Рубрики
Начало » Образование » Училища » Кандидатстване » Минималнен и максимален бал за гимназиите в София на трето класиране (2021)

Минималнен и максимален бал за гимназиите в София на трето класиране (2021)

 

smg june 2019 3

 

 

РУО София-град помести справка с минималния и максималния бал при приема в гимназиите на трето класиране.

 

Свободните бройките за това класиране бяха единични, но имаше дори за най-желаните гимназии като СМГ и Първа немска гимназия.

 

Минималният бал за СМГ на трето класиране е 479.

Минималният бал за Първа немска гимназия на трето класиране е 457.

 

 

СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки

в РУО СОФИЯ-ГРАД

Към дата 29.07.2021

по ред

Училище

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

Пол

2216306 СМГ „П. Хилендарски“

2277 Математически – АЕ НЕ

479.000

489.000

без квоти

2211304 НПМГ

0821 Математически – НЕ М Инф

473.500

473.500

без квоти

2222009 9 ФЕГ

2163 Чужди езици – ФЕ интензивно ИЕ

461.500

461.500

младежи

2216301 Първа АЕГ

0672 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

460.000

460.000

девойки

2224073 73. СУ „Владислав Граматик“

2651 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ

459.500

459.500

младежи

2204091 91 НЕГ

2644 Чужди езици – НЕ интензивно АЕ

457.500

463.000

девойки

2216164 164 ГПИЕ

2562 Чужди езици – ИЕ интензивно ФЕ

457.500

460.000

девойки

2211419 СГСАГ „Христо Ботев“

0973 Строителство и архитектура – НЕ

457.000

457.000

без квоти

2213350 ТУЕС към ТУ-София

2132 Компютърни мрежи – АЕ РЕ

455.250

455.250

без квоти

2216301 Първа АЕГ

0727 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

453.000

453.000

девойки

2224073 73. СУ „Владислав Граматик“

2656 Чужди езици – НЕ интензивно ФЕ

452.500

452.500

девойки

2209051 51 СУ

2291 Изобразително изкуство – АЕ интензивно ИтЕ

451.000

451.000

без квоти

2213350 ТУЕС към ТУ-София

2127 Системно програмиране – АЕ РЕ

450.250

450.250

без квоти

2216301 Първа АЕГ

3349 Предприемачество – АЕ интензивно НЕ

447.000

447.000

младежи

2224433 НТБГ

0941 Електронна търговия – РЕ интензивно АЕ

444.500

444.500

девойки

2224073 73. СУ „Владислав Граматик“

2651 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ

442.000

442.500

девойки

2206302 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“

2030 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ ГИ

441.500

441.500

девойки

2206302 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“

2018 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ М ФА

441.000

441.000

девойки

2211035 35. СЕУ „Добри Войников“

0392 Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ М

440.500

440.500

девойки

2206302 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“

2018 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ М ФА

440.000

442.000

младежи

2216301 Първа АЕГ

0727 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

440.000

440.000

младежи

2216301 Първа АЕГ

0752 Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ

439.500

442.500

девойки

2222009 9 ФЕГ

2158 Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ

439.500

441.000

девойки

2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“

2269 Математически – АЕ интензивно РЕ

439.000

439.000

девойки

2224022 22 СЕУ „Г. С. Раковски“

2565 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

438.500

438.500

без квоти

2221031 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

2755 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

437.000

437.000

без квоти

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2328 Системно програмиране – АЕ НЕ

432.500

432.500

без квоти

2216164 164 ГПИЕ

2561 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ

431.500

441.000

младежи

2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“

2270 Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ

431.500

436.000

девойки

2211035 35. СЕУ „Добри Войников“

0389 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ М

427.500

431.500

девойки

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2773 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

426.500

426.500

девойки

2211035 35. СЕУ „Добри Войников“

0388 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ БЕЛ

423.500

423.500

без квоти

2206302 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“

2020 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ БЕЛ

423.500

423.500

младежи

2216164 164 ГПИЕ

2562 Чужди езици – ИЕ интензивно ФЕ

423.500

423.500

младежи

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2338 Приложно програмиране – АЕ НЕ

423.000

423.000

без квоти

2216301 Първа АЕГ

0649 Чужди езици – АЕ интензивно РЕ

422.500

422.500

младежи

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2360 Компютърни мрежи – АЕ НЕ

