Рубрики
Начало » Образование » Справочник » Класации » Класация на математическите гимназии в България според матурите в 7 клас (2015)

Класация на математическите гимназии в България според матурите в 7 клас (2015)

Топ 10 на училищата в страната според матурата по математика

 

smg

СМГ

 

Класацията на математическите гимназии в България е изведена от общата класация, която изготви Таня Рашева на училищата в страната въз основа на матурите в 7 клас. Тя се базира на данните от Портала за отворени данни на Република България, а така също и на НПО Линкс, които визуализираха успеваемостта на училищата в София от матурите в 7 клас в Google Maps – http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html. Вижте повече тук.

Таня Рашева е задала възможност в таблицата да се извършва сортиране на математически гимназии.

 

С най-висок резултат сред математическите гимназии е СМГ.

На второ място е МГ Варна. Трети са от ОМГ Пловдив.

 

Топ 10 сред математическите гимназии в България според матурите в 7 клас

София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
Пловдив Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“
Стара Загора Природоматематическа гимназия „Гео Милев“
Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“
Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“
Благоевград Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“
Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“
Видин Природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“
Монтана Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“

 

Класация на математическите гимназии в България според матурите в 7 клас

 

Област Населено място Име на училище Общ брой ученици ГЕО-18 ИСТ-18 ФИЗ-15 ХИМ-15 БИО-15 ЧЕ-35 БЕЛ-65 МАТ-65 246 % успеваемост
София-град София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 128 14,75 15,59 14,26 13,66 13,51 32,53 58,06 63,13 225,49 0,916626016
Варна Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ 58 14,18 15,19 14,07 13,72 12,47 31,26 55,98 63,16 220,03 0,894430894
Пловдив Пловдив Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ 29 13,61 14,54 13,55 11,90 10,38 33,86 58,59 62,61 219,04 0,890406504
Стара Загора Стара Загора Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ 48 14,65 14,48 13,08 13,56 12,56 33,35 55,65 59,23 216,56 0,880325203
Русе Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“ 26 14,19 13,50 13,08 11,77 11,46 32,65 54,96 61,12 212,73 0,864756098
Бургас Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ 87 14,10 14,47 13,28 12,60 12,40 27,76 54,49 61,82 210,92 0,857398374
Благоевград Благоевград Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“ 31 13,35 15,39 13,39 12,68 11,55 33,39 50,48 58,81 209,04 0,849756098
Плевен Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“ 27 13,89 13,89 12,70 12,93 10,41 31,70 51,98 60,30 207,80 0,844715447
Видин Видин Природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“ 29 12,93 16,03 13,76 12,55 10,66 31,55 49,34 56,93 203,75 0,828252033
Монтана Монтана Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ 26 13,50 14,12 12,48 13,48 11,96 32,28 51,98 53,38 203,18 0,825934959
Хасково Хасково Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 28 13,50 14,61 13,00 12,36 11,68 32,46 50,04 54,36 202,01 0,821178862
Благоевград Гоце Делчев Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ 30 13,47 14,97 14,00 12,97 11,30 34,20 49,17 51,03 201,11 0,817520325
Пазарджик Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” 27 13,65 14,23 12,93 13,52 10,33 30,85 49,35 56,00 200,86 0,816504065
Габрово Габрово Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ 52 14,86 14,63 13,39 12,88 11,94 30,57 46,09 55,57 199,93 0,812723577
Ловеч Ловеч ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 24 12,48 13,87 12,92 11,50 11,25 30,39 50,58 55,67 198,66 0,807560976
Шумен Шумен Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ 56 12,61 13,50 13,07 11,34 10,55 30,05 52,43 54,43 197,98 0,804796748
Хасково Димитровград Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 26 14,15 13,04 13,04 12,04 9,85 31,54 49,77 54,12 197,55 0,80304878
Сливен Сливен Природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ 56 13,43 14,16 12,46 12,45 11,48 31,14 53,80 47,68 196,60 0,799186992
Стара Загора Казанлък Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ 54 13,63 13,61 11,83 13,22 10,57 30,62 49,21 53,48 196,17 0,797439024
Враца Враца Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ 51 13,31 12,88 12,72 12,20 12,20 31,41 47,92 48,08 190,72 0,775284553
Ямбол Ямбол Математическа гимназия „Атанас Радев“ 58 11,77 12,93 12,02 10,95 10,59 30,66 46,45 50,45 185,82 0,755365854
Кюстендил Кюстендил Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ 51 13,26 13,04 11,51 11,61 10,02 28,54 46,87 49,67 184,52 0,750081301
София-област Ботевград Природо-математическа гимназия “ Акад. проф. д-р Асен Златаров „ 29 11,97 12,79 11,79 11,66 10,14 27,28 45,45 43,24 174,32 0,708617886
Добрич Добрич Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ 47 11,85 12,28 11,30 11,28 12,21 26,85 45,67 39,40 170,84 0,694471545
Кърджали Кърджали Средно общообразователно училище с природоматематическа насоченост „Отец Паисий“ 86 12,10 14,90 11,15 11,03 10,56 26,67 40,70 43,20 170,31 0,692317073

