Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021 година

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021 година

обн. 6.10.2020 г.

medali

 

 

Календарният план на състезанията по математика, информатика, ИТ и математическа лингвистика е публикуван на сайта на СМБ.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021 година

(за по-добра визия и прегледност, моля, четете тук)

Под егидата на МОН и СМБ

Математика

Наименование

Дата

Място

1

Национална олимпиада по математика:

Общински кръг

12

декември 2020 г.

Областен кръг

13

февруари 2021 г.

Национален кръг

16-19 април 2021 г.

София

2

Национално зимно математическо състезание

29-31 януари 2021 г.

Плевен

за ученици от VIII до XII клас

3

Математическо състезание „Европейско

18

март 2021 г., 12:00 ч.

кенгуру”

4

Математическо състезание между профилирани

19-21 март 2021 г.

Ловеч

гимназии и паралелки на средни училища с

чуждоезиков профил

5

Пролетни математически състезания

IV клас

27

март 2021 г.

V – VII клас

26–28 март 2021 г.

Варна

VIII клас – XII клас

26–28 март 2021 г.

Стара Загора

6

Математическо състезание за ученици от IV клас

15

май 2021 г.

Математика за всеки”

Информатика

Наименование

Дата

Място

1

Национална олимпиада по информатика:

Общински кръг

до 10 януари 2021 г.

Областен кръг

6 февруари 2021 г.

Национален кръг

12-14

март 2021 г.

2

Национално състезание по компютърно

моделиране

Общински кръг

до 5 декември 2020 г.

Областен кръг

20 февруари 2021 г.

Национален кръг

20 март 2021 г.

3

Национален есенен турнир по информатика

20-22

ноември 2020 г.

Шумен

4

Пролетни състезания по информатика

23-25

април 2021 г.

Велико Търново

5

Национален летен турнир по информатика

4-6 юни 2021 г.

Пловдив

Информационни технологии

Наименование

Дата

Място

1

Национална олимпиада по информационни

технологии:

Общински кръг

до 10 януари 2021 г.

Областен кръг

до 7 март 2021 г.

Национален кръг

7 – 9 май 2021 г.

2

Национален есенен турнир по ИТ „Джон

27–29

ноември 2020 г.

София

Атанасов“

3

Национално състезание по компютърни мрежи

10–11

април 2021 г.

София

Лингвистика

Наименование

Дата

Място

1

Национална олимпиада по лингвистика:

Общински кръг

до 8 януари 2021 г.

Областен кръг

12 февр. 2021 г., 14:00 ч.

Национален кръг

9 – 11 април 2021 г.

2

Национално състезание по лингвистика

22-24 януари 2021 г.

Сливен

Под егидата на РУО и/или СМБ

Математика

Наименование

Дата

Място

1.

Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“

3 октомври 2020 г.

Стара Загора

за ученици от II до XII клас

Организатор: Секция СМБ Стара Загора

2.

Математическо състезание „Хитър Петър” (II-VIII

10 октомври 2020 г.

клас)

Организатор: Секция СМБ Габрово

3.

Димитровденско математическо състезание

17 октомври 2020 г.

Видин

Организатор: Секция СМБ Видин

4.

Математически турнир „Д-р Петър Берон” за

31 октомври 2020 г.

Стара Загора

ученици от II до VII клас

Организатор: Секция СМБ Стара Загора

5.

Математически турнир „Черноризец Храбър” (II-

1 ноември 2020 г.

XII клас)

6.

Софийски математически турнир за ученици от I

7 ноември 2020 г.

Отлага се – вижте тук

София

до VII клас

Организатор: СМБ Софийска градска секция

7.

Есенен математически турнир „Акад. Стефан

Додунеков” (V-XII клас)

V-VII клас

14 ноември 2020 г.

Плевен

VIII-XII клас

21 ноември 2020 г.

София

2

8.

Областен математически турнир „Перперикон”

14

ноември 2020 г.

Кърджали

(III-XII клас)

Организатор: Секция СМБ Кърджали

9.

Математически турнир „Димо Малешков” (II-VII

21

ноември 2020 г.

Пловдив

клас)

10.

Регионално състезание по математика и

29

ноември 2020 г.

Бургас

информационни технологии „Св. Николай

Чудотворец“

Организатор: Секция СМБ Бургас

11.

Национален математически турнир „Иван

5 декември 2020 г.

Салабашев”

12.

Онлайн състезание „Математика с компютър”

първи кръг

6 декември 2020 г.

втори кръг

14

март 2021 г.

13.

Коледно математическо състезание (I-XII клас)

13

декември 2020 г.

14.

Седмица на олимпийската математика на ИМИ–

4 – 9 януари 2021 г.

София

БАН (IX-XII клас)

15.

Ученически институт по математика и

информатика:

Ученическа конференция

15 – 17 януари 2021 г.