421.500

421.500

без квоти

2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“

2269 Математически – АЕ интензивно РЕ

420.500

420.500

младежи

2216164 164 ГПИЕ

2564 Чужди езици – ИЕ интензивно ИтЕ

420.500

420.500

младежи

2211035 35. СЕУ „Добри Войников“

3505 Природни науки – БЗО ХООС НЕ интензивно РЕ

420.500

420.500

девойки

2206302 ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“

2030 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ ГИ

419.500

419.500

младежи

2222007 7. СУ „Свети Седмочисленици“

0363 Чужди езици – АЕ интензивно, ФЕ

418.000

418.000

без квоти

2211419 СГСАГ „Христо Ботев“

0719 Строителство и архитектура – АЕ

417.000

418.500

без квоти

2222009 9 ФЕГ

2168 Чужди езици – ФЕ интензивно НЕ

416.500

416.500

младежи

2216164 164 ГПИЕ

2569 Чужди езици – ИЕ интензивно ПортЕ

416.000

416.000

младежи

2221031 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

2766 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ

416.000

416.000

без квоти

2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“

1631 Чужди езици – ЯЕ интензивно АЕ

415.500

415.500

без квоти

2224433 НТБГ

0788 Електронна търговия – АЕ интензивно ФЕ

415.000

415.000

девойки

2209051 51 СУ

2289 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИтЕ

414.250

414.250

без квоти

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2773 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

411.500

411.500

младежи

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

3372 Природни науки – АЕ интензивно ИЕ

409.500

425.000

без квоти

2221031 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

2759 Чужди езици – НЕ интензивно АЕ

409.500

420.500

без квоти

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2777 Чужди езици – АЕ интензивно РЕ

403.500

403.500

девойки

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2771 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

400.000

413.500

девойки

2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“

2272 Чужди езици – РЕ интензивно АЕ

397.000

397.000

младежи

2222007 7. СУ „Свети Седмочисленици“

0360 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

396.000

396.000

без квоти

2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“

0902 Природни науки – АЕ интензивно НЕ

395.000

395.000

без квоти

2224433 НТБГ

0937 Банково дело – НЕ интензивно АЕ

392.000

392.000

младежи

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2771 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

391.000

419.000

младежи

2205119 119 СУ „Академик М. Арнаудов“

1532 Чужди езици – РЕ интензивно АЕ/ФЕ

390.000

390.000

без квоти

2224433 НТБГ

0937 Банково дело – НЕ интензивно АЕ

383.500

383.500

девойки

2221031 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

3018 Математически – АЕ интензивно НЕ

382.000

430.500

без квоти

2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“

1647 Чужди езици – КорЕ интензивно АЕ

379.500

399.000

без квоти

2212097 97 СУ

2506 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно

379.500

379.500

без квоти

2204134 134. СУ „Д. Дебелянов“

1952 Чужди езици – АЕ интензивно Иврит

376.250

376.250

без квоти

2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“

2270 Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ

375.500

375.500

младежи

2224432 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

1290 Интериорен дизайн- НЕ

373.750

378.500

без квоти

2222012 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“

2209 Чужди езици – НЕ интензивно АЕ/РЕ

373.500

380.250

без квоти

2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски

2777 Чужди езици – АЕ интензивно РЕ

373.500

373.500

младежи

2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“

1642 Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ

373.000

401.000

без квоти

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2363 Компютърна техника и технологии – АЕ НЕ

