Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Матурите в 7 клас (2019)

Матурите в 7 клас (2019)

 

1 sou sofia

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Матура по български език и литература в 7 клас (2019)

 

През тази учебна година матурите в 7 клас са в средата на юни. Досега се провеждаха през май. Националните външни оценявания за 7-класниците са три. Две от тях са задължителни – по български и по математика, а по чужд език е по желание.

 

Националното външно оценяване по български език за 7 клас е на 17 юни 2019 г., понеделник.

Националното външно оценяване по математика за 7 клас е на 19 юни 2019 г., сряда.

Националното външно оценяване по чужд език за 7 клас е на 21 юни 2019 г., петък.

 

17 и 19 юни са обявени за неучебни. 21 юни е учебен.

 

61 223 ученици ще се явят на задължителните матури в 7 клас, съобщават от МОН. Те ще държат изпитите в 1696 училища и в 4930 зали. Квесторите са над 16 000.

 

Изпитите започват в 9 часа. В предишни години започваха час по-късно. Учениците се явяват в своето училище. Трябва да са там в 8,30 часа.

 

Седмокласниците ще бъдат допуснати до изпитните зали след като покажат служебна бележка и документ за самоличност (бележник, ученическа карта, лична карта). Служебните бележки с входящ номер се издават от самото училище.

 

И още една новост за тази учебна година. Учениците ще пишат вече с черен химикал. В предишните години на матурите с черен пишеха само 12-класниците, а със син – 7-класниците. Промяната се налага, тъй като работите на учениците ще се проверяват електронно и ще бъдат сканирани.

 

Съвет от МОН: учениците да носят поне два еднакви черни химикала.

 

Не могат да се ползват телефони, калкулатори, справочници.

 

Изпитните комплекти, в които се попълват верните отговори от тестовете, ще бъдат с уникален баркод. По този начин ще се предотврати разминаването на листовете на един и същ ученик. Ще бъдат раздавани от МОН.

 

Бланка за отговори – БЕЛ

Бланка за отговори – математика

 

Продължителността е 150 минути.

 

Матура по БЕЛ

Тестът по български е от 25 задачи. Има с избираем отговор и със свободен отговор. Втората част на матурата е преразказ с дидактическа задача.

 

За този випуск изпитът е само върху произведенията от 7 клас. За следващия (сегашните 6-класници) ще се включат през 2020 г. и произведенията от шести клас, а за по-следващия (сегашните 5-класници) матурата през 2021 г. ще бъде върху целия материал от основното образование, т.е. от 5 до 7 клас.

 

Матура по математика

Националното външно оценяване по математика е от 25 задачи с избираем и свободен отговор.

 

Оценяване

 

Максималният брой точки е 100.

 

Резултатите

Резултатите се очакват до 27 юни.

 

За първи път сегашните 7-класници учат и след 15 юни. Тази година приключват на 28 юни. До 3 юли училищата трябва да раздадат на своите ученици свидетелствата за завършено основно образование.

 

Кандидатстване

 

Тази година кандидатстването ще е изцяло електронно.

 

Тази година кандидатстването след 7 клас ще бъде изцяло електронно, за да се избегнат грешно въведени желания и данни, съобщи заместник-министър Таня Михайлова. Ако родителите нямат възможност да подадат заявление самостоятелно, могат да го направят в училищата-гнезда, определени от всяко РУО. Там учители ще въведат данните, а родителят ще може да ги провери на място.

 

От 3 до 5 юли 2019 г. ще се приемат документите за участие в класирането за прием в гимназиите.

 

На 11 юли ще излязат резултатите от първото класиране. Учениците трябва да се запишат в желаното училище или да подадат заявление за участие във второто класиране.

 

На 18 юли излиза второто класиране.

 

На 23 юли излиза третото класиране.

 

2499 паралелки са паралелките, за които ще кандидатстват учениците. От тях 1446 професионални, а профилираните са 1053.

 

От МОН очакват 56% от 7-класниците да изберат професионално образование.

 

През тази година продължаваме преструктурирането на план-приема след седми клас не само от профилирани към професионални паралелки, но и към STEM профили и професии. Това е в отговор на колективната ни потребност от кадри с техническо професионално образование и необходимостта те да продължат обучението си и в такова висше образование. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на утвърдения от него и началниците на регионални управления на образованието държавен план-прием.

 

Според просветния министър Красимир Вълчев след 10-15 години ще има недостиг на кадри във всички сфери. Той посочи, че най-голямо търсене ще има в секторите „Машиностроене“, „Електроника“, „Електротехника“, „Транспорт“ и „Енергетика“.

 

Информация от РУО София-град

 

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

 

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик.

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

изобразително изкуство – 20 юни 2019г.

музика – 24 юни 2019 г.;

спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;

със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".