 – 16,25 ч. МОН публикува на сайта си теста, отговорите и критериите за оценка на изпита по БЕЛ в 7 клас

18.5.2016 – 16 ч. – Разказът

18.5.2016 – 14,42 – Разказът на Михаил Вешим „Родителска среща“ се падна на матурата за 7-и клас, съобщи БНТ. 7-класниците трябва да пишат от името на неутрален разказвач.

18.5.2016 – 12,25 – В български форум се появи неофициална информация за разказа. Малко по-късно се появи и друга версия – „Родителска среща“ от Михаил Вешим.

 А тестът е поместен в пост в същата тема.
Очакваме официална информация на сайта на МОН.

18.5.2016 – 9,55 ч. – МОН 

 

Журналистът Галя Ряшева от Novini.bg изтегли вариант II за националното външно оценяване по български език и литература за VII клас.

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева пожела успех на випуска. Днешният изпит за седмокласниците започва в 10.00 часа, провежда се в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул – 90 минути.

Тази година випускът седмокласници е 59 839 и изпитът се провежда във всички основни и средни общообразователни училища в страната.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература за седми клас ще бъдат обявени до 3 юни 2015 г.

 

Основна информация

 

Изпитът по български език и литература след 7 клас е на 18 май 2016 година.

 

Началото е в 10 часа, съобщават от МОН.

 

Това е първото изпитване на 7-класниците. Вторият изпит е по математика – на 20 май, а след това има и матури по още няколко предмета.

 

Изпитът по български се състои от два модула, уточняват от РИО София. Първият е Националното външно оценяване (НВО). Вторият модул е за кандидатстване в гимназиите след 7 клас.

 

„Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.“, съобщават от РИО София.

 

Изпитът по български език се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

 

Продължителността на задължителния първи модул е 60 (шестдесет) минути, а на втория допълнителен модул е 90 (деветдесет) минути.

 

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

 

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.

 

Инструкции от експертите от Министерството на образованието и науката:

 

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 

• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния изпит;

• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;

• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

 

2. По време на изпита учениците:

 

• пишат с химикалка със син цвят, чертаят с черен молив, използват лист с формули по математика, който се предоставя заедно с изпитния материал;

• не ползват коректори, калкулатори, справочници;

• не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

• не може да напускат изпитната зала:

– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

• получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;

• имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;

• прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;

• внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);

• може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;

• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;

• изслушват един път текста за преразказ по български език и литература;

• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;

• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

 

3. След приключване на изпита учениците:

 

• на мястото си попълват идентификационната бланка и след проверка от квестора поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата, с листа с формули по математика и с вече запечатания среден плик с листа за отговори от модула НВО;

• залепват големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Изпити и НВО за 7 клас

Български език и литература – 18 май 2016 г.

Математика – 20 май 2016 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – 26 май 2016 г.

Чужди езици – 27 май 2016 г.

КОО „Природни науки и екология“ – 30 май 2016 г.

 

Документи

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

 

ЗАПОВЕД № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

Примерни тестови задачи по български език

 

Мотиви за оптимизиране на част от задачите, включени в първи модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

 

Тестове от предишни години – вижте тук и тук.

 

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".