370.500

386.250

без квоти

2205119 119 СУ „Академик М. Арнаудов“

1522 Хуманитарни науки – АЕ интензивно РЕ/ФЕ

370.500

384.500

без квоти

2211420 НФСГ

2754 Икономика и мениджмънт – АЕ

370.000

399.000

без квоти

2224433 НТБГ

0788 Електронна търговия – АЕ интензивно ФЕ

368.500

370.500

младежи

2211420 НФСГ

2764 Икономика и мениджмънт – НЕ

368.000

368.000

без квоти

2211419 СГСАГ „Христо Ботев“

0762 Геодезия – АЕ

367.750

367.750

без квоти

2222007 7. СУ „Свети Седмочисленици“

0359 Чужди езици – АЕ интензивно, ИЕ

366.000

408.000

без квоти

2216001 1 СУ „Пенчо П. Славейков“

1831 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ

364.750

371.750

без квоти

2204030 30 СУ „Братя Миладинови“

1307 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ

364.000

420.500

без квоти

2202002 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“

0951 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

363.500

371.000

без квоти

2216001 1 СУ „Пенчо П. Славейков“

1906 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

362.750

362.750

без квоти

2224432 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

1294 Графичен дизайн – АЕ

362.000

364.250

без квоти

2221023 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“

0916 Чужди езици – ИтЕ интензивно АЕ

361.750

361.750

без квоти

2216001 1 СУ „Пенчо П. Славейков“

1907 Природни науки – Биология и здравно образование – АЕ интензивно ИЕ

360.750

360.750

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

0738 Системно програмиране – АЕ

359.000

431.750

без квоти

2224432 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

1296 Рекламна графика – АЕ

356.750

361.750

без квоти

2224121 121 СУ

3679 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ РЕ

356.000

356.000

без квоти

2221138 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“

2451 Чужди езици – КитЕ интензивно АЕ

354.750

361.000

без квоти

2224432 ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

1227 Моден дизайн – ФЕ

354.500

421.000

без квоти

2206003 3 СУ „Марин Дринов“

2914 Графичен дизайн – АЕ РЕ

352.750

361.500

без квоти

2211420 НФСГ

2798 Търговия – НЕ (дуална)

352.500

352.500

без квоти

2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

1365 Природни науки – ИЕ интензивно АЕ

352.000

352.000

без квоти

2216001 1 СУ „Пенчо П. Славейков“

1900 Природни науки – Биология и здравно образование – ИЕ интнензивно АЕ

351.500

351.500

без квоти

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2366 Микропроцесорна техника – АЕ НЕ

350.750

351.500

без квоти

2221138 138 СУЗИЕ „Проф.В.Златарски“

1354 Математически – АЕ интензивно ИЕ

349.500

349.500

без квоти

2219044 44. СУ „Неофит Бозвели“

1536 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИЕ

349.500

349.500

без квоти

2219044 44. СУ „Неофит Бозвели“

1538 Софтуерни и хардуерни науки – НЕ интензивно АЕ

349.500

349.500

без квоти

2213144 144 СУ „Народни будители“

3559 Рекламна графика – ИЕ РЕ/АЕ

347.750

347.750

без квоти

2205119 119 СУ „Академик М. Арнаудов“

1526 Природни науки – АЕ интензивно РЕ/ФЕ

347.500

347.500

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2367 Автомобилна мехатроника – АЕ РЕ/НЕ

347.000

347.000

без квоти

2213125 125 СУ „Боян Пенев“

1546 Хуманитарни науки – АЕ интензивно РЕ

344.750

347.750

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

2837 Съдебна администрация – АЕ РЕ

340.500

340.500

без квоти

2222012 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“

2215 Предприемачески – ФЕ интензивно АЕ

339.500

343.000

без квоти

2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

1358 Хумантарни науки – АЕ интензивно НЕ

338.500

390.000

без квоти

2205407 СПГЕ „Джон Атанасов“

2372 Промишлена електроника – АЕ НЕ

338.500

338.500

без квоти

2221023 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“

0930 Предприемачески – АЕ ИтЕ/ФЕ

338.000

338.000

без квоти

2222012 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“

2159 Природни науки – АЕ интензивно НЕ

337.000

343.000

без квоти

2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

1364 Природни науки – АЕ интензивно ИЕ

336.000

336.000

без квоти

2205105 105. СУ „Атанас Далчев“

2543 Екскурзоводско обслужване – ИтЕ интензивно АЕ

333.250

374.000

без квоти

2204030 30 СУ „Братя Миладинови“

1308 Природни науки – ИЕ интензивно АЕ

330.500

330.500

без квоти

2205105 105. СУ „Атанас Далчев“

2532 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИтЕ

330.000

336.500

без квоти

2220029 29. СУ „Кузман Шапкарев“

3515 Софтуерни и хардуерни науки

328.250

409.500

без квоти

2209132 132. СУ „Ваня Войнова“

0423 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ РЕ

327.750

352.000

без квоти

2209019 19 СУ „Елин Пелин“

3399 Предприемачески – АЕ интензивно НЕ/НорвЕ/ДатЕ

327.500

343.000

без квоти

2204030 30 СУ „Братя Миладинови“

2602 Икономическо развитие – АЕ интензивно НЕ

326.500

337.000

без квоти

2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

1362 Хуманитарни науки – ИЕ интензивно АЕ

326.500

329.500

без квоти

2214054 54 СУ

0749 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

326.000

358.500

без квоти

2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“

1637 Чужди езици – АрЕ интензивно АЕ

325.000

348.500

без квоти

2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

1366 Предприемачески – АЕ интензивно ИЕ

324.000

329.500

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0317 Медицинска техника – НЕ АЕ