 

И още една класация на математическите гимназии в страната, но този път и подредени според резултатите, които са дали на матурата по математика.

 

Класация на математическите гимназии според резултатите им от матурата по математика

 

На матурата по математика МГ Варна „бие“ СМГ със съвсем малка преднина.

 

Област Населено място Име на училище МАТ-65
Варна Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ 63,16
София-град София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 63,13
Пловдив Пловдив Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ 62,61
Бургас Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ 61,82
Русе Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“ 61,12
Плевен Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“ 60,30
Стара Загора Стара Загора Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ 59,23
Благоевград Благоевград Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“ 58,81
Видин Видин Природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“ 56,93
Пазарджик Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” 56,00
Ловеч Ловеч ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 55,67
Габрово Габрово Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ 55,57
Шумен Шумен Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ 54,43
Хасково Хасково Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 54,36
Хасково Димитровград Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 54,12
Стара Загора Казанлък Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ 53,48
Монтана Монтана Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ 53,38
Благоевград Гоце Делчев Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ 51,03
Ямбол Ямбол Математическа гимназия „Атанас Радев“ 50,45
Кюстендил Кюстендил Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ 49,67
Враца Враца Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ 48,08
Сливен Сливен Природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ 47,68
София-област Ботевград Природо-математическа гимназия “ Акад. проф. д-р Асен Златаров „ 43,24
Кърджали Кърджали Средно общообразователно училище с природоматематическа насоченост „Отец Паисий“ 43,20
Добрич Добрич Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ 39,40

 

И като добавка към класацията по математика – ще допълняя и тази, в която се показва кои са топ 10-те училища на България според матурата по математика (вече включвам всички училища):

 

Топ 10 на училищата в България според матурата по математика

Начело отново е МГ Варна с малка преднина пред СМГ и следвани от ОМГ Пловдив.

 

В топ 10 има:

8 общински и 2 частни училища (ПЧМГ и ЧОУ „Св. София“).

9 математически гимназии (общинските МГ + ПЧМГ) и едно частно основно училище (ЧОУ „Св. София“).

 

Населено място Име на училище МАТ-65
Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ 63,16
София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 63,13
Пловдив Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ 62,61
Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ 61,82
Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“ 61,12
София Първа Частна Математическа Гимназия 60,70
Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“ 60,30
София Частно основно училище „Света София“ 60,12
Стара Загора Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ 59,23
Благоевград Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“ 58,81

 

 

Цялата таблица с резултатите от матурите на всички училища в България, ранжирани по успех, можете да откриете този линк:

Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост

В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.

 

 

Благодаря на Таня Рашева за таблицата!

 

източници: https://opendata.government.bg/dataset/rezultati-po-uchilishta-ot-natzionalnoto-vanshno-otzenyavane-za-sedmi-klas/resource/353ceca4-1711-43d9-a5b8-c463a402ce46http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html, сдружение НПО Линкс www.ngolinks.eu

изготвил класацията: Таня Рашева 

Забележка: Класацията е изготвена от родител, въз основа на резултатите на училищата, поместени в Портала за отворени данни.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.