Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Изпит за прием в СМГ след 4 клас (2015)

Изпит за прием в СМГ след 4 клас (2015)

„Откриване на млади таланти“ 

 

SMG

 

9.7.2015 – От СМГ обявиха, че е приключил приемът на ученици за 5 клас.

 

4.7.2015 – СМГ покани първите 6 резерви да се запишат.

 

„Каним на 06 юли от 13:00 до 16:00 часа следващите шест в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) да се запишат за пети клас в СМГ (включително от №112 Адриан Емилианов Тодоров).

Списъкът с резултати (ОМТ+Рейтинг) на участвалите в състезанието „Откриване на млади таланти“  2015 г. може да видите тук.“

 

30.6.2015 – СМГ обяви кои са поканените да се запишат в 5 клас:

Списъкът с резултати (ОМТ+Рейтинг) на участвалите в състезанието „Откриване на млади таланти“  2015 г. можете да го видите тук.

Списъци на поканените ученици за записване в пети клас в СМГ за учебната 2015/2016 г., разпределени по чужд език:

Записване на поканените ученици от 01.07.2015 г. до 03.07.2015 г.

  • от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  • необходими документи при записване – Удостоверение за завършено начално образование /оригинал/ и Молба /по образец, получава се на място/

Броят на незаетите места ще бъде обявен на 06.07.2015 г. след 10:00 часа. Следващите в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) ще бъдат поканени да се запишат за пети клас в СМГ.

 

29.6.2015 – Излязоха резултатите от изпита в СМГ:

 

Награждаването на първите 11 състезатели в класирането от състезанието (до 35 точки включително) е на 29.юни.2015 г. в 13:00 часа в дирекцията на СМГ.

Запознаване със състезателните работи на участниците в състезанието е в присъствието на родител на 29.юни.2015 г. в стая №104 в СМГ по следния график:

  • от 9:00 до 12:00 часа
  • и от 13:00 до 17:00 часа

Списък на поканените ученици за записване в пети клас в СМГ за учебната 2015/2016 г. ще бъде обявен на 30.юни.2015 г. след 12:00 часа. (източник: СМГ)

 

На 20 юни 2015 г. ще се проведе състезанието „Откриване на млади таланти“ в Софийската математическа гимназия.  Записали са се 677 ученици.

Вече има разпределение кой в коя стая ще се явява – вижте тук. Учениците са разпределени в две училища – в СМГ и в IV Сменно-Вечерна Гимназия.

Регламент на състезанието „Откриване на млади таланти“

Състезанието е с продължителност 3 астрономически часа и се провежда на две части:

първа част – 90 мин за 20 тестови въпроса и

втора част – 90 мин за решаване на 2 задачи;

Комисията приготвя тема от 22 задачи:

– 15 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължително избираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 1 точка всяка;

– 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължително избираема и свободно избираема подготовка и се оценяват с по 2 точки всяка;

– 2 задачи с разширен отговор. От учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за свободно избираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Първата част на състезанието не е анонимна и отговорите се попълват на бланки с индиго, като единият екземпляр от бланката остава в ученика;

Втората част е анонимна, всяка задача се решава на определената бланка;

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, телефони, други технически средства или математическа литература;

Чернови не се преглеждат и/или проверяват.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В СМГ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА от 26.09.2014 г.

 

Чл 1. С тези вътрешни правила се определят редът и условията за приемане на ученици в пети клас в СМГ „Паисий Хилендарски” за учебната 2015/2016 година.

Чл 2. В пети клас се приемат четири паралелки по 28 ученици (общо 112 ученици).

Чл 3. Учениците се приемат чрез проверка на способностите им. Проверката на способностите се осъществява въз основа на резултатите от участието им в следните математически състезания:

1. Софийски математически турнир – 2014 г.

2. Състезание „Европейско кенгуру – – областен кръг 2015 г.

3. Областен кръг на Олимпиада по математика – 2015 г.

4. Математическо състезание на СМГ „Откриване на млади таланти” – юни 2015 г.

 

Регламентът на състезанията от 1 до 4 може да се намери на интернет сайтовете на съответните организатори:

за 1. РИО на МОМН;

за 2. РИО на МОМН;

за 3. МОМН;

за 4. www.smg.bg

 

Чл 4. За кандидат се счита само ученик, участвал в Математическо състезание на СМГ „Откриване на млади таланти” 2015 г. Чл 5. Резултатът на всеки кандидат, получен на всяко едно от състезанията, определени в чл.3, се преобразува в трансформирани точки за класиране по формулата:

 

formula smg

 

Резултатите на участници от състезанията, изброени в чл.3, които не са кандидати, се игнорират и не се взимат под внимание. Чл 6. Класирането на кандидатите се извършва по формулата I = Y + 3.G, където:

Y – средното аритметично от двата най-високи трансформирани резултата за кандидата от първите три състезания, изброени в чл.3. G – трансформирани точки от състезанието „Откриване на млади таланти” 2015 г.

G – трансформирани точки от състезанието „Откриване на млади таланти” 2015 г.

Чл 7. Ученици, класирани на първо място на Национален кръг на математическо състезание “Европейско Кенгуру” 2015 г. или на първо място на Пролетни математически състезания 2015 г., се приемат и ако не са участвали в изброените в чл.3 състезания.

Тези ученици заявяват желание за прием в СМГ чрез заявление до директора на училището в срок до 09 юни 2015 г. Неподалите такова заявление в срок, могат да участват в класирането единствено по реда на чл.6.

Чл 8. Учениците, класирани на първите 10 места в състезанието „Откриване на млади таланти” 2015 г., се приемат и ако не са участвали в първите три състезания в чл.3.

Чл 9. Класирането по чл.6 се извършва по низходящ ред.

Над утвърдения брой ученици по чл.2 може да се приемат:

1. Близнаци, участвали в състезанието „Откриване на млади таланти” 2015 г., когато поне един от тях е приет според реда и условията за приемане на ученици в 5 клас на СМГ, утвърден с тези вътрешни правила.

2. Кандидати с трансформирани точки, равни на трансформираните точки на последния приет.

Чл 10. Учениците се записват в пети клас на СМГ със следните документи:

1. Заявление до директора на гимназията;

2. Оригинал на удостоверението за завършен четвърти клас.

Чл 11. Директорът на СМГ със заповед определя:

1. Организацията на дейностите по приема на учениците;

2. Графика на дейностите по приема на учениците.

 

източник: СМГ

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.