322.000

322.000

без квоти

2209019 19 СУ „Елин Пелин“

3394 Предприемачески – НЕ интензивно НорвЕ

320.500

334.500

без квоти

2211419 СГСАГ „Христо Ботев“

0838 Брокер недвижими имоти – АЕ

320.500

326.750

без квоти

2212137 137 СУ „Ангел Кънчев“

1834 Предприемачески – АЕ интензивно НЕ

319.500

319.500

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0324 Очна оптика – АЕ НЕ

318.500

324.000

без квоти

2202002 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“

0947 Природни науки – АЕ интензивно ИЕ

318.000

328.500

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0321 Кинотехника аудио- и видеосистеми – АЕ НЕ

317.500

317.500

без квоти

2202002 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“

0958 Предприемачески – АЕ интензивно НЕ

315.000

317.000

без квоти

2213128 128 СУ „Алберт Айнщайн“

1660 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ НЕ/РЕ

312.500

312.500

без квоти

2209019 19 СУ „Елин Пелин“

3396 Предприемачески – НЕ интензивно ДатЕ

312.000

350.500

без квоти

2202002 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“

0957 Хуманитарни науки – АЕ интензивно ИЕ

312.000

312.000

без квоти

2211021 21 СУ „Христо Ботев“

0906 Предприемачески – АЕ интензивно ИЕ

309.500

309.500

без квоти

2211417 ПГО

0476 Моден дизайн – АЕ ФЕ

309.000

344.750

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

0730 Компютърна техника и технологии – АЕ

307.250

307.250

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

0743 Приложно програмиране – АЕ

307.250

307.250

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

2760 Приложно програмиране – АЕ интензивно НЕ

307.000

379.000

без квоти

2209305 203 ПЕГ „Св. Методий“

2907 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ/РЕ

300.750

333.000

без квоти

2221093 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“

2878 Обществени науки – АЕ интензивно РЕ

300.500

344.500

без квоти

2209036 36 СУ „Максим Горки“

0778 Чужди езици – ИтЕ интензивно АЕ

300.000

333.500

без квоти

2223055 55 СУ

2144 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ

297.500

353.000

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

0722 Компютърни мрежи – АЕ

297.250

305.750

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0328 Компютърна техника и технологии – АЕ НЕ

296.500

350.000

без квоти

2220029 29. СУ „Кузман Шапкарев“

2408 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно РЕ/ФЕ

295.750

336.500

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0325 Лазерна и оптична техника – АЕ НЕ

295.500

295.500

без квоти

2216423 СПГТ

1285 Организация на хотелиерството – АЕ

294.000

308.000

без квоти

2203140 140. СУ „Иван Богоров“

1904 Графичен дизайн

293.000

354.000

без квоти

2216423 СПГТ

1283 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ИтЕ

291.000

293.000

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

3215 Телекомуникационни системи-АЕ

289.250

319.500

без квоти

2216423 СПГТ

1286 Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ

289.000

289.000

без квоти

2221093 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“

2876 Обществени науки – РЕ интензивно АЕ

288.250

293.000

без квоти

2211417 ПГО

0472 Бутикови облекла – ИтЕ АЕ

285.500

346.500

без квоти

2213081 81. СУ „Виктор Юго“

2579 Хуманитарни науки

284.000

321.250

без квоти

2212303 33 ЕГ „Света София“

2762 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

284.000

302.000

без квоти

2212137 137 СУ „Ангел Кънчев“

1838 Хуманитарни науки – АЕ интензивно НЕ

280.500

334.250

без квоти

2221157 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

1023 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ

279.500

400.500

без квоти

2216423 СПГТ

1287 Екскурзоводско обслужване – АЕ

279.000

326.000

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2357 Възобновяеми енергийни източници – АЕ (дуална) РЕ/НЕ

