Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Матура по български език и литература в 7 клас (2015)

Матура по български език и литература в 7 клас (2015)

ТЕСТ, ОТГОВОРИ, ТЕКСТ ЗА ПРЕРАЗКАЗ

обн. 20.5.2015 – 15,50 ч.

 

sveta sofia9

 

 

Статия за изпита по български език и литература в 7 клас през 2016 г.

 

Тествайте своите знания по български език и литература с теста от матурата за 7 клас:

НВО БЕЛ_7 клас_20.05.2015

 

Хронология

20.5.2015 – 15,52 ч. – От МОН публикува теста, отговорите и текста за преразказ –  НВО БЕЛ_7 клас_20.05.2015

20.5.2015 – 15,40 ч. – „На изток от Запада“ на Мирослав Пенков на изпита след VII клас (целият разказ прочетете тук)

Мирослав Пенков е роден през 1982 в Габрово. Завършва Първа английска езикова гимназия в София, а през 2001 г. е приет в Университета на Арканзас, където получава бакалавърска степен по психология, а по-късно и магистърска по творческо писане.

Сборникът му „На изток от Запада“ е издаден в единадесет държави. Той е финалист за наградите 2012 William Saroyan International Prize for Writing и Steven Turner Award for First Fiction by the Texas Institute of Letters.

Преподава в докторската програма по творческо писане на Университета на Северен Тексас. Той е и един от редакторите на литературното списание „American Literary Review“.

 

Преразказът носи максимум 35 точки, а тестът – до 65. Максималният сбор точки от изпита е 100.

 

 

12,30 ч. – Според родители: тестът е този, отговорите са тези и тези, а темата е по този разказ „На Изток от Запада“ на Мирослав Пенков от името на неутрален разказвач и по-точни насоки – тук.

Критерии за оценяване на преразказ (файл от 2012)

10,24 ч. –  Журналистът Стоян Стоянов от седмичника „АзБуки“изтегли вариант III за националното външно оценяване по български език и  литература за VII клас, съобщиха от МОН.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева пожела успех на випуска.

Днешният изпит за седмокласниците започва в 10.00 часа, провежда се в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул – 90 минути.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература за седми клас ще бъдат обявени до 3 юни 2015 г.

10,00 ч. – Започна Националното външно оценяване по български език и литература в 7 клас. Успех!

9,42 – На седмокласниците се падна Вариант 3 на теста.

9.30 – В 09:00 ч. е изтеглен вариантът по български език и литература за националното външно оценяване за седмокласниците, съобщи Дарик радио. Изпитът започва в 10:00 ч. и се провежда в два модула. Първият продължава 60 минути, а вторият – 90 минути.

За седмокласниците резултатите трябва да бъдат обявени до 3 юни.

 

Основна предварителна информация

 

На 20 май 2015 г. се провежда матурата по български език и литература в 7 клас. Това е първата матура на 7-класниците.

Началото е в 10.00 часа.

Продължителността на модул „Национално външно оценяване“ е 60 (шестдесет) минути, а на втория модул – 90 (деветдесет) минути.

Очаквайте теста и отговорите тук.

 

Инструкции от Министерството на образованието:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния приемен изпит;

• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;

• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

2. По време на изпита учениците:

• пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

• не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

• не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

• не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

• не може да напускат изпитната зала;

– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

• получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;

• имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;

• прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;

• внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);

• може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;

• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;

• изслушват един път текста за преразказ по БЕЛ;

• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;

• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

3. След приключване на изпита учениците:

• на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик;  заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата и с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО;

• след това залепват и големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.