Рубрики
Начало » Образование » Лингвистично кенгуру 2013

Лингвистично кенгуру 2013

lingvisti4no kenguru 280На 14 април 2013 година (неделя) от 11 часа ще се проведе седмото издание на международното състезание „Лингвистично кенгуру“. То е за ученици от 3 до 12 клас. Първоначално беше обявена датата 31 март, но се промени, защото е ваканционен ден.

Топ 10 факта за „Лингвистичното кенгуру“:

1. Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски.

2. Има 5 възрастови групи: 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

3. Продължителността му е 75 минути.

4. Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

5. Повечето от въпросите имат занимателен характер.

Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.

6. Масовото изучаване на френски и испански език започва  след седми клас и затова състезанието по тези два езика е само в три възрастови групи, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас).

7. „Лингвистично кенгуру” ще се проведе в два кръга – училищен и национален.

Училищен кръг  – ще се проведе по училища на 31 март /неделя/ 2013 г. от 11:00 ч.;

Национален кръг – ще се проведе в гр. София на 8 юни /събота/ 2013 г. от 11.00 ч.

8. До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

Най-добре представилите се ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване, на която ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.

9. Тази година „Лингвистичното кенгуру“ не е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието. Желаещите да участват училища организират състезанието самостоятелно за своите ученици.

10. Индивидуалната такса правоучастие е 6 лв.

Полезни линкове:

Тестове от предишни години 2007-2012 (вдясно на екрана)

Фейсбук страницата на „Лингвистичното кенгуру“

Сайт на организаторите

Регламент – можете да го видите и по-долу

РЕГЛАМЕНТ на международното състезание “Лингвистично кенгуру”

1. Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 5 езика: английски, френски, немски, испански и руски и в 5 възрастови групи:

– I-ва група: 3-4 клас;

– II-ра група: 5-6 клас;

– III-та група: 7-8 клас;

– IV-та група: 9-10 клас;

– V-та група: 11-12 клас.

/ВАЖНО!!! Масовото изучаване на френски и испански език започва след седми клас, затова състезанието по тези два езика е само в три възрастови групи, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас./

2. Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.

3. Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.

4. Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.

5. Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг

6. За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия “Лингвистично кенгуру” въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници”.

7. Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

8. За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

9. Проверяването и оценяването се извършва по места в училищата.

Национален кръг

10. Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa, от които 25 с пет избираеми отговора, от които само един е верният. Всеки верен отговор носи 5 точки. Останалите 15 въпроса са със свободен отговор и всеки верен отговор носи също 5 точки.

11. Въз основа на резултатите от националния кръг, Националната комисия “Лингвистично кенгуру” извършва национално класиране на всички участници. Националното класиране се публикува в сайта на фондация Млада България.

12. До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

13. Окончателно решение за броя на участниците в националния кръг се взема от Националната комисия “Лингвистично кенгуру”, която може да разшири посочените граници само и единствено в интерес на състезанието и участниците в него.

14. Националната комисия “Лингвистично кенгуру” определя класираните на първо, второ и трето място за всяка от петте възрастови групи съгласно получените резултати
на националния кръг.

източник: Фейсбук страницата на „Лингвистичното кенгуру“, Сайт на организаторите „Млада България“

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.