Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил – Ловеч 2015

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил – Ловеч 2015

math lovech 0

 

КЛАСИРАНЕ, ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЯ, ПОБЕДИТЕЛИ (обн. 14.3.2015 – 23 ч.)

НОВО – РЕЗУЛТАТИ, КЛАСИРАНЕ

ЗАДАЧИ И ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ

8 клас

1 Йоана Николаева Николова София Американски колеж 27

2 Симона Даниелова Барокова София Американски колеж 26

3 Александър Димитров Панчев София 73 СОУ 22

9 клас
1 Иван Даниелов Иванов София Американски колеж 14
2 Кирил Митков Биков Пловдив ЕГ „Пловдив“ 13
3 София Стоянова Жилова Пловдив ЕГ „Пловдив“ 11
10 клас
1 Иван Иванов Ганев София Американски колеж 30
1 Христо Георгиев Папазов София Американски колеж 30
2 Тодор Веселинов Тодоров София Първа АЕГ 27
3 Севдалина Георгиева Шидерова Варна ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ 26
11 клас
1 Недялко Стоянов Брадинов София Американски колеж 28
2 Слави Валериев Стоев София Първа АЕГ 27
3 Александър Любомиров Кратинов Варна IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“ 22
3 Радостин Красимиров Митков София Американски колеж 22
12 клас
1 Радостина Пламенова Калайджиева София Американски колеж 23
2 Ивайло Владимиров Митов София Американски колеж 22
3 Елена Антонова Заркова София Първа АЕГ 19

От 13 до 15 март 2015 г. в Ловеч ще се проведе Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил. Първоначално датите бяха 21-23 март. Състезанието е за ученици от 8 до 12 клас в езиковите гимназии и паралелки. Присъства в календарния план на Съюза на математиците в България.

На 13 март е регистрацията, а същинското състезание е на 14 март. Началото е в 9 часа. Продължителността е 4 часа. Награждаването е на 15 март.

Състезанието ще се проведе в Гимназията за чужди езици в Ловеч.

За всеки випуск задачите са шест на брой.

Първите три са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по математика от задължителната подготовка. Всяка от тях се оценява с 2 точки.

Последните три задачи са с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика от задължителната и задължителноизбираемата подготовка от VIII, IX, X, XI и XII клас и се оценяват от 0 до 8 точки.

Задачи за подготовка – тук (2014) и тук (2006-2011).

За учениците от XII клас състезанието е анонимно.

По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори и математически таблици с формули.

Оценяване:

Оценяването на учениците се извършва от Националната комисия съвместно с учители, които се определят в деня на състезанието от Националната комисия.

• Всяка писмена работа се оценява от двама проверители. Националната комисия класира учениците от всеки клас в деня на състезанието.

• За учениците от XII клас Националната комисия определя оценки, както следва:

а) отличен (6,00) на учениците, класирани от първо до трето място включително;

б) отличен (5,75) на учениците, получили не по-малко от 18 точки и от 90% (включително) до 100% от точките на класирания на трето място.

Националната комисия изготвя протокол с оценките, който да послужи за приемането на тези ученици във висши училища, при решение на съответното висше училище.

• Контестации се допускат само когато участник смята, че е допусната груба грешка при оценяването на някоя от задачите му. Контестации се подават от ръководителя на отбора. По изключение при липса на ръководител контестация може да бъде подадена и от засегнатия ученик. Разглеждането на контестациите става в присъствието на проверяващите за съответния клас и ръководителя на отбора. При съгласие върху оценката за задачата, по която е подадена контестация, членовете на комисията и ръководителят на отбора подписват бланката. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Решението на журито е окончателно.

• Писмените работи се връщат на участниците чрез техните ръководители.

Националната комисия подготвя протокол за явилите се ученици и протокол за класираните на първо, второ и трето място ученици, който предоставя в МОН.

Националната комисия присъжда първа, втора и трета награда на най-добре представилите се ученици във всеки клас в отношение 1:2:3. Комисията може да присъди и поощрителни награди.

• Протоколите за класираните ученици съдържат трите имена на ученика, училището, града и общия брой точки.

• На учениците, класирани на първо, второ и трето място, МОН връчва индивидуални грамоти, а на носителите на награди се връчва свидетелство за награда, подписано от председателя на Националната комисия.

• Учениците, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадите и състезанията, включени в раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година, придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Класирането се обявява преди закриване на състезанието.

Още за състезанието вижте в Данибон.

снимка: Гимназия за чужди езици Ловеч

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.