275.500

331.000

без квоти

2217088 88 СУ „Д. Попниколов“

1353 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ/РЕ

275.500

301.000

без квоти

2224121 121 СУ

2637 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ИЕ

273.000

304.000

без квоти

2214101 101 СУ „БАЧО КИРО“

2889 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ

272.750

272.750

без квоти

2212096 96. СУ „Л. Н. Толстой“

0903 Обществени науки – АЕ интензивно ИЕ/РЕ

272.250

330.000

без квоти

2212303 33 ЕГ „Света София“

2767 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ

272.000

324.000

без квоти

2213081 81. СУ „Виктор Юго“

2566 Чужди езици – АЕ интензивно

271.000

321.500

без квоти

2212303 33 ЕГ „Света София“

2778 Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ

271.000

307.500

без квоти

2224121 121 СУ

2647 Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ АЕ

271.000

289.000

без квоти

2204402 НПГПТО „М.В.Ломоносов“

0319 Измервателна и организационна техника – АЕ НЕ

270.500

292.000

без квоти

2224121 121 СУ

2642 Предприемачески – АЕ ИЕ/РЕ

270.000

290.500

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

2752 Компютърни мрежи – АЕ ИЕ

269.000

351.250

без квоти

2223431 ПГ по телекомуникации

0707 Оптически комуникационни системи – АЕ

265.000

281.000

без квоти

2214054 54 СУ

0758 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ

264.000

291.500

без квоти

2224047 47 СУ

0515 Предприемачески – АЕ интензивно РЕ

263.500

296.500

без квоти

2209305 203 ПЕГ „Св. Методий“

2904 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ/РЕ

262.750

298.500

без квоти

2216423 СПГТ

1281 Кетъринг – ИЕ

262.000

262.000

без квоти

2213125 125 СУ „Боян Пенев“

1557 Математически – АЕ интензивно РЕ

260.750

322.250

без квоти

2211417 ПГО

0491 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – АЕ ИтЕ

260.000

280.500

без квоти

2213128 128 СУ „Алберт Айнщайн“

1670 Икономическо информационно осигуряване – АЕ НЕ/РЕ

259.000

270.000

без квоти

2211417 ПГО

0505 Сценичен костюм – АЕ ИтЕ

257.500

300.250

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

2763 Компютърна техника и технологии – АЕ ИЕ

257.250

285.000

без квоти

2213010 10 СУ „Теодор Траянов“

2101 Обществени науки – АЕ РЕ

256.000

306.500

без квоти

2209305 203 ПЕГ „Св. Методий“

2909 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ/НЕ

255.500

364.500

без квоти

2212303 33 ЕГ „Света София“

2774 Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ или ГрЕ

254.000

275.500

без квоти

2207068 68 СУ „Акад.Никола Обрешков“

2629 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ НЕ/РЕ

253.000

297.000

без квоти

2209305 203 ПЕГ „Св. Методий“

3271 Природни науки – АЕ интензивно ИЕ/НЕ

250.750

350.250

без квоти

2207108 108 СУ „Н.Беловеждов“

3675 Предприемачески – АЕ интензивно НЕ

249.500

312.000

без квоти

2209036 36 СУ „Максим Горки“

0784 Природни науки – АЕ интензивно ИтЕ

249.500

281.500

без квоти

2212037 37. СУ „Райна Княгиня“

3544 Малък и среден бизнес – АЕ РЕ

249.250

289.000

без квоти

2212097 97 СУ

3037 Предприемачески – АЕ

248.500

258.000

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

2765 Микропроцесорна техника – АЕ РЕ

247.250

247.250

без квоти

2219095 95 СУ

3354 Предприемачески – АЕ интензивно РЕ

244.500

309.000

без квоти

2217149 149 СУ

1060 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно РЕ

239.000

261.500

без квоти

2212097 97 СУ

2512 Търговия – АЕ (дуална) НЕ

239.000

255.500

без квоти

2213144 144 СУ „Народни будители“

1123 Рекламна графика – АЕ РЕ/ИЕ

237.000

270.500

без квоти

2209305 203 ПЕГ „Св. Методий“

2910 Предприемачески – АЕ интензивно ИЕ/НЕ

236.750

288.750

без квоти

2217151 Национално СУ „София“

2692 Изобразително изкуство – АЕ РЕ

235.500

235.500

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2383 Експлоатация на автомобилния транспорт

