Рубрики
Начало » Образование » Училища » Матури » Национално външно оценяване по български език и литература за 4 клас (2014)

Национално външно оценяване по български език и литература за 4 клас (2014)

ТЕСТ

(обн. 7.5.2014 – 16 ч.)

ou ivan vazov ruse

 

НВО БЕЛ 4 клас 2014

НОВО: Тестът вече е качен на сайта на МОН – вижте НВО БЕЛ 4 клас 2014 или тук.

Днес се провежда националното външно оценяване по български език и литература за 4-класниците. То започва в 10 часа. Изпитването е писмено и се провежда за един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – за два учебни часа.

Реално това препитване на децата не е от особено значение за тях. Едва ли е необходима специална подготовка, а още по-малко трябва да се притесняват. Единствено трябва да покажат какво са научили през годината. В училище ще научат резултатите си.

Тестовете изобщо не са трудни и резултатите на много деца са отлични и много близки.

Има диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

За ориентир – заповядайте теста от миналата година.

„Националното външно оценяване в 4 клас се провежда за 8-ма поредна година по единен формат, който за всеки от предметите включва предимно въпроси с избираем отговор, а по български език и литература – със свободен отговор. Целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум (тестови задачи) обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет“, пише на сайта на Министерството на образованието.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания.

Диктовката по български език и литература се оценява с максимален брой 6 точки. Чрез диктовката и задачите за четене с разбиране изпитването се доближава до идеите на международното изследване PIRLS.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия проверява и оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

„В срок до три дни след приключване на съответното изпитване училищните комисии въвеждат резултатите им в сайта за външно оценяване. Чрез него се генерират обобщени за училището, за региона  и за страната резултати, които дават информация за постижимостта на държавните образоватени изисквания за учебното съдържание по проверяваните учебни предмети“, пише още на сайта на МОН.

„Индивидуалните резултати на четвъртокласниците се използват на училищно ниво и дават информация за овладяването на базисните знания и умения, необходими за успешното обучение в прогимназиалния етап на основното образование. Те може да бъдат надежден ориентир за пропуските на учениците и за необходимите корекционни мерки в училище“, допълват от Министерството.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Миналата година се появи класация на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване в 4 клас. Ако се вгледате обаче в данните, ще видите, че данните за различните училища на челните 20-25 позиции са с много близки стойности.

Другите матури за 4 клас през тази година са: по математика – на 8 май, по човек и природа – на 12 май, а по предмета човек и общество – на 13 май 2014 г.

Тестовете по математика, по „Човекът и обществото“ и по „Човекът и природата“ съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

източник: МОН

За Йорданка Бонева-Благоева

Създава "Данибон" през 2010 г. Вярва в максимата "Ценно е да знаеш". Опитва се да сподели всички знания, информации и опит, които смята за ценни и полезни, в "Данибон". Радва се, когато "Данибон" помага и на другите.