Плевен

Ученическа секция на 50-та Пролетна

април 2021 г.

конференция на СМБ

16.

Състезание по математика между

20

февруари 2021 г.

Враца

математическите гимназии във Видин, Монтана

и Враца

17.

Зимно математическо състезание

27

февруари 2021 г.

Стара Загора

18.

Математически турнир „Румен Грозданов“ (II-

6 март 2021 г.

Пловдив

VII, X клас)

19.

Математически турнир на Великотърновския

7 март 2021 г.

Велико Търново

университет (XI-XII клас)

20.

Математическо състезание „Великденски

17

април 2021 г.

Стара Загора

ЕЛИПСОИД”

Организатор: Секция СМБ Стара Загора

21.

Преглед на знанията по математика

17

април 2021 г.

МГ „Д-р Петър

Берон”, Варна

22.

Великденско математическо състезание (I-XII

24

април 2021 г.

клас)

23.

Математически турнир „Акад. Кирил Попов”

8 – 9 май 2021 г.

Шумен

24.

Математическо състезание „Виктор Маринов”

14

май 2021 г., 14:00 ч.

Свищов

(VII клас)

Организатор: Секция СМБ - Свищов

25.

Математическо състезание „Бухалче”

29

май 2021 г.

Стара Загора

Организатор: Секция СМБ Стара Загора

26.

Математически предизвикателства”

30

май 2021 г.

ПЧМГ, София

3

27.

Математическо състезание „Еврика“ (I-VI клас)

19 юни 2021 г.

107 ОУ, София

Организатор: 107 ОУ „Хан Крум“, София

28.

Фестивал на младите математици

3-10 септември 2021 г.

Созопол

Математически боеве”

Информатика

Наименование

Дата

Място

Есенен софийски турнир по информатика

7 ноември 2020 г.

София

1.

Международно състезание по информатика

8 ноември 2020 г.

Бобър“

2.

Международно състезание по информатика

18 – 22 ноември 2020 г.

Шумен

3.

Ученически институт – БАН

ноември 2020 г.

София

4.

Ученически институт по математика и

информатика:

Ученическа конференция

15 – 17 януари 2021 г.

Плевен

Ученическа секция на 50-та Пролетна

април 2021 г.

конференция на СМБ

5.

Пролетен софийски турнир по информатика

3 април 2021 г.

София

6.

Национално състезание по информатика

май 2021 г.

Младен Манев“

7.

Национална студентска олимпиада по

май 2020 г.

програмиране

8.

Преглед на знанията по информатика

18 април 2021 г.

МГ „Д-р Петър

Берон”,. Варна

9.

Състезание по програмиране CODE@BURGAS за

май 2021 г.

Бургас

ученици от 4. до 12. клас

Информационни технологии

Наименование

Дата

Място

1.

Регионално състезание по математика и

29 ноември 2020 г.

Бургас

информационни технологии „Св. Николай

Чудотворец”

Компютърна математика

Наименование

Дата

Място

1.

Девета национална студентска олимпиада по

Октомври-ноември

Софийски

компютърна математика „Акад. Стефан

2020 г.

университет,

Додунеков“, CompMath 2020

София

Международни, европейски и балкански олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика

Математика

Наименование

Дата

Място

1.

61. Международна олимпиада по математика

20-28 септември 2020 г.

Санкт Петербург,

(онлайн)

Русия

2.

37. Балканска олимпиада по математика

31.10. – 05.11.2020 г.

Румъния

3.

Международно състезание Romanian Master of

Февруари-март 2021 г.

Букурещ,

Mathematics

Румъния

4.

Европейска олимпиада за момичета

9 – 15 април 2021 г.

Грузия

5.

Всерусийска олимпиада по математика

април 2021 г.

6.

38. Балканска олимпиада по математика

май 2021 г.

7.

Балканска олимпиада по математика за

между 20 и 30 юни 2021 г.

ученици до 15,5 г.

8.

62. Международна олимпиада по математика

юли 2021 г.

Информатика

Наименование

Дата

Място

1.

32. Международна олимпиада по

13 – 19 септември 2020 г.

онлайн

информатика

2.

Международно състезание Romanian Master of

октомври 2020 г.

Букурещ,

Informatics

Румъния

3.

Младежка Балканска олимпиада по

2021 г.

информатика

4.

Балканска олимпиада по информатика

2021 г.

5.

Европейска младежка олимпиада по

2021 г.

информатика

6.

33. Международна олимпиада по

юли 2021 г.

Сингапур

информатика

             

               Лингвистика

Наименование

Дата

Място

1

Международна олимпиада по лингвистика

19 – 23 юли 2021 г.

Латвия

 

 

 

източници: http://www.math.bas.bg/smb/calendaren_plan/Kalendaren_plan-2020-2021.pdfhttps://www.facebook.com/SMBUBM/posts/1501904440012129

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".