230.500

240.500

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

2756 Телекомуникационни системи – АЕ РЕ

230.000

361.500

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

3382 Индустриални отношения – АЕ РЕ

224.000

224.000

без квоти

2206411 ПГХВТ

0448 Производство на захар и захарни изделия – АЕ РЕ

223.000

323.000

без квоти

2212303 33 ЕГ „Света София“

2797 Екскурзоводско обслужване – АЕ интензивно РЕ

223.000

256.500

без квоти

2218192 192 СУ

2952 Туристическа анимация

220.750

228.000

без квоти

2207068 68 СУ „Акад.Никола Обрешков“

3634 Природни науки – АЕ НЕ/РЕ

220.000

259.500

без квоти

2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

0851 Екология и опазване на околната среда – АЕ НЕ

217.000

314.500

без квоти

2216423 СПГТ

1277 Кетъринг – РЕ

216.000

235.000

без квоти

2216423 СПГТ

1284 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – НЕ

216.000

216.000

без квоти

2206003 3 СУ „Марин Дринов“

2913 Изобразително изкуство – РЕ АЕ

215.500

361.250

без квоти

2206410 ПГАВТ „А.С.Попов“

3317 Охранителна техника и системи за сигурност – АЕ НЕ

213.250

229.750

без квоти

2214101 101 СУ „БАЧО КИРО“

2886 Икономическо развитие – АЕ интензивно НЕ

212.000

297.500

без квоти

2213039 39 СУ „П.Динеков“

1802 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИЕ

211.000

313.500

без квоти

2207069 69 СУ „Д. Маринов“

0887 Икономическо развитие – АЕ РЕ

209.000

259.500

без квоти

2215170 170 СУ „Васил Левски“

3451 Електронна търговия – АЕ

207.500

389.750

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

2165 Автомобилна мехатроника – АЕ РЕ

206.000

216.000

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

2847 Маникюр педикюр и ноктопластика

205.000

212.500

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2352 Газова техника – АЕ (дуална) РЕ/НЕ

