Рубрики
Начало » Образование » Справочник » Есе » Модел за писане на есе

Модел за писане на есе

 

pencil-918449_640

 

Има различни начини за писане на есе. Ето един модел, който е доста популярен и е често срещан. Препоръчва се, например, за есе за гимназии в американското образование. Близко е много до това, което се учи и в България – винаги си има въведение, основна част и заключение. При американците ми прави впечатление, че моделът е съвсем детайлен и точно се посочва къде какво трябва да има.

 

Този модел е за есе от пет параграфа. Специфичното е, че във основната част има три параграфа. Различните модели се различават най-вече в това какво трябва да съдържат тези три параграф. Тук са предложили да се разгледа първо най-силният аргумент, после най-слабият, а след това вторият най-силен аргумент. Малко прилича на формулата, за която споменах наскоро – „теза-антитеза-синтеза“ (моля, вижте „Есето като хамбургер„), но и се различава.

 

model za pisane na ese

 

 

Модел:

 

1. Въведение

 

1.1 „Кука“ („Hook“) – нещо, което да привлече вниманието.

1.2. Теза

1.3. Преход

 

2. Основна част – „Тяло“ („Body“)

 

2.1. Първи параграф в „тялото“

 

Най-силният аргумент

2.1.1. Въведение

2.1.2. Пример(и)

2.1.3. Обяснение

2.1.4. Заключение

2.1.5. Преход

 

2.2. Втори параграф в „тялото“

 

Най-слабият аргумент

2.2.1. Въведение

2.2.2. Пример(и)

2.2.3. Обяснение

2.2.4. Заключение

2.2.5. Преход

 

2.3. Трети параграф в „тялото“

 

Вторият най-силен аргумент

2.3.1. Въведение

2.3.2. Пример(и)

2.3.3. Обяснение

2.3.4. Заключение

2.3.5. Преход

 

3. Заключение

 

3.1. Преразглеждане на тезата

3.2. Кратко резюме на „тялото“ като се свърже с тезата

3.3. Сигнал за край на есето

 

Най-важното при писането на есетата, според мен, не са толкова моделите как да се оформи, а тренировката и честото писане. Есетата трябва да имат ясна теза и тя да бъде разбрана от този, който го чете.

 

източник: http://www.wikihow.com и др.

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.