Рубрики
Начало » Образование » Състезания » Математика » Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил (2016)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил (2016)

 

Teteven_Town_Hall

източник: Уикипедия

 

Резултатите

Благодаря на Моника Помакова за линка!

Бърз поглед показва, че Американският колеж имат победители във всички класове. Браво!

 

Благодаря на Елена Тодорова!

 

Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил ще се проведе между 18 и 20 март 2016 г. в град Тетевен. То е за ученици от от VIII до XII клас на езиковите гимназии.

 

Регионалният инспекторат по образование в Ловеч помести регламента на надпреварата.

Времетраене и продължителност

 

Началото на състезателния ден е 9.00 часа

Състезанието е с продължителност 4 астрономически часа.

Задачи

 

За всеки клас темата съдържа шест задачи:

 

– Първите три са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по математика от задължителната подготовка. Всяка от тях се оценява с 2 точки.

– Последните три задачи са с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика от задължителната и задължителноизбираемата подготовка от VIII, IX, X, XI и XII клас и се оценяват от 0 до 8 точки.

 

За учениците от XII клас състезанието е анонимно.

 

По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори и математически таблици с формули.

Оценяване и класиране

 

Оценяването на учениците се извършва от Националната комисия съвместно с учители (ако е необходимо), които се определят в деня на състезанието от Националната комисия.

 

Всяка писмена работа се оценява от двама проверители. Националната комисия класира учениците от всеки клас в деня на състезанието.

 

Контестации се допускат само когато участник смята, че е допусната груба грешка при оценяването на някоя от задачите му. Контестации се подават от ръководителя на отбора. По изключение при липса на ръководител контестация може да бъде подадена и от засегнатия ученик. Разглеждането на контестациите става в присъствието на проверяващите за съответния клас и ръководителя на отбора. При съгласие върху оценката за задачата, по която е подадена контестация, членовете на комисията и ръководителят на отбора подписват бланката. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Решението на журито е окончателно.

 

Писмените работи се връщат на участниците чрез техните ръководители.

 

Националната комисия подготвя протокол за явилите се ученици и протокол за класираните на първо, второ и трето място ученици, който предоставя в МОН.

 

Националната комисия присъжда първа, втора и трета награда на най-добре представилите се ученици във всеки клас. Комисията може да присъди и поощрителни награди.

 

На учениците, класирани на първо, второ и трето място, МОН връчва индивидуални грамоти, а на носителите на поощрителни награди се връчва диплом за награда, подписана от председателя на Националната комисия.

 

Учениците, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадите и състезанията, включени в раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година, придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

Класирането се обявява преди закриване на състезанието.

 

Задачи за подготовка

2015

2014

2006-2011

 

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Полетата са маркирани като задължителни *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>