203.000

257.000

без квоти

2208135 135 СУ

2783 Социална работа с деца и семейства в риск – АЕ РЕ

201.000

262.000

без квоти

2208017 17 СУ „Дамян Груев“

2371 Чужди езици – ФЕ интензивно ИтЕ/ИЕ

199.250

344.250

без квоти

2219095 95 СУ

2359 Чужди езици – РЕ интензивно АЕ

196.500

392.500

без квоти

2203074 74 СУ „Гоце Делчев“

1777 Природни науки – АЕ интензивно РЕ

196.500

332.250

без квоти

2207108 108 СУ „Н.Беловеждов“

1852 Предприемачески – АЕ интензивно РЕ

196.500

277.750

без квоти

2203074 74 СУ „Гоце Делчев“

1771 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно РЕ

196.500

248.000

без квоти

2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

0874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ НЕ

196.000

298.000

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

3381 Промишлен дизайн – АЕ РЕ

196.000

272.250

без квоти

2214015 15 СУ

2582 Предприемачески – АЕ НЕ/РЕ

195.500

274.000

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

2840 Икономическо информационно осигуряване – АЕ РЕ

193.000

345.500

без квоти

2212090 90 СУ

1384 Предприемачески – ИЕ АЕ

190.000

190.000

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

2843 Фризьорство

188.000

286.000

без квоти

2213010 10 СУ „Теодор Траянов“

3075 Природни науки – АЕ РЕ

186.000

243.000

без квоти

2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

3414 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – НЕ АЕ

184.000

289.000

без квоти

2204311 ПГИИРЕ

2935 Чужди езици – ИЕ интензивно РумЕ

180.000

329.750

без квоти

2202026 26 СУ „Йордан Йовков“

0965 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно РЕ

179.500

262.500

без квоти

2201400 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

0344 Организация на хотелиерството – АЕ

176.000

242.000

без квоти

2210117 117. СУ

0975 Софтуерни и хардуерни науки

175.500

294.000

без квоти

2212040 40 СУ

0508 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно РЕ

175.500

253.000

без квоти

2212079 79 СУ „Индира Ганди“

2427 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИЕ

175.000

329.000

без квоти

2212137 137 СУ „Ангел Кънчев“

1844 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно НЕ

174.750

212.750

без квоти

2208028 28 СУ „А. Константинов“

0372 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИЕ

174.000

249.000

без квоти

2212056 56.СУ „Проф. К. Иречек“

3640 Електронна търговия – АЕ НЕ

169.500

169.500

без квоти

2215170 170 СУ „Васил Левски“

2972 Организация на туризма и свободното време – АЕ

168.000

282.250

без квоти

2213144 144 СУ „Народни будители“

1142 Български танци – АЕ РЕ/ИЕ

167.050

398.250

без квоти

2212056 56.СУ „Проф. К. Иречек“

2200 Икономическо развитие – АЕ интензивно ИЕ

166.500

285.500

без квоти

2213131 131 СУ „К.А.Тимирязев“

2449 Търговия на едро и дребно

165.000

231.500

без квоти

2205408 СПГ „Княгиня Евдокия“

2845 Козметика

165.000

203.000

без квоти

2220059 59 ОбУ „Васил Левски“

1530 Готвач

163.500

163.500

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

1911 Промишлена електроника – АЕ РЕ/НЕ

162.000

270.500

без квоти

2209132 132. СУ „Ваня Войнова“

0424 Спортни-туристически дейности – помощник-инструктор АЕ РЕ

161.000

293.250

без квоти

2206113 113 СУ „Сава Филаретов“

1676 Продавач-консултант /АЕ/

157.000

166.000

без квоти

2201400 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

0358 Кетъринг – АЕ

156.000

208.500

без квоти

2214101 101 СУ „БАЧО КИРО“

3656 Търговия на едро и дребно – АЕ НЕ

154.000

227.000

без квоти

2212090 90 СУ

1390 Природни науки – АЕ ИЕ

153.250

209.000

без квоти

2207412 ПГ ПО ТРАНСПОРТ

1677 Автомобилна мехатроника – АЕ

147.000

176.000

без квоти

2218071 71 СУ „П.Яворов“

1725 Икономическо развитие

143.000

296.500

без квоти

2204311 ПГИИРЕ

2934 Чужди езици – РумЕ интензивно АЕ

141.500

311.500

без квоти

2217151 Национално СУ „София“

2687 Природни науки – АЕ РЕ

141.000

290.000

без квоти

2217088 88 СУ „Д. Попниколов“

1356 Туристическа анимация – АЕ интензивно ИЕ/РЕ

141.000

270.500

без квоти

2217424 ПГЕА

2138 Приложно програмиране – АЕ НЕ/РЕ

140.750

262.000

без квоти

2208413 СГХСТ

0568 Производство на сладкарски изделия – АЕ (дуална) НЕ

137.500

252.000

без квоти

2201078 78. СУ „Христо Смирненски“

0463 Извършване на термални процедури – АЕ НЕ

136.000

294.500

без квоти

2213144 144 СУ „Народни будители“

1118 Музика – АЕ РЕ/ИЕ

135.000

135.000

без квоти

2221094 94 СУ „Д.Страшимиров“

2539 Логистика на товари и услуги

126.000

149.000

без квоти

2210162 162 ОбУ „Отец Паисий“

2956 Предприемачески

126.000

126.000

без квоти

2216422 ПГМЕ

2193 Промишлена електроника – АЕ НЕ

124.000

254.000

без квоти

2212056 56.СУ „Проф. К. Иречек“

3639 Предприемачески – НЕ интензивно АЕ

122.000

358.500

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

2187 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дневна) НЕ

121.000

