Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » „Математика без граници“ – пролетен кръг (2017)

„Математика без граници“ – пролетен кръг (2017)

обн. 18.4.2017

flowers-2127407_640

 

Нова информация

 

Kвота от Детската академия – 18.4.2017

 

Съобщение от организаторите за финала:

 

ФИНАЛ 2017
Обръщаме внимание на методиката на определяне на финалисти.
В ИНДИВИДУАЛНИЯ финал,
който ще се проведе на 1 и 2 юли 2017 г. в гр. Несебър имат право да участват представители на всички училища, определени от съответното училище.
Общият брой на представителите на всяко училище е до 5 % от броя на всички участници от всички класове от това училище. Квотите ще бъдат изчислени веднага след получаването на протоколите от пролетния кръг и ще бъдат съобщени на училищата.
Освен това във финала на турнира има право да участва ВСЕКИ НОСИТЕЛ НА МЕДАЛ от индивидуалния финал на третия турнир „Математика без граници” проведен на 1 юли 2016 г. в Несебър при условие, че е участвал в поне 2 от 3 – те дистанционни кръга на турнира през учебната 2016 – 2017 г. Заявката се изпраща чрез училището.
В ОТБОРНОТО СЪСТЕЗАНИЕ („Математическа щафета”),
което ще се проведе на 1 и 2 юли 2017 г. в гр. Несебър всяко училище има право на:
– един отбор за клас, ако в дистанционните кръгове от съответния клас са участвали от 10 до 49 ученици;
– два отбора за клас, ако в дистанционните кръгове от съответния клас са участвали повече от 50 ученици.
Заявките за участие във финала (по образец) се изпраща до 29 април 2017 г. от УЧИЛИЩАТА в определения срок 29.04.2017 г., заедно платежния документ, и тя съдържа:
– списъкът на финалистите от квотата на училището;
– списък на финалистите от поименната квота;
– състава на отборите;
Не се приемат заявки от родители и ученици.

Методика на определяне на финалистите от училището
1. За учениците от 2 до 9 клас: Първо се пресмята сборът на участниците от училището в 3-те кръга, полученото число се дели на 3; от полученото частно се пресмятат 5 %. Така се получава КВОТАТА – броят на финалистите от 2 до 9 клас за съответното училище.
2. За учениците от 1 клас: Първо се пресмята сборът на участниците от училището в 2-та кръга, полученото число се дели на 2; от полученото частно се пресмятат 5 %. Така се получава КВОТАТА – броят на финалистите от 1 клас за съответното училище. Участниците се определят поименно от съответното училище и се изпращат до 29 април и на двата електронни адреса mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com, заедно с потвърдилите участието си класирани финалисти.
Преди участието във финалния кръг е наложително финалистите, техните родители и учителите им да се запознаят с:
– регламента за финала;
– сроковете за контестации;
– правилата за разпределяне на наградите – медали за индивидуално и отборно класиране, купи в общото класиране.
До 29 април 2017 г. – Училищата изпращат списък на участниците си във финала, съгласно определената в регламента на турнира квота, като в заявката се добавят и получилите право за поименно участие (включително потвърдилите участие от списъка на класираните) на двата адреса:
mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com
До 30 април 2017 г. – На електронната страница на турнира се публикува списъкът на участниците в индивидуалното състезание на финала.
Ще бъде предложена и една възможност за настаняване на участниците в хотел „Рио гранде” – Несебър.
До 30 май 2017 г. – Получаване на заявки на учители за участие в техническата конференция. Всяко училище има право на 1 представител на техническата конференция.
До 20 юни 2017 г. – На електронната страница на турнира се публикува програмата на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове. По пощата, на посочения от училищата адрес, се изпращат баджовете на участниците и ръководителите на отбори. На баджа е записано името на детето/ръководителя и мястото му – номер на стая за индивидуалното и отборното състезание.
Провеждане на финалното състезание
(началните часове и местата на събитията по време на финала подлежат на съгласуване с домакините и може да настъпят промени, които ще бъдат оповестени до 20 юни 2017 г.)
30 юни 2017 г. (петък)– Техническа конференция за ръководителите на отбори
1 юни 2017 г. –(събота) – Откриване на турнира; индивидуално състезание
Броят на задачите в теста за индивидуалното състезание е 20, от които 10 са с избираем отговор, и 10 – със свободен отговор. Задачите от № 1 до № 10 се оценят с по 1 точка за всеки верен отговор; задачите от № 11 – № 20 се оценяват с по 2 точки на задача за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор.

Листовете за отговори и на индивидуалното и на отборното състезание ще бъдат в три еднообразни екземпляра (химизиран) –бял, зелен и жълт. Ученикът пише върху белият лист, под който са зеления и жълтия и всичко се откопирва. При предаването на листа за отговори, след подпис от квестора и нанасяне на времето, участникът ще получи жълтия екземпляр.
Зеленият екземпляр се съхранява за контролна проверка. Белият екземпляр остава за съхранение от журито.

Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.
Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни състезания и удвоения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.
2 юли 2017 г. (неделя) – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.
Отборното състезание се провежда под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, решава задачите в екип за 45 минути и попълва общ талон за отговори. Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Организаторите на турнира не участват при съставянето на отбори – това е право на съответното училище участник. Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 – за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача.
Заелите първите три места от всеки клас в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

9:00 ч. – Обявяване на резултатите от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com
Публикуване на отговорите на задачите.
До 14:00 ч. Контестации за индивидуалното състезание се приемат на електронен адрес competitions@abv.bg
Контестациите съдържат трите имена на участника, класа, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите посочени от ученика в жълтия отрязък и публикуваните отговори. Всяка от задачите от 1 до 10 се оценяват с 0 или 1 точка; всяка от задачите от 11 до 20 се оценяват с 0, 1 или 2 точки.
14:00 ч. – Обявяване на резултатите от отборното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com
До 16:00 ч. Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес competitions@abv.bg
18:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание – СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов” №1
Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където ще е и откриването. Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях.

3 юли 2017 г. (понеделник) – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира
10:00 ч. Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър
Поздрави от страните – участници; Награждаване на победителите от индивидуалното състезание; Награждаване на учителите с принос към турнира; Връчване на наградите на кмета на община Несебър
Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешният състезател от всяка страна-участничка
Връчване на купи и лаврови венци на победителите
Награди от партньорите
14:00 ч. – Пресконференция с носителите на купи за първо място и математическите звезди на турнира – кафе вила „Богданов” – ул. „Л. Каравелов” № 12, на улицата на СУ„Л. Каравелов” в посока Стария Несебър

Финал в гр. Несебър – 30 юни – 2 юли 2017 г.
Финал Вноска за правоучастие на 1 участник
Индивидуално състезание 30,00 лева
Отборно състезание 15,00 лева

Забележка: Такси, преведени за участие във финала не се възстановяват.
(Причина: При подготовката на състезанието се изработват предварително поименни материали за всеки участник, което води до предварителни разходи).
Банкова сметка:
IBAN BG04FINV91501016146931
BIC FINVBGSF
Банка Първа инвестиционна банка
Получател Педагогическа асоциация
Образование без граници

Контакти
Електронна страница: www.mathematicalmail.com
Електронни адреси: mathematics__1@abv.bg и mathematics__2@abv.bg
Пощенски адрес: Стара Загора 6000, пощенска кутия 288

 

Резултати

Скала на оценяването  

София – СМБ – секция „Изток“ –  9.4.2017 – Благодаря на Теменужка Георгиева!

Варна – „Материка“ – 7.4.2017 – Благодаря на Моника Помакова!

Варна – „Ребус“ – 6.4.2017 – Благодаря на Теменужка Георгиева!

ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив – 5.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

55 СУ – 4.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

Благоевград – 3.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

Видин – 3.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

Габрово – резултати (вижте във Фейсбук поста) – 3.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

 

Благодаря и на Моника Помакова за линка!

Варна – ОУ „П. Р. Славейков“ – 3.4.2017 – Благодаря на Дорина Воденичарова!

Бургас – ОУ „Св. Княз Борис I“ – 3.4.2017 – Благодаря на Михаела Иванова!

Видин – 1.4.2017 – Благодаря на Теменужка Георгиева!

Шумен – 3 ОУ – 31.3.2017 – Благодаря на Моника Помакова!

София – ДАНИС – 1-5 клас – 30.3.2017 – 12,58 ч. – Благодаря на Теменужка Георгиева!

София – ДАНИС – 1 клас – 30.3.2017 – Благодаря на Теменужка Георгиева!

Пловдив - УК „Съгласие 2004″ – 29.3.2017

Благоевград – 28.3.2017 – Благодаря на Василка Топчиева!

 

Домакини:

125 СУ – записване до 29.3.2017

 

Детска академия

 

Основна информация

 

От 21 март до 2 април 2017 година се провежда пролетният кръг на „Математика без граници“. Срокът беше удължен с два дни заради изборите в България.

 

Всяко училище или школа, които са домакини на  надпреварата, могат да изберат удобно за тях време за организирането му. По график участниците трябва да научат резултатите си (точки и минути) до 3 април. До 13 април на сайта на организаторите се публикува класирането. Сертификатите на всички участници и медалите за победителите се изпращат до 30 април.

 

„Математика без граници“ е международно математическо състезание. Основен двигател на инициативата е математикът от Стара Загора Любомир Любенов. Състезанието е за ученици от 1 до 12 клас. Има 4 кръга – есенен, зимен, пролетен и финал. Задачи за подготовка можете да откриете тук.

За Данибон

"Данибон" е сайт за знания, свързани с образованието, бизнеса, мениджмънта, комуникациите, възпитанието и хубавия живот. Създаден е през 2010 година от Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на сайта е: "Ценно е да знаеш".