243.000

без квоти

2221094 94 СУ „Д.Страшимиров“

2525 Предприемачески

120.000

240.000

без квоти

2207412 ПГ ПО ТРАНСПОРТ

1656 Митническа и данъчна администрация – АЕ

120.000

227.500

без квоти

2213131 131 СУ „К.А.Тимирязев“

2454 Предприемачески

119.000

237.000

без квоти

2208413 СГХСТ

0573 Производство на хляб и хлебни изделия – АЕ (дуална) НЕ

118.000

118.000

без квоти

2216422 ПГМЕ

2177 Електрообзавеждане на производството – електромонтьор

114.000

198.000

без квоти

2217424 ПГЕА

2123 Компютърна техника и технологии – АЕ НЕ/РЕ

112.500

253.250

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

3500 Автотранспортна техника – техник АЕ (дневна) РЕ

111.000

111.000

без квоти

2201400 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

0355 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – АЕ

107.000

236.000

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

2212 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дуална) НЕ

107.000

107.000

без квоти

2208123 123 СУ „Стефан Стамболов

3674 Логистика на товари и услуги /НЕ/

100.000

384.000

без квоти

2219095 95 СУ

2459 Природни науки – АЕ интензивно РЕ

100.000

271.000

без квоти

2216422 ПГМЕ

2173 Металообработващи машини

99.000

200.000

без квоти

2217424 ПГЕА

2133 Системно програмиране – АЕ НЕ/РЕ

98.250

211.000

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

2178 Ремонт на летателни апарати – АЕ РЕ

98.000

220.000

без квоти

2208123 123 СУ „Стефан Стамболов

0631 Логистика на товари и услуги /АЕ/

98.000

108.000

без квоти

2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

0909 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ НЕ

98.000

98.000

без квоти

2219024 24 СУ „П. К. Яворов „

2439 Предприемачески

98.000

98.000

без квоти

2207412 ПГ ПО ТРАНСПОРТ

1684 Автотранспортна техника – монтьор

97.000

145.000

без квоти

2219130 130 СУ „Стефан Караджа“

3506 Икономическо развитие – АЕ НЕ

93.000

214.500

без квоти

2202401 Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

2591 Осигуряване на продуктова информация – НЕ (дуална) АЕ

92.000

131.000

без квоти

2217424 ПГЕА

2115 Компютърни мрежи – АЕ НЕ/РЕ

91.500

203.000

без квоти

2208413 СГХСТ

0547 Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия – АЕ НЕ

91.000

220.000

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална)

87.000

227.000

без квоти

2206113 113 СУ „Сава Филаретов“

1648 Продавач-консултант /РЕ/

86.000

200.000

без квоти

2210085 85 СУ „Отец Паисий“

1929 Търговия на едро и дребно – АЕ РЕ

85.500

188.500

без квоти

2215176 176 ОбУ

2460 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ РЕ

85.000

344.000

без квоти

2208413 СГХСТ

0563 Декорация на сладкарски изделия – АЕ НЕ

82.000

238.500

без квоти

2212027 27. СУ

2387 Софтуерни и хардуерни науки

80.000

196.500

без квоти

2204405 ПГ по ПСТТ

2524 Пътно-строителна техника – АЕ РЕ

78.000

227.500

без квоти

2206409 ПГТЕ „Хенри Форд“

2349 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуална)

78.000

202.000

без квоти

2221094 94 СУ „Д.Страшимиров“

2535 Производство на облекло от текстил

78.000

78.000

без квоти

2204403 ПГТКИ

3251 Моден дизайн – АЕ РЕ

76.000

347.750

без квоти

2221430 ПГТ „МАКГАХАН“

2153 Автотранспортна техника – техник АЕ (дуална) РЕ

74.000

237.000

без квоти

2220014 14 СУ „Проф. д-р А. Златаров

1312 Обществени науки – АЕ РЕ

72.000

301.750

без квоти

2207412 ПГ ПО ТРАНСПОРТ

1665 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ

71.000

259.000

без квоти

2203140 140. СУ „Иван Богоров“

1895 Български танци

67.250

197.500

без квоти

2204403 ПГТКИ

1856 Бутикови облекла

65.000

236.000

без квоти

2208017 17 СУ „Дамян Груев“

2379 Туристическа анимация – ФЕ интензивно ИтЕ/ИЕ

65.000

201.000

без квоти

2204405 ПГ по ПСТТ

2612 Електрически превозни средства – РЕ АЕ

41.000

151.500

без квоти

2206411 ПГХВТ

0455 Производсто и преработка на мляко и млечни продукти

30.000

243.000

без квоти

2206411 ПГХВТ

0452 Производство на месо месни продукти и риба – АЕ РЕ

30.000

238.500

без квоти

2214015 15 СУ

3015 Предприемачески

30.000

181.000

без квоти

2215172 172 ОбУ „Христо Ботев“

2807 Производство на облекло от текстил

30.000

178.000

без квоти

2201400 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

0362 Производство на кулинарни изделия и напитки – готвач

30.000

165.000

без квоти

2217426 ПГСС „БУЗЕМА“

2905 Каменоделство

30.000

124.000

без квоти

2217426 ПГСС „БУЗЕМА“

2901 Трайни насаждения

30.000

122.000

без квоти

2217426 ПГСС „БУЗЕМА“

2903 Цветарство

30.000

119.000

без квоти

2217066 66 СУ „Филип Станиславов“

1439 Предприемачески

30.000

88.000

без квоти

2204403 ПГТКИ

1868 Конструиране моделиране и технология на обувни изделия (дуална)

30.000

82.000

без квоти

За Данибон

"Данибон" е личен сайт, създаден е през 2010 година от журналистката Йорданка Бонева-Благоева. Мотото на "Данибон" е: "Ценно е